[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2013

Resort ČÚZK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  Kartografie

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Mapa zemí Koruny české

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  GIS

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  Různé

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Časopis Zeměměřič 7+8/2013 lehce opožděn
 • Google Apps a geodetická firma
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.
 • Pohledávku 140 tisíc vůči Geodisu Brno prodá redakce
 • Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

  Školství

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  Internet

  Historie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Databáze osobností - celý rok
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách
 • Mapa zemí Koruny české

  Přečtěte si

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  Zajímavosti

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Databáze osobností - celý rok
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.

  Z domova

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  ČSGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Databáze osobností - celý rok

  KGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  U příležitosti ročního výročí expedice Zeměměřiče na vrchol Gerlachu zveřejňujeme původní, nezkrácený text o stabilizaci bodu na Gerlachovském štítě ve vyprávění Dušana Feriance z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava:


  Niekoľko faktov z rekognoskácie Slovenska. Svojou rozlohou necelých 50 tis. km2 patrí v európskej únii medzi menšie krajiny ale svojou členitosťou okrem alpských krajín kladie na geodetov nároky na ich fyzickú kondíciu. Nížiny (do 300 m n. m.) sa z toho rozprestierajú na 20 tis. km2, v rozmedzí medzi 300 – 800 m. n. m. leží cez 25 tis. km2. V zvyšnej ploche sú dominantné pohoria Nízkych a Vysokých Tatier. Vlastné Vysoké Tatry majú 26 km hrebeň, ktorý má priemernú nadmorskú výšku 2 300 metrov a kulminuje Ľadovým štítom s nadmorskou výškou 2 627 m. Z hlavného hrebeňa vybiehajú smerom na juh bočné rázsochy, ktoré tvoria najvyššie štíty pohoria. Od západu je to rázsocha Kriváňa (2 494 m n. m.), Končistej (2 538 m n. m.), Gerlachovského štítu (2 654,4 m n. m), Slavkovského štítu (2 452 m n. m.) a Lomnického štítu (2 634 m n. m.). Najvyšším štítom je Gerlachovský štít v strednej južnej rázsoche. Samotný Gerlachovský štít je prístupný len v sprievode horského vodcu. Dnes môžeme s úctou spomínať na kolegov, ktorí v tridsiatych rokoch minulého storočia vybudovali i v tejto lokalite geodetické body pri budovaní česko-slovenskej trigonometrickej siete (ČSTS) a práve i spomínané štíty sa stali ich súčasťou. Lokalita a podmienky Vysokých Tatier sa stali i miestom, kde geodeti našli vhodné terénne laboratórium na skúšanie technológii, overenie geodetických prijímačov a testovanie kvality geodetických meraní. Známe sú práce prof. Hradílka z ČVUT v Prahe, ktorý sa venoval najmä problematike výšok.

  Technológia určovania priestorovej polohy pomocou globálnych navigačných družicových systémov (GNSS) priniesla geodetom i to, čo sa márne snažili nájsť na Zemi, pevný bod. A práve i na získanie skúseností a overenie možností GNSS sme si zvolili Tatry na vybudovanie Lokálnej geodetickej siete Tatry (LGS Tatry) a samozrejme pre jeden z bodov sme zvolili i Gerlachovský štít. Na dosiahnutie čo najvyššej presnosti merania sme sa nemohli uspokojiť s centráciou na klasickú značku – vytesaný krížik, ale pre nové geodetické body sme zvolili mosadzný modul závislej centrácie, ktorý umožňuje najpresnejšiu i opakovanú centráciu antény prijímača GNSS. Tento typ stabilizácie sme použili na bodoch LGS Tatry, vrátane bodov na Lomnickom štíte, Rysoch, Kriváni a Prednom Solisku, teda bodoch v extrémnych nadmorských výškach LGS Tatry.

  Písal sa rok 1995, keď padlo rozhodnutie o stabilizácii nového geodetického bodu na Gerlachovskom štíte ako súčasť budovanej LGS Tatry. V Geodetickom a kartografickom ústave v Bratislave boli skúsení stabilizátori, ale pre túto úlohu som sa rozhodol postaviť špeciálnu skupinu pod mojím vedením. Profesionálny horský vodca, ktorého najali dvaja komerční geodeti z Košíc, ja a náš špeciálny sezónny geodet známy pod prezývkou Jeleň vytvorili stabilizačnú skupinu. V skoré ráno, ktoré je skôr typické pre nástup do práce nivelátorom sme čakali v terénnom aute v Tatranskej Polianke na horského vodcu, aby sme si z očakávaných 1658 výškových metrov ubrali ešte 675 m na Sliezsky dom, ktorý je nástupovým bodom na výstup k oblakom. Na parkovisku sme si ešte trochu prerozdelili potrebné stabilizačné náradie a materiál a naše vibramy začali odkrajovať prvé metre po rovinke okolo plesa, ale o chvíľu opúšťame turistický značkový chodník a naviazaní na vodcu pravidelným tempom stúpame na vrchol najvyššieho štítu Slovenska. Počasie celkom praje a po niekoľkých krátkych zástavkách na výdych a doplnenie tekutín sme toho rána na vrchole prví. Traja sme boli nováčikovia na tomto štíte a podanie ruky nám potvrdilo, že sme ozaj na vrchole. Pôvodný trigonometrický bod 4924-18, Gerlachovka by sme tu našli i bez miestopisu a zaisťovacie body vytesané v žule boli tiež v poriadku. Trigonometrický bod Gerlachovka je na najvyššom mieste a v jeho tesnej blízkosti bolo dostatok miesta na stabilizáciu nového bodu. A tak ešte stále zadýchaní sme začali vybaľovať náradie, ktoré nás slušne ťažilo v batohoch. Chceli sme si uľahčiť stabilizáciu, takže akumulátorovou vŕtačkou vyvŕtame desiatkovým vrtákom do kameňa osem dier a tie sekáčom spojíme do otvoru pre značku závislej centrácie. Tatranská žula a nadmorská výška našu vŕtačku rýchlo odstavili a zostala nám teda klasika, kladivo a sekáč. Pri pravidelnom striedaní členov skupiny som spomínal ako som týmto približne 40 cm dlhým a tri centimetre širokým sekáčom osadzoval svoje prvé čapovky, keď bolo potrebné doplniť nivelačný bod do ťahu. Pravidelná rotácia sekáča pri úderoch ťažkým kladivom len pomaly drobila v prach tatranskú žulu. Kolegovia až teraz pochopili, načo som mal v batohu i cyklistickú pumpu, na vyfúkanie prachu z hĺbenej diery bola i tu jedinečná. Pri práci nebol čas si ani vychutnať okolie, ktoré sa striedavo vynáralo z mrakov a k obedu sa Tatry ukázali v plnej kráse. Približne desať centimetrová jamka o priemere 6 cm bola okolo obeda konečne hotová a mohli sme osadiť modul. Vytesnenie značky žulovými kamienkami a miesto cementu sme stabilizáciu dokončili špeciálnym tmelovým lepidlom. Spolupráca týmu bola vzorná a po záverečnom bufete vyrážame na spiatočnú cestu. Cesta dolu Batizovskou próbou je pre turistu náročná najmä psychicky, pohľady dolu iba potvrdzujú rešpekt a sme radi, že je to vlastne jednosmerka. Bolo ťažko si predstavujeme, ako by sme sa vyhýbali na skobách v stene próby záujemcov na pokorenie Gerlachovského štítu. Záverečných dva a pol kilometra z Batizovského plesa po tatranskej turistickej magistrále bolo už príjemné vytrasenie nôh po zostupe z Gerlachu. V reštaurácii na Sliezskom dome sme skonštatovali splnenie úlohy bez strát.

  LGS Tatry je meraná opakovane v ročnom intervale epochovým meraním GPS statickou metódou v dĺžke 96 hodín. Expedičné meranie na Gerlachovský štít sme podnikli pod vedením kolegu Jeleňa zatiaľ štyri krát, ale poveternostné podmienky nám zatiaľ nepriali a tak sa podarilo maximálne dvojhodinové meranie. Bezpečnosť je i v tomto prípade prioritou. O zatiaľ posledné meranie sme sa pokúsili v roku 2004 a tento rok máme v pláne nový útok.

  Dušan Ferianc


  PS: Presná digitálna nivelácia je v Tatrách realizovaná nivelačnými ťahmi 2. rádu Štátnej nivelačnej siete na Popradské Pleso, Sliezsky dom, cez Hrebienok na Skalnaté Pleso. Presnou digitálnou niveláciou je ale najvyššie určený bod oproti Vysokým Tatrám a to Kráľova hoľa, kde je nadmorská výška 1942 m.


  Další informace o měření Gerlachu a expedici Zeměměřiče na vrchol hory na https://cs.publero.com/title/zememeric.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 09.08.2013
  ID článku: 4325              Používané zkratky
  další informace: cs.publero.com/title/zememeric...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku