[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02 /2010

Resort ČÚZK

 • Digitalizace vaším pohledem
 • Vyhláška ještě fandí mapě
 • Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

  Katastr nemovitostí

 • Digitalizace vaším pohledem
 • Vyhláška ještě fandí mapě
 • Zkus si práci ředitele KP
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?
 • MISYS: společně dosáhneme více

  Geodézie

 • Terestrické 3D skenování
 • MISYS: společně dosáhneme více

  Kartografie

 • Vyhrály pivní mapa a průvodce o rozhlednách
 • Originál nejstarší mapy Čech na vlastní oči

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách

  GIS

 • Valná hromada CAGI
 • MISYS: společně dosáhneme více

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • MISYS: společně dosáhneme více

  Různé

 • Digitalizace vaším pohledem
 • Terestrické 3D skenování
 • Až 40 % pracovního času stráveného zaměstnanci na internetu nepracovními aktivitami ohrožuje firmy všech velikostí
 • Zkus si práci ředitele KP
 • Kalendáře na rok 2010
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

  Školství

 • Přispějte na studentskou akci G++
 • Terestrické 3D skenování
 • Juniorstav 2010
 • Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia

  Internet

 • Až 40 % pracovního času stráveného zaměstnanci na internetu nepracovními aktivitami ohrožuje firmy všech velikostí

  Historie

 • Originál nejstarší mapy Čech na vlastní oči

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Vyhrály pivní mapa a průvodce o rozhlednách
 • Najde se Anežka Česká nebo sud se slivovicí?
 • Kalendáře na rok 2010
 • Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia

  Z domova

 • Přispějte na studentskou akci G++
 • 5. ples zeměměřičů
 • Terestrické 3D skenování
 • 5. reprezentační ples zeměměřičů
 • Vyhrály pivní mapa a průvodce o rozhlednách
 • Valná hromada CAGI
 • Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách
 • Najde se Anežka Česká nebo sud se slivovicí?
 • Juniorstav 2010
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?
 • Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia
 • Originál nejstarší mapy Čech na vlastní oči
 • MISYS: společně dosáhneme více

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • 5. ples zeměměřičů
 • 5. reprezentační ples zeměměřičů
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

  KGK

 • Terestrické 3D skenování
 • Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • 5. reprezentační ples zeměměřičů

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Terestrické 3D skenování

  KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA)
  uspořádá 10.2.2010
  v prostorách Stavební fakulty ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

  školení na téma :
  Terestrické 3D skenování

  Garant: Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
  Tato školicí akce je určena pro všechny geodety, zajímající se o moderní geodetické metody a jejich využití v praxi. Školení bude zařazeno do programu celoživotního vzdělávání geodetů pořádaného Komorou geodetů a kartografů v roce 2010. Školení bude jednodenní s tímto programem :

  09:00 - 12:00 Dopolední blok přednášek
  12:00 - 13:00 Polední přestávka
  13:00 - 15:30 Odpolední blok přednášek

  Témata přednášek:
  Teoretické základy laserového skenování Základní principy polárních skenerů Chyby a problémy skenování Malé skenovací systémy Postupy zpracování dat Přehled aktuálně dostupných přístrojů a softwarů Možnosti využití, prezentace projektů Praktické aplikace a ukázky Prezentace a předvedení přístrojů prodejci (Geovap, Geotronics, Geodis)

  Školení bude zařazeno do systému celoživotního vzdělávání geodetů pořádaného KGK. Přednášejícími budou učitelé z Katedry speciální geodézie, Stavební fakulty ČVUT.

  Vložné kromě účasti na akci též obsahuje i cenu za publikaci "Terestrické skenovací systémy" autorů Štroner, Pospíšil - v současné době jedinou dostupnou shrnující monografii na toto téma, která není ve volném prodeji. qV polední přestávce je možnost se naobědvat v menze, pizzerii nebo v Masarykově koleji (hradí si každý účastník sám - podle svého výběru).

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Přihláška k účasti na školení „Terestrické 3D skenování“ 10.2.2010 v Praze
  Jméno, příjmení, titul :
  Adresa bydliště, nebo zaměstnavatele :
  Vložné ve výši 700 Kč bylo/bude* poukázáno dne :
  na číslo účtu pořadatele 476755863/0300 z čísla účtu účastníka :
  variabilní symbol : IČO nebo RČ bez podlomení, konstantní symbol : 0308
  Do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka
  Přihlášky zasílejte na info@kgk.cz * nehodící se škrtněte
  SLEDUJTE www.kgk.cz

  redakce

  vyvěšeno: 20.01.2010
  ID článku: 3589              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Informační systém zeměměřictví
 • Novela Stavebního zákona

  Různé

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz
 • Bentley “CONNECTION” seminář

  Školství

 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Oborový přechod BRD 2017
 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

  Z domova

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017
 • Pozvánka na členskou schůzi České kartografické společnosti
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel
 • GIS v plánování měst a regionů
 • STARÉ MAPY LIBERECKA A JIZERSKÝCH HOR
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Jan Felkl a syn, továrna na glóby
 • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
 • Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP
 • Zpráva z konference Geoinformatics
 • BIM konference Autodesku
 • Bentley “CONNECTION” seminář

  KGK

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice