[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  – zaostřeno na novinky

  Společnost HSI, spol. s r. o., která působí v oblasti geoinformatiky na českém trhu již od roku 1992, asi není třeba dlouze představovat. Její aplikační nadstavby nad MicroStation, softwarové platformě od firmy Bentley Systems pro architekty, projektanty, geodety a další profese, prochází každý rok systematickým vývojem. V něm se odráží nejen aktuální trendy oboru, ale také nasbírané připomínky a požadavky uživatelů. Co můžete od nových verzí těchto nadstaveb očekávat v letošním roce?

  ProGEO – vyšší uživatelský komfort a rychlejší práce s programem

  Aplikační nadstavba ProGEO je zaměřena na tvorbu účelových map a je rozšířena především mezi zhotoviteli projektové dokumentace (PD) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) správců inženýrských sítí (např. ČEZ Distribuce, Telefónica Czech Republic, Pražská energetika, E.ON Česká republika ad.). V tomto programu můžete provádět všechny fáze zpracování geografických dat, od načtení bodů, přes pořízení kresby a její kontrolu až po tisk a export do požadovaných formátů. Nová verze (ProGEO v11) bude uvolněna během měsíce června a přinese především:
  • Automatickou aktualizaci při uvolnění update – na pozadí aplikace poběží služba, která bude hlídat aktuálnost používané konfigurace a při uvolnění nové aktualizace nabídne její stažení a nainstalování.
  • Kontrolu aktuálnosti definice při otevření zakázky – dosud si uživatel hlídal aktuálnost používané definice sám, nově bude při otevření zakázky aktuálnost definice kontrolována a případná neshoda bude nahlášena.
  • Nového Správce zakázky – bude řešen jako samostatný ukotvitelný panel a přinese zjednodušení a zrychlení ovládání všech souborů zakázky, včetně možnosti vytvoření vlastních podadresářů do libovolné úrovně.
  • Generování informací o stavbě do technické zprávy – ProGEO umožňuje evidovat informace o stavbě (číslo zakázky, název stavby, investor, zpracovatel atd.) a využívat tyto informace např. při generování seznamů souřadnic, tiskových výstupů či exportu dat do předepsané adresářové struktury. V nové verzi přibude navíc možnost převzít tyto informace do šablony technické zprávy a také bude možné vybírat tyto informace z číselníků.
  • Řadu změn ve funkcích pro tiskové výstupy – přibude funkce pro podporu dávkového tisku, definice tiskových setů (konfigurace výkresů a vrstev pro tisk), náhled na tiskovou podobu v definici, vkládání razítka při dávkovém generování rámů, tisk podle stavů prvků (umožňující určit barvu pro tisk nových, měněných a zrušených prvků).
  • Novinky v oblasti kontrol – můžete se těšit např. na funkci pro automatickou opravu některých topologických chyb, zvukovou signalizaci ukončení dávkové kontroly či novou kontrolu na výskyt sdílených buněk a prvků bez geometrie.
  • Možnost editovat body, aniž by byl výkres bodů otevřen jako aktivní, což bude jistě příjemnou novinkou pro řadu uživatelů.
  • Rozšíření kresebných funkcí o některé „speciality“ – např. vícenásobné vedení pro DSPS pro modul PRE DSPS, podporu tvorby jednopolového schématu pro modul ČEZ, funkce pro neprovozované prvky pro modul TO2XFM ad.


  HSI Tools – plné využití vlastností nové verze ProGEO v11

  HSI Tools jsou softwarové nástroje pro kontrolu grafických dat a jejich vlastností ve výkresu. Uživatelé je využívají především za účelem bezproblémové přejímky dat správci inženýrských sítí. Kontrolní nástroje HSI Tools jsou k dispozici v nastavení podle předpisů těchto správců:
  • ČEZ Distribuce, a.s., (DSPS i projekt)
  • Digitální technická mapa měst a obcí pro Jihočeský kraj
  • E.ON Česká republika, s. r. o., – ELEKTRO (DSPS i projekt)
  • E.ON Česká republika, s. r. o., – PLYN
  • Pražská energetika, a. s., (DSPS i projekt)
  • Skupina RWE (dříve Západočeská plynárenská, a. s.)
  • Slovak Telecom, a. s.
  • Telefónica Czech Republic, s. r. o.
  • Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.
  Nová verze (HSI Tools v11) bude uvolněna v návaznosti na ProGEO během července.

