[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2013

Resort ČÚZK

 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Katastr nemovitostí

 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Nový katastrální zákon podrobněji
 • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Produkt GmP v13
 • RÚIAN míří k plnému provozu
 • Text návrhu nového KatZ zveřejněn
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Otevřený dopis doc. Ing. Jiřímu Šímovi, CSc.
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Geodézie

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Carlson SurvPC

  Kartografie

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Historické mapy
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Pozemkové úpravy

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?

  GIS

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  GPS

 • Trimble R10 GNSS – nejvýkonnější rover současnosti

  DPZ

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • GEODIS a letošní povodně
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • GEODIS a letošní povodně
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Trimble RealWorks
 • Studentská vědecká konference v Telči

  Software

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Produkt GmP v13
 • Carlson SurvPC

  Různé

 • Mít, či nemít VFP v pozemkových úpravách?
 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Technické dílo roku 2012
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Školství

 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
 • Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

  Internet

  Historie

 • Technické dílo roku 2012
 • Konference Historické mapy
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?

  Přečtěte si

 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Předseda ČÚZK v rozhlasovém duelu s právničkou Hanou Marvanovou

  Zajímavosti

 • Technické dílo roku 2012
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • Geodis Brno v insolvenčním řízení

  Z domova

 • Jaká byla valná hromada CAGI?
 • Registrace na 20. kartografickou konferenci
 • Seminář projektu NeoCartoLink
 • Konference Geoinformace ve veřejné správě
 • Církev požádala o navrácení patrona zeměměřičů
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Kniha 25 tisíc let zeměměřictví soutěží o cenu Zeměměřické komory - podpoříte nás?
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč
 • Dnes se rozhoduje o novém Katastrálním zákonu
 • Nový katastrální zákon schválen
 • Témata 20. kartografické konference v Plzni
 • GEODIS a letošní povodně
 • Zeměměřiči a povodně
 • NKÚ má pochybnosti o hospodaření ČÚZK
 • Studentská vědecká konference v Telči
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • GeoInfoStrategie - přispějte podnětnými náměty
 • Provoz RÚIAN byl právě zahájen

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy
 • Prehistorické motivy na Stonehenge
 • Užitečný LiDAR

  ČSGK

  KGK

 • Technické dílo roku 2012
 • 10. setkání geodetů v hotelu Naháč

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Návod pro autory, jak přistupovat k editaci Webu Zeměměřiče:

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • RÚIAN míří k plnému provozu

  Systém základních registrů, vybudovaný s významnou pomocí Evropských fondů, byl uveden do produkčního provozu k 1. 7. 2012. Projekt „RÚIAN – Implementace řešení“, který byl budován jako nedílná součást základních registrů, však ještě úplně dokončen není. Proto bylo rozhodnuto o jeho prodloužení do 30. 6. 2013.

  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

  Součástí projektu RÚIAN je vybudování a modernizace několika informačních systémů, které patří v celé soustavě základních registrů k aplikačně i datově nejrozsáhlejším. Jako součást projektu RÚIAN byl vybudován editační Informační systém územní identifikace (ISÚI), který slouží editorům z obcí a stavebních úřadů. Nedílnou součástí projektu bylo také provedení rozsáhlých úprav Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). V neposlední řadě bylo součástí projektu i vybudování nového Veřejného dálkového přístupu (VDP), pomocí kterého lze na data RÚIAN libovolně nahlížet na internetu.

  RÚIAN je jediný z celé soustavy základních registrů veřejným seznamem, jehož data jsou volně přístupná pro veřejnou i komerční sféru. Data RÚIAN mohou být volně k dispozici především proto, že RÚIAN neobsahuje žádné ze zákona chráněné osobní údaje o fyzických osobách.

  Celková investice do projektu RÚIAN představuje cca 650 milionů Kč, z čehož by Evropské fondy měly uhradit 85 %.

  Součásti projektu RÚIAN

  Několik slov k součástem projektu RÚIAN, uvedených v předchozím odstavci: Informační systém územní identifikace (ISÚI) byl spuštěn do produkčního provozu 29. 8. 2011, deset měsíců před spuštěním celého systému základních registrů. Důvodem brzkého spuštění ISÚI byla nutnost ověření správnosti a úplnosti údajů potřebných pro naplnění ostatních základních registrů, respektive vytvoření vazeb mezi nimi. V případě ISÚI, respektive RÚIAN, se jednalo především o adresy. Adresa existující v RÚIAN umožnila, aby na ni mohl Registr obyvatel (ROB) vytvořit vazbu fyzických osob přihlášených k trvalému pobytu, případně doručovací adresu obyvatel. Obdobně tomu bylo u Registru osob (ROS), kde se vytvářela vazba na adresu sídla firmy a nebo vazba na adresu místa podnikání u právnických osob.

  Dalším důvodem spuštění ISÚI s téměř ročním předstihem byla nutnost naučit editory z obcí a stavebních úřadů provádět změny v datech a provést kontrolu dat, ze kterých byl RÚIAN (ze zákonem stanovených datových zdrojů) v roce 2011 naplněn.

  Poprvé v historii naší veřejné správy je občanem uváděná adresa kontrolována proti ISÚI, kde o správnosti zapsání nebo změny příslušného stavebního objektu a adresního místa rozhodují obec a stavební úřad, jako zákonem stanovení editoři.

  Editoři údajů o adrese i uživatelé dat RÚIAN se například museli naučit pracovat se situací, že v mnoha případech je zcela správně k jednomu stavebnímu objektu přiřazeno více adresních míst. O tom, zda se jedná o požadovaný stav, je třeba rozhodnout na základě podkladových dokumentů a se znalostí místní situace.

  Proto je editorem v soustavě ISÚI/RÚIAN/VDP až každá jednotlivá obec, na které příslušné údaje vznikají (pojmenování veřejného prostranství, přiřazení čísla domovního nebo orientačního je pravomoc obce). Údaj o přiřazení čísla domovního nebo orientačního nebo o pojmenování veřejného prostranství dokonce nově ze zákona vznikne až zápisem do RÚIAN, nikoli hned po rozhodnutí obce o přidělení čísla nebo po usnesení zastupitelstva o pojmenování veřejného prostranství. Říká se tomu konstitutivní zápis.

  Prodloužení projektu

  Proč je projekt RÚIAN prodloužen až do 30. 6. 2013? Stalo se tak na žádost správce RÚIAN, kterým je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Požadavek na prodloužení projektu byl vznesen zejména z následujících důvodů.

  Především proto, že v projektu RÚIAN bylo stanoveno, že konečné dimenzování technologické infrastruktury bude provedeno až po zahájení provozu celého systému základních registrů, aby bylo možno infrastrukturu optimalizovat na skutečné zatížení v reálném provozu, které bylo v roce 2009 (kdy byla soutěž na zhotovitele vypisována), pouze kvalifikovaně odhadováno.

  Zahájení provozu 1. 7. 2012 nebylo vyhodnoceno za správný termín ke spouštění zátěžových testů, protože v té době byla k celému systému základních registrů připojena jen část externích uživatelů (byť editoři pracovali všichni).

  Zátěžové testy byly provedeny až koncem minulého a počátkem tohoto roku a veřejné soutěže na doplnění potřebné infrastruktury nyní dobíhají.

  Druhým zásadním důvodem pro prodloužení projektu byla skutečnost, že v RÚIAN bylo po spuštění provozu celého systému základních registrů v minulém roce zjištěno správcem registru v detailních analýzách množství nesrovnalostí v datech, které je nutno ve spolupráci s editory z obcí a ze stavebních úřadů postupně opravovat a uvádět do souladu.

  Dalším důvodem nutnosti pokračování v práci s daty bylo prodloužení lhůty, ve které ČSÚ předal ČÚZK potřebná data z posledního sčítání lidu, bytů a domů, provedeného v březnu 2011. Data byla získána až 22. 5. 2013 a k naplnění RÚIAN údaji z tohoto sčítání dojde v červnu 2013.

  Posledním důvodem k prodloužení projektu je potřeba načasovat informování veřejnosti o projektu základních registrů obecně a zejména o projektu RÚIAN až do období, kdy je systém odladěn a je připraven být představen veřejnosti bez „dětských chorob“.

