[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2009

Resort ČÚZK

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Hledáme podobizny

  Katastr nemovitostí

 • Střední souřadnicová chyba ve vyhlášce
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Geodézie

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  Kartografie

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • 18. kartografická konference
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Pozemkové úpravy

 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  GIS

 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Útvar rozvoje hl.m.Prahy – data zdarma

  GPS

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář

  DPZ

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ

  Fotogrammetrie

 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Software

  Různé

 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Školství

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

  Internet

  Historie

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Hledáme podobizny

  Přečtěte si

 • Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů

  Zajímavosti

 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Hledáme podobizny

  Z domova

 • Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
 • Digitální geografická data v Praze za jednotný poplatek
 • Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
 • Přihlásil jsem hned 3 lidi na seminář
 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů
 • Prohlášení redakce ke školícím aktivitám VÚGTK
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Trimble GIS Express 2009 - na co se můžete těšit
 • Zemřela ing. Jitka Puklová
 • 18. kartografická konference
 • Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
 • Jubilejní 45. GEODESIA RALLYE zdarma
 • Blíží se GeoCup 2009
 • Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
 • Prezident Klaus podepsal INSPIRE-CZ
 • Přebor geodetů v šachu 2009
 • Dvě ministerské zprávy plné map

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Fotografie z Česko-slovensko-polských geodetických dnů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Novela vyhláška č. 31/1995 Sb.

   

  Dne 7. září 2009 vyšla částka č. 94 Sbírky zákonů a v ní mimo jiné i:
  Vyhláška č. 311/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb. , kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.


  Novelou je mimo jiné do původní vyhlášky zařazen zcela nový § 12a, jehož nadpis zní:
  „Náležitosti dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení státních mapových děl získaných technologií globálního navigačního družicového systému.“.


  Zcela nové znění má i celý § 18 nadepsaný:
  „Forma ověřování výsledků zeměměřických činností“.
  Např. ust. § 18 odst. 5 nově zní:
  „(5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona, datum a otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky, vytvořené pomocí hašovací funkce, k němuž připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a tento kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát použitý pro účely ověření výsledků musí obsahovat jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky, pod kterou je veden v seznamu Úřadu, a rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 zákona.“


  Ověřování GP, jeho kopie a upřesněného přídělového plánu však nadále zůstává upraveno ve zvláštním předpisu, tj. v katastrální vyhlášce.


  Zcela nové je i znění celého bodu 9. přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb., nadepsaného:
  „9. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS“.


  Novela vyhlášky č. 31/1995 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. října 2009!
  Celou částku č. 94/2009 Sbírky zákonů si můžete stáhnout ve formátu pdf (846 kB) ze serveru Ministerstva vnitra z URL:
  http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx


  Tato částka č. 94/2009 Sbírky zákonů bude mít zřejmě velikou popularitu, neboť je v ní mimo jiné publikováno (a to hned za novelou „zeměměřické vyhlášky“) i sdělení Ústavního soudu č. 312/2009 Sb., z 1. září 2009, o odložení vykonatelnosti rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb.
  (ln)

  vyvěšeno: 08.09.2009
  ID článku: 3485              Používané zkratky
  další informace: www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu-stejnopisy-sbirky-zakonu.aspx...


  Z časopisu Zeměměřič č. 09-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách