[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2010

Resort ČÚZK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Katastr nemovitostí

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • X. mezinárodní konference o KN
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Rozhodčí soud nepřiznal KÚ nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu

  Geodézie

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno

  Kartografie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  GPS

  DPZ

 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP

  Fotogrammetrie

  Software

 • HSI uvolnila novou verzi programu ProGEO
 • Vzdálená pomoc od GEPRA

  Různé

 • JAVAD GNSS Nová generace GNSS má své jméno
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Hledáme nejstarší funkční plotter HP
 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů
 • Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zájezd na výstavu INTERGEO
 • Další ročník akce BRDY!

  Školství

  Internet

  Historie

 • Stovky kradených map hledají své majitele

  Přečtěte si

 • Poznámky ke vzdělání zeměměřičů

  Zajímavosti

 • Zájezd na výstavu INTERGEO

  Z domova

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Cena časopisu Zeměměřič
 • Auto vjelo v protisměru pod náklaďák
 • Stovky kradených map hledají své majitele
 • Zemřel Vladislav Češka

  Ze zahraničí

 • Výroční zasedání 7. komise FIG

  ČSGK

 • X. mezinárodní konference o KN
 • Výroční zasedání 7. komise FIG
 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu
 • Zemřel Vladislav Češka

  KGK

 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Za publikování ceníku dostala komora pokutu

  Komora porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že na zasedání představenstva schválila obsah a vydání Výkonového a honorářového řádu. Ten obsahoval hodinové sazby za výkony dané rozpětím v Kč/hod, tabulky s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře či údaji o pevné částce honoráře a tabulku pro stanovení celkového základního honoráře s údaji o započitatelném procentu pro výpočet honoráře.

  Ceny za výkony autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nepodléhají cenové regulaci a měly by být tvořeny jen na základě interakce nabídky a poptávky na trhu. „Skutečné soutěžní prostředí nemůže akceptovat žádné ujednání, které dává svým adresátům návod či informace o tom, jak postupují konkurenti při stanovení ceny,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

  Výkonový a honorářový řád informuje členy Komory o jejích představách, jaká má být minimální výše honoráře. I když Komora v průběhu správního řízení deklarovala, že se jedná o nezávazný dokument, přesto byly informace o výši honoráře pro členy Komory inspirujícími. Výkonový a honorářový řád poskytl členům Komory jasnou představu o tom, jakým způsobem oceňovat své služby v konkrétních cenových relacích, a v konečném důsledku vedl k omezení možnosti spotřebitelů získat práci vykonávanou členy Komory za cenu nižší, než je cena doporučená v řádu.

  Z těchto důvodů již komory a profesní sdružení podobné ceníky nepřipravují. Redakce časopisu Zeměměřič ale realizuje průzkum obvyklých cen za zeměměřické činnosti, který je veřejně dostupný a firmy může inspirovat k tvorbě své cenové politiky. Případně se mohou na svých webových stránkách připojit odkazem na ceník, že FIRMA POUŽÍVÁ OBVYKLÉ CENY ZA GEODETICKÉ ČINNOSTI.
  Je však nutné poskytnout tyto údaje o svých cenách redakci, která je garantem zpracování a neposkytnutí konkrétních údajů třetím osobám. Zveřejněny budou anonymně pouze dopočtené ceny obvyklé se statistickými údaji.

  Sběr dat probíhá v září a říjnu 2010 na stránkách Webu Zeměměřiče. Sledujte web a časopis Zeměměřič 9+10/2010.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.08.2010
  ID článku: 3781              Používané zkratky
  další informace: www.compet.cz/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 10-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku