[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2013

Resort ČÚZK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Nový katastrální zákon schválen o prsa
 • Některé legislativní úpravy platné od 1. ledna 2014
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  Kartografie

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Mapa zemí Koruny české

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  GIS

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikační nadstavby POZEM v13 od HSI

  Různé

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Časopis Zeměměřič 7+8/2013 lehce opožděn
 • Google Apps a geodetická firma
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.
 • Pohledávku 140 tisíc vůči Geodisu Brno prodá redakce
 • Exekuce, Geodis Brno a Geodis Praha

  Školství

 • Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

  Internet

  Historie

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Databáze osobností - celý rok
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách
 • Mapa zemí Koruny české

  Přečtěte si

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  Zajímavosti

 • Usnesení soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu na Geodis Brno
 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Databáze osobností - celý rok
 • Zeměměřič na závodě Budějovice Praha
 • Poznámka k článku Stoupání na horu 2654,4 m n.m.

  Z domova

 • Čestný název generála Josefa Churavého obdržel VGHMÚř
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Česká televize připomene svátek patrona geodetů, Sv. Tomáše, apoštola, pořadem 3. července
 • Bod Gerlachovský štít ve vzpomínkách

  ČSGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona
 • Databáze osobností - celý rok

  KGK

 • Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa zemí Koruny české

  V čísle 7+8/2013 časopisu Zeměměřič byla zveřejněna mapa z 2. poloviny 17. stol. z katalogu ÚAZK, zobrazující země Koruny české.

  Jako dědičné císařské země, bez bližšího určení panovnické osoby, jsou na této k severu orientované nedatované mapě společně představeny Čechy, Lužice Dolní i Horní, Morava a Slezsko. Původcem mapy byl nizozemský kartograf, působící ve městě Amsterdam, jménem Frederik de Vitt, někdy též psáno de Vit (1610 – 1698).

  Jsou to země Koruny české. Tento pojem poprvé užil český král Jan Lucemburský (1296 – 1346) v roce 1329. Takto označil země pod svou vládou. Jeho syn, český král a římský císař Karel IV. (1316 – 1378), vztahoval od roku 1348 toto sousloví nejenom na výše jmenované země českého státu, ale i na země připojené a na zahraniční léna. Takto pospolu byly Čechy, Lužice Dolní i Horní, Morava a Slezsko zobrazovány jak v 17., tak i v následném 18. století bez ohledu na to, že například obojí Lužice byly od roku 1635 v držení sousedního Saska. Právní nárok na ně ze strany českého státu však stále ještě teoreticky existoval.

  Mapa je u titulu vyzdobena znaky výše uvedených zemí, na vrcholu, na nejčestnějším místě, stojí český lev doplněný královskou korunou, vlevo jsou slezská a moravská orlice s korunami vévodství a markrabství, vpravo je pak znak Horní Lužice. Je doplněn rovněž korunou markrabství. Znak Dolní Lužice chybí. Barevnost znaků není úplná a v případě znaku Horní Lužice je zcela nesprávná.

  Bohatství těchto historických zemí symbolizuje roh hojnosti. Název mapy je v latinském jazyce a tento jazyk je obecně užit pro celou mapu. Ta zobrazuje jen základní skutečnosti. Vedle rámu mapy se zeměpisnými souřadnicemi, zákresu hranic historických zemí, hranic krajů v Čechách (spolu s historickým českým územím Kladskem) a knížectví a jednotlivých panství ve Slezsku, vidíme úměrné množství sídel, vodních toků a vodních ploch. Výškopisné poměry jsou pouze naznačeny v té době obvyklou kopečkovou metodou. Chybí zákres komunikací, tehdy pouze cest různého druhu. Mapová legenda není obsažena, přesto vše výše uvedené je zcela jednoznačné a srozumitelné. České zeměpisné názvy, zejména sídel, jsou žel v některých případech značně zkomoleny. Co se kresby a zde tisku z mědirytiny týče, můžeme mapu hodnotit jako dobrý výsledek kartografického snažení.

  Dnes ji chápeme nejenom jako hodnotnou kartografickou památku, ale i jako doklad dřívější velikosti českého státu.

  Mapa byla původně součástí v této chvíli neurčeného atlasu, z něj ale později vyjmuta a nyní je uchovávána jako samostatný volný list ve sbírkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru – Zeměměřického úřadu v Praze. Má inventární číslo I-1-036.

  Tomáš Grim

  vyvěšeno: 20.08.2013
  ID článku: 4326              Používané zkratky
  další informace: cs.publero.com/title/zememeric...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů