[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2013

Resort ČÚZK

 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Katastr nemovitostí

 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Produkt GmP v13
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Geodézie

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Carlson SurvPC

  Kartografie

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Historické mapy
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Pozemkové úpravy

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

  GIS

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  GPS

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti

  DPZ

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • GEODIS a letošní povodně
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • GEODIS a letošní povodně
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Trimble RealWorks
 • Studentská vědecká konference v Telči

  Software

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Produkt GmP v13
 • Carlson SurvPC

  Různé

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Technické dílo roku 2012
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Školství

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Internet

  Historie

 • Technické dílo roku 2012
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?

  Přečtěte si

 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou

  Zajímavosti

 • Technické dílo roku 2012
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Z domova

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • GEODIS a letošní povodně
 • Zeměměřiči a povodně
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR

  ČSGK

  KGK

 • Technické dílo roku 2012
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Návod pro autory, jak přistupovat k editaci Webu Zeměměřiče:

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Trimble RealWorks

  Představení skeneru Trimble TX5 koncem loňského roku vyvolalo neutuchající vlnu zájmu o skenování. Trimble TX5 přináší to, o čem jsme při skenování vždy snili a co jsme žádali. Nízká hmotnost spolu s malými rozměry zaručují potřebnou mobilitu a parametry fázového dálkoměru zajišťují možnost použití skeneru v širokém portfoliu zakázek. S lehkou mírou nadsázky lze tvrdit, že kdo jednou tento skener vyzkoušel, již nechce skenovat jinak!

  Skenování samotné tedy může být velmi snadné a jednoduché. Další otázkou je, co s naskenovanými daty? Data z jednotlivých stanovisek je potřeba pospojovat do jednoho celku, odstranit nechtěná území, odrazy a vytvořit rychle a snadno výsledky, které budou lahodit oku a požadavkům investora. Všechny tyto úkoly je možné splnit pomocí jediného programu – Trimble RealWorks.

  Trimble RealWorks je univerzální, intuitivní, modulární software, který je vyvíjen firmou Trimble pro práci s naskenovanými body. Jádro softwaru je uzpůsobeno pro práci s miliony bodů a umožňuje jejich bezproblémové zobrazení. Modulárnost softwaru znamená, že si uživatel může dle svých zakázek vybrat, jaké funkce chce používat a ty si poté pořídit. Dostupné jsou základní funkce (tvorba ortofoto snímků, drátěného modelu, výpočet kubatur), pokročilé funkce (řezy, porovnání, kalibrace nádrží) i funkce pro modelování.

  Podívejme se, jak se Trimble Real­Works použije při zpracování samotném. Mračna bodů je možné slícovat pomocí vlícovacích bodů. Body je možné vytvořit ručně nebo automaticky. Přesnost propojení je prezentována přehledným protokolem s uvedením jednotlivých charakteristik přesnosti pro každé stanovisko/terč.

  V dalším kroku je dobré vybrat pouze zájmové území a odfiltrovat nežádoucí body/šumy. K tomu je například možno použít filtrování dle topografie.

  Následně již vybíráme úlohu, kterou chceme provádět, řezy v jakémkoliv směru a podél jakéhokoliv profilu, výpočet kubatur, porovnání dvou povrchů, mračen bodů, automatické proložení mračna bodů linií.

  V posledním kroku si již vybereme, v jakém formátu chceme exportovat. K dispozici je množství známých i méně známých možností. Stávající uživatelé Trimble RealWorks se již mohou těšit na červen 2013, kdy je plánováno uveřejnění verze 8.0, která přinese mnoho dalších vylepšení usnadňujících práci.

  Možnosti softwaru Trimble Real­Works je možné demonstrovat na následující vzorové zakázce. Jednalo se o zaměření sklepních prostor na Malé Straně. Komplex obsahoval 7 místností v různých výškových úrovních s nepravidelnými tvary stěn, kleneb a stropů. Klasické zaměření a vyhodnocení pomocí totální stanice nebo laserového dálkoměru by se mohlo snadno stát noční můrou, ne však se skenerem Trimble TX5 a softwarem Trimble RealWorks!

  Sklepní prostory byly zaměřeny z celkem 8 stanovisek s rozlišením 7 mm/10 metrů. Polovina mračen byla propojena pomocí vlícovacích koulí a mračna byla transformována do souřadnicového systému pomocí černobílých štítků, které byly již zaměřeny totální stanicí. Druhá polovina mračen bodů byla umístěna do souřadnicového systému již geodetickým postupem práce při skenování. Skener byl umístěn na známé stanovisko a černobílý terč na stativu byl umístěn na bod orientace.

  Propojení mračen bylo charakterizováno směrodatnou odchylkou 0,0057 m.

  Naskenované mračno bodů (celkem přes 21 milionů bodů), bylo v dalším kroku zředěno na rozestup 5 mm (celkem 10 milionů bodů). Nyní je možné mračno bodů exportovat do dalších programů/formátů, ale s úspěchem je možné použít ke zpracování i Trimble RealWorks.

  V mračnu bodů byly automaticky vytvořeny řezy po jednom metru, a to jak příčné, tak i půdorysné. Získané body v daných úrovních byly automaticky proloženy liniemi, které je možné exportovat do dalších CAD programů.

  Pokud vás skenování i následné zpracování zajímá, neváhejte nás kontaktovat!

  Matěj Černý

  vyvěšeno: 26.06.2013
  ID článku: 4304              Používané zkratky
  další informace: www.geotronics.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Fotogrammetrie