  POZEM - efektivnější zpracování věcných břemen a ostatních právních vztahů k pozemkům

  Nástroj pro zpracování komplexní pozemkové úpravy POZEM bude vycházet mj. z výše uvedených změn v ProGEO. Nová verze (POZEM v11) bude uvolněna v září. Při sběru námětů pro tuto verzi jsme osobně navštívili velkou část našich zákazníků, což se ukázalo jako velmi podnětné z hlediska sběru relevantních a užitečných námětů na úpravy a nové funkce.
  Největší změna je chystána v pojetí zpracování věcných břemen a ostatních právních vztahů omezujících nakládaní s pozemky. Tato problematika je, díky nárůstu počtu zastavěných pozemků a pozemků s uvalenou exekucí, velmi komplikovaná a pro návrh nových pozemků značně omezující. POZEM bude v projektu jiné právní vztahy nově přiřazovat podle listin, které se stanou základním pojítkem mezi původní a novou parcelou. Uživatel bude mít přímo ve funkci Projektování možnost vybrat si ze seznamu listin, které se váží k danému LV v nároku, a bude kontrolovat jejich vykrytí v projektu. Efektivně tak vznikne návrh nových parcel i s přiřazenými právními vztahy. Listiny se pochopitelně budou nově uvádět i v popisu jiných právních vztahů v bilančních listech a přílohách k I. a II. rozhodnutí, které POZEM generuje. Uživatel bude mít možnost (volitelně) tyto popisy podle čísel listin shlukovat a ušetřit tak místo (exekuce na 5 pozemků podle stejné listiny se zapíše jednou s výčtem pozemků na konci). Další oblastí, která bude v programu POZEM řešena zcela nově, je problematika neřešených parcel. Vstupní tabulky budou jednoznačně přizpůsobeny stávající vyhlášce tak, aby se výstupní bilance vyplňovaly jednotně. Diskuse s uživateli totiž ukázala různé pohledy na věc a je třeba dát této problematice řád.
  Nová funkčnost se objeví i ve funkci Projektování při samotném návrhu parcely. Bude možné nechat si zobrazit všechny lomové body sousedních parcel a také ihned přidat vrchol při návrhu parcely i do parcely sousední (např. doplnění bodu na cestu). Výsledný návrh tak bude topologicky čistý bez chybějících bodů. Body do sousedních parcel se budou nově přidávat i při přidání vrcholu do stávající parcely a budou se posouvat při posunu strany parcely. Jelikož HSI již řadu let při vývoji nadstavby POZEM úzce spolupracuje s Ústředním pozemkovým úřadem Ministerstva zemědělství (ÚPÚ), bude POZEM v11 obsahovat i rozšířenou aplikaci pro správu korespondenčních adres, dědiců a opatrovníků a vůbec veškerých informací o vlastníkovi (souhlasy s návrhem PÚ, reakce atd.) s možností exportu do struktury spisové služby jednotlivých pozemkových úřadů.
  Tolik k nejvýznamnějším změnám nové verze, těch drobnějších bude však daleko více a věříme, že přispějí k efektivnějšímu zpracování KPÚ.

  Větší komfort uživatelského rozhraní a nové možnosti při tvorbě výstupů v POZEM+

  Jelikož byla zmíněna spolupráce s ÚPÚ, je nutno uvést, že je připravována i nová verze programu POZEM+, která přinese komfortnější a rychlejší rozhraní v režimu Prohlížení, možnost stahovat automatizovaně balíčky VFK pro jednotlivá KÚ z centrálně uložených dat, napojení na stávající spisovou službu a doplnění dalších kontrol. Pro tvorbu výstupů z POZEM+ je plánována větší variabilita, která by měla přinést uspokojení všem referentům pozemkových úřadů, kteří mají leckdy na vzhled výstupních sestav odlišný názor. HSI se také bude nadále snažit pomáhat ÚPÚ s nasazením nového výměnného formátu a standardizací digitálně odevzdávaných dat pozemkové úpravy. Oblast pozemkových úprav je nadále jednou z priorit HSI a při dalším rozvoji našich programů tomu tak bude i nadále.

  Kompatibilita s produkty řady Bentley Map V8i SELECTseries2 je samozřejmostí

  Aplikační nadstavby ProGEO, HSI Tools i POZEM (POZEM+) spolupracují nejen se staršími verzemi programů MicroStation a Bentley PowerMap (od V8 2004 Edition výše), ale také s novými produkty řady Bentley Map V8i SELECTseries2 (resp. Bentley Map, Bentley Map PowerView), které byly uvedeny společností Bentley v prvním čtvrtletí tohoto roku.

  Převzato z papírového časopisu Zeměměřič 6+7/2011.


  Popisky obrázků:
  ← ProGEO – nový vzhled a možnosti Správce zakázky
  ProGEO – funkce pro automatickou opravu některých topologických chyb ↓
  ↑ Skladba uživatelů nadstaveb HSI podle účelu zpracování dat v roce 2011 (v %)
  ↓ HSI Tools – proces prohlížení chyb s avizováním průběhu přejímky dat

  HSI, s.r.o.

  vyvěšeno: 12.07.2011
  ID článku: 4028              Používané zkratky
  další informace: www.hsi.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Software