  Začneme stručnou tabulkou, která obsahuje přehled některých prvků vedených v RÚIAN a jejich počty ze dne 20. 5. 2013:

  Prvek

  Počet

  Obce

  6 253

  Části obcí

  15 067

  Katastrální území

  13 026

  Stavební objekty

  4 091 939

  Stavební objekty s číslem popisným/evidenčním

  2 843 183

  Adresní místa

  2 920 273

  Parcely

  20 591 215

  ZSJ - základní sídelní jednotka

  22 427

  Ulice

  79 821

  DCU - definiční čára ulice

  78 236

  Z tabulky je na první pohled patrné, že RÚIAN se může řadit k projektům s velkým množstvím spravovaných dat. Zejména s ohledem na to, že u většiny prvků RÚIAN je v systému vedena také jejich lokalizační (grafická) složka. Srozumitelně řečeno, víme, kde je uvedený prvek umístěn v území, tak jak to vyžaduje zákon. Proto je třeba znát, jaké jsou hranice prvku a kde je umístěn jeho definiční bod.

  Analýza dat RÚIAN

  V souvislosti s nařízením vlády č. 161/2011 Sb., o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech, byla opakovaně prováděna analýza dat vedených v RÚIAN a současně bylo prováděno porovnání datových sad RÚIAN proti Informačnímu systému katastru nemovitostí (ISKN), Informačnímu systému evidence obyvatel (ISEO) a Registru sčítacích obvodů a budov (RSO).

  Po analýzách dat RÚIAN byly zjištěny nebo potvrzeny některé významné anomálie v územní identifikaci, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

  Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V § 18 stejného zákona je uvedeno, že každá část území České republiky je součástí území některé obce a obec má jedno nebo více katastrálních území. To znamená, že nejmenším územním prvkem, ze kterého se může skládat obec, je katastrální území.

  V současné době nesplňuje zákonem stanovenou povinnost obec Strýčice, která nemá katastrální území a fakticky tak nemá hranice obce a správní území. Je definována jen základní sídelní jednotkou (ZSJ).

  Navíc, zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, upřesňuje, že území obce nebo vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.

  Významnou územní anomálií, která v současné době již nemůže vzniknout, jsou očíslované stavební objekty na katastrálním území jiné obce. Dle § 27, odstavec (2), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je část obce evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území, v území obce.

  Při analýze údajů RÚIAN bylo zjištěno, že existuje přes 400 stavebních objektů, které jsou obecním úřadem očíslovány, přestože jsou postaveny na území jiné obce („u sousedů“).

  Další, pro orientaci občana v cizím městě velmi nepříjemnou územní anomálií jsou nejednoznačné názvy ulic v rámci obce, tedy ulice se stejným názvem, které se v obci nacházejí dvakrát.

  Názvy ulic a jiných veřejných prostranství, jejichž tvorba je podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, respektive zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v kompetenci obcí, mají být jednoznačné v rámci obce. Navíc podle článku XCVIII zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, platí, že: „Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Účinnost výše uvedeného zákona nastala 1. 7. 2011.

  Poslední zmíněnou územní anomálií, která je významná, jsou adresní místa bez definičních bodů, bez umístění v území. Dle § 29, odstavec (1), písmeno d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, je adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu.

  Existence definičního bodu adresního místa je podstatná zejména z následujících důvodů:

  • z hlediska lokalizace adresního místa,
  • pro potřeby integrovaného záchranného systému,
  • k vytvoření vazby adresního místa na volební okrsek,
  • pro správnost přiřazení PSČ k adresnímu místu.

  Již bylo zmíněno, že RÚIAN je jediným základním registrem, jehož data jsou volně k dispozici na internetu. Využijte této možnosti a podívejte se na http://vdp.cuzk.cz/. Zde se můžete přesvědčit, zda adresní místo, kde máte hlášen pobyt nebo sídlo firmy, odpovídá realitě, zda je správně v území umístěn jeho definiční bod. Pokud tomu tak není, obraťte se na příslušnou obec s požadavkem na zjednání nápravy (někdy k tomu může být potřeba součinnosti příslušného stavebního úřadu). Pokud vám nebude vyhověno, obraťte se na podpora@cuzk.cz.

  Projekt „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/03.05893.

  Ing. Tomáš Holenda, Ing. Jiří Formánek, ČÚZK

  vyvěšeno: 03.07.2013
  ID článku: 4305              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí