[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2013

Resort ČÚZK

 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Katastr nemovitostí

 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Produkt GmP v13
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Geodézie

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Carlson SurvPC

  Kartografie

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Historické mapy
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Pozemkové úpravy

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

  GIS

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  GPS

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti

  DPZ

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • GEODIS a letošní povodně
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • GEODIS a letošní povodně
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Trimble RealWorks
 • Studentská vědecká konference v Telči

  Software

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Produkt GmP v13
 • Carlson SurvPC

  Různé

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Technické dílo roku 2012
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Školství

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Internet

  Historie

 • Technické dílo roku 2012
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?

  Přečtěte si

 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou

  Zajímavosti

 • Technické dílo roku 2012
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Z domova

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • GEODIS a letošní povodně
 • Zeměměřiči a povodně
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR

  ČSGK

  KGK

 • Technické dílo roku 2012
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Návod pro autory, jak přistupovat k editaci Webu Zeměměřiče:

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nový katastrální zákon podrobněji

  Převzato z internetové konference KATASTR - http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

  Návrh nového KatZ, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky (PS PČR), se brzy objeví na serveru PS PČR, resp. na serveru Senátu, kterému bude schválený návrh předán k další proceduře.
  Odkaz, který uvedl ve svém příspěvku pan Pěčonka zatím směřuje jen na původní vládní návrh, do kterého ještě nejsou zapracovány další pozměňovací návrhy poslanců, které byly PS PČR 17.5.2013 schváleny.
  Jakési orientační nezávazné pracovní znění návrhu schváleného PS PČR zasílámu časopisu Zeměměřič na vědomí (a za jeho bezchybnost či správnost samozřejmě nijak neručím).

  Za nejproblematičtější je třeba skutečně považovat schválený pozměňovací návrh pana poslance prof. RNDr. Ivan Ohlídala, DrSc. (ČSSD), který zní:
  „V § 16 odst. 1 zní:
  O vyznačení, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje účastníky vkladového řízení zasláním informace na adresu podle § 14 písm. b) nebo prostřednictvím datové schránky anebo jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí.“

  Značně nevydařenou redakční glosu časopisu Zeměměřič publikovanou k tomuto schválenému ustanovení na URL:
  http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4294
  již výstižně komentoval na téže URL předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře a nemám co bych k jeho argumentaci dodal.

  Chtěl bych však reagovat na některé aspekty mediální masáže (či obsahu individuálních projevů některých poslanců), která dává do přímé souvislosti trestnou činnost týkající se nemovitostí se stávající i navrhovanou právní úpravou katastru nemovitostí. Charakterizoval bych ji třeba větou, kterou napsal 9.5.2013 ve svém článku ekonomický rubrikant MF DNES Jan Brož: „Lidé nyní často přijdou o dům, aniž by to vůbec tušili.“
  Co si máme v těchto souvislostech představit pod slovem „často“ a o jak velikém a jak skutečně četném společenském nebezpečí vlastně média píší (či poslanci hovoří)?
  Počet případů, kdy byla do katastru skutečně vložena práva na základě padělané smlouvy se podle mně dostupných informací z KÚ pohybuje v celé ČR tak do 10 případů ročně. Z počtu předvídaných cca 1 milionu vkladových řízení to tedy činí 1 tisícinu procenta (či 1 setinu promile).
  A pro srovnání - z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že na území ČR činil v roce 2011 počet zavražděných 173 osob a počet zabitých při dopravní nehodě 773 osob. Kdybych byl žurnalistou, mohl bych třeba i poutavě napsat o tom, že v ČR je stále mnohonásobně (!) pravděpodobnější, že vás někdo zavraždí (natož „jen“ zabije v autě) oproti tomu, že někdo dosáhne změny zápisu vlastnického práva v katastru na základě padělaných listin.
  Druhým aspektem je, co to vlastně znamená „přijít“ o nemovitost, aniž by o tom měl vlastník vůbec tuchy?
  Údaje katastru o právních vztazích (tj. ani údaje o vlastnictví) nejsou, a ani nikdy v minulosti nebyly právně závazné a ani v judikatuře nebyl nikdy takový právní názor vysloven. Dosáhne-li tedy nějaký nehodný jedinec na základě padělaných listin změny zápisu o vlastnictví v katastru, vlastník tím ještě o své skutečné vlastnické právo nepřichází. Dosavadní ani nový občanský zákoník neposkytuje nepoctivému jednání samozřejmě vůbec žádnou ochranu.
  Takovým trestným činem postižený vlastník však musí vyvinout nemalé úsilí k tomu, aby byl opět jako vlastník evidován i v katastru (zpravidla prostřednictvím moci soudní). Ale potíže má vždy každý, kdo se stane obětí jakéhokoliv trestného činu.

  Otázkou tedy je, co je ještě skutečně rozumné a ve svém výsledku i skutečně efektivní, aby se případné riziko takových protispolečenských jevů souvisejících s evidováním nemovitostí v katastru z těch jednotek případů ještě více snížilo (odstranit trestnou činnost absolutně, to se samozřejmě nepodaří nikdy a nikomu) a jaký by takové případné vymyšlené opatření mělo vliv na zbývajících 99,999% všech ostatních bezproblémových případů.
  Písemně a individuálně informovat každého účastníka řízení o tom, že už KÚ vyznačil v KN plombu (což je nakonec informace dostupná zdarma každému na Internetu), může představovat na nákladech až částku blížící se 8 cifrám (1000000 řízení x v průměru 3 účastníci x cca 30,- Kč), na kterou budou pochopitelně prostřednictvím státního rozpočtu přispívat i miliony těch občanů, co žádné nemovitosti nemají. Často však bude fakticky do KN vloženo ještě dříve, než obeslaný vůbec nějak zareaguje (průměrná skutečná doba provedení vkladu činila v roce 2012 v ČR 12 kalendářních dnů). Stanovit nějakou obecnou „ochrannou“ lhůtu, po kterou by nesmělo být do katastru vloženo, by pak znamenalo, výrazně zákonem prodloužit v ČR úplně všechny realitní transakce (samozřejmě i včetně hypotéčních). Poslancem Ohlídalem navrhovaná možnost (byť neschválená), připustit pro vkladové řízení i všechny existující opravné mechanizmy správního práva, by pak ve svém důsledku vedla k prodloužení každého vkladového řízení na měsíce.
  K určitému snížení rizika toho, že budete zavražděn, by bylo třeba možné dosáhnout i uzákoněným povinným nošením neprůstřelných vest pro každého. Bylo by to rozumné?

  Vlastní názor si může jistě vytvořit každý sám, řídit se však nakonec budeme tím názorem Parlamentu ČR, který do výsledné právní normy vtělí.

  Lumír Nedvídek

  Pozn. redakce: Časopisu Zeměměřič poskytl L.Nedvídek svoji praqcovní verzi znění nového katastrálního zákona ke dni 17. května 2013, kterou níže zveřejňujeme v PDF.

  Kvalifikovaný a seriózní článek o některých právních aspektech nové právní úpravy, který je oproštěn od obvyklého mediálního balastu, populistických frází či demagogických výkřiků o podvodech na katastru, lze nalézt třeba na URL:
  http://www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 24.05.2013
  ID článku: 4295              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/pdf/Navrh_NKatZ_zneni_17-5-2013-PS-PCR.pdf
  www.epravo.cz/top/clanky/ochrana-nabyvatele-nemovitosti-v-dobre-vire-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-91486.html


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí