[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2010

Resort ČÚZK

 • Žena za mapou
 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  Katastr nemovitostí

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)
 • GEPRO a digitalizace map

  Geodézie

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník
 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • On-line registrace na stavební veletrh
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)

  Kartografie

 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Most do minulosti – mapová aplikace

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení pro období 2010 až 2013
 • Soutěž O nejlepší realizované společné zařízení roku 2009

  GIS

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise

  GPS

 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)
 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • GEPRO a digitalizace map

  Různé

 • Žena za mapou
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise
 • Video: Přemluv bábu, přemluv dědu!
 • Hymna české politiky
 • S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009
 • Změna sídla společnosti GEPRO

  Školství

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně

  Internet

 • Permanentní kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS

  Historie

 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • Most do minulosti – mapová aplikace

  Přečtěte si

 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev

  Zajímavosti

 • Žena za mapou
 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
 • INSPIRE je iniciativou Evropské komise

  Z domova

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2010, 8. ročník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev
 • On-line registrace na stavební veletrh
 • Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně
 • Poslední školení GNSS/GPS (a katastr)

  Ze zahraničí

 • Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
 • Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K

  ČSGK

 • Předseda ČSGK Václav Šanda dostal k šedesátinám vrtulník

  KGK

 • Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
 • S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Žena za mapou

  Zamyšlení nad postavením žen v rezortu ČÚZK u příležitosti Mezinárodního dne žen...

  Ač podobnost titulu s oblíbeným názvem režijního seriálu je čistě náhodná, otázka je stále stejná. Jaká vlastně je úloha žen v oboru?, jaké vlastně jsou?, jak zvládají technickou disciplínu dříve teritorium ryze mužské?

  Když se podíváte na strukturu absolventů průmyslových škol zaměřených na geodézii v minulém století, rozdíl ještě není tak markantní, ale u absolventů vysokých škol je již jasné, že tento obor byl dříve doménou mužů. Ti vyráželi do terénu se složitými přístroji, aby se prodírali polem lesy, či městy a vytvářeli zápisníky, náčrty a nakonec mapy, které se používají dodnes.
  V geodetických firmách stále dominují muži jako objevitelé zákoutí krajiny s moderními stanicemi GPS, ale v kancelářích a na úřadech je situace zcela opačná.
  Tento stav byl vždy, i když ne v takovém poměru. Ptáte se proč, jak k tomu došlo?
  Evolucí!
  Vývojem!
  Emancipací!
  Úřednické místo bylo snem prvorepublikového muže, ovšem dnes jsou muži na úřadech v menšině. I když digitalizace katastrálních map přeci jenom muže přitahuje k úřadům, jako světlo můru. Jde přeci o objevování, dobývání, ale také odkaz - vždyť DKM či KMD zde budou ještě hodně, hodně dlouho (až se mi chce napsat do nekonečna). A kde tedy ty ženy jsou?
  V podatelnách, za přepážkou, u vkladů a nakonec i u potvrzování geometrických plánů je vidět pilné, pracovité dělnice – úřednice, které kreslí, plombují, kontrolují, píší a nakonec i rozhodují. Ve vedení jsou vidět také stále častěji a kdo ví, jak bude vypadat vedení rezortu za pár let.
  Cesta je ovšem dlážděna tvrdou prací v oboru, který se rychle vyvíjí jak po právní tak technické stránce, v mužském prostředí, kde jejich přirozené ženské zbraně jsou většinou slabostí, kde jejich metody řešení problémů (dělání 5-ti věcí najednou) selhávají, kde nikdo nevěří, že umějí stejně dobře spočítat odchylku a kódy kvality mají v malíčku.
  Ale takový je vývoj, krok po krůčku se mění metody, přístup k nim samým a také přístup vás, mužů v oboru.

  Autorka pracuje v řídicí funkci v rezortu ČÚZK

  Mary Anna

  vyvěšeno: 08.03.2010
  ID článku: 3628              Používané zkratky
  další informace:www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_KU
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?Akce=GEN:SEZNAM_ZKI


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Diferenční znění
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Různé

 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz

  Zajímavosti

 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Mapujte stromy svobody