[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2013

Resort ČÚZK

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?
 • Nový ředitel Zeměměřického úřadu byl jmenován

  Katastr nemovitostí

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Důležité novinky v POZEM
 • Nové verze nadstaveb od HSI
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?

  Geodézie

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • 21. slovenské geodetické dni
 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
 • Nové verze nadstaveb od HSI
 • XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Kartografie

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR

  Pozemkové úpravy

 • Důležité novinky v POZEM
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Cimrmanova dekompresní pozemková úprava
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  GIS

 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  GPS

  DPZ

 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?

  Fotogrammetrie

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR

  Software

 • Důležité novinky v POZEM
 • Nové verze nadstaveb od HSI

  Různé

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • Geodis Brno čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu
 • Návrhy vyhlášek byly postoupeny Legislativní radě vlády
 • Jaká byla 49. Geodesia rallye ČR?
 • Pozvánka na maturitní ples SPŠZem
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Diář Zeměměřiče přímo ve vašem diáři

  Školství

 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Pozvánka na maturitní ples SPŠZem
 • Geopárty bude v Brně i letos
 • Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu

  Internet

  Historie

 • XXXIV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Tunel na Jadran

  Přečtěte si

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích

  Zajímavosti

 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě
 • Diář Zeměměřiče přímo ve vašem diáři

  Z domova

 • Geodesia rallye ČR proběhne 5.října 2013
 • Program Kartografické konference zveřejněn
 • XXXIV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Geodis Brno čelí dalšímu insolvenčnímu návrhu
 • Konference GIS Esri 2013 v ČR
 • Jaká byla 49. Geodesia rallye ČR?
 • Co uslyšíte na konferenci ESRI?
 • Cimrmanova dekompresní pozemková úprava
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • Ing. Miroslav Šedý zemřel
 • 9. ples zeměměřičů bude v Praze
 • Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu
 • XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Ze zahraničí

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • 21. slovenské geodetické dni
 • Přístroje Topcon monitorují největší dopravní stavbu v Evropě

  ČSGK

 • XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
 • Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
 • 9. ples zeměměřičů bude v Praze
 • Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška vycházející z nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona?

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Důležité novinky v POZEM

  V srpnu letošního roku firma HSI uvolnila novou verzi programu POZEM pro návrh komplexních pozemkových úprav, která nese označení v13. Na rozdíl od verzí uvolněných v předcházejících letech, které byly doplněny spíše drobnějšími úpravami, přináší tato verze novinky zásadnějšího charakteru. Jejich obsahem budou uživatelé pravděpodobně příjemně překvapeni. Úvodem připomínáme, že všechny novinky si mohou zdarma odzkoušet i ti, kteří pro návrh „komplexek“ využívají aktuálně jiný software (stačí napsat na info@hsi.cz).

  Jednou z předních změn je možnost exportu do nově zavedeného výměnného formátu pro pozemkové úpravy VFP ve všech fázích pozemkové úpravy. Obsaženy jsou totožné kontrolní nástroje, které jsou k dispozici pro přejímku dat na pobočkách Státního pozemkového úřadu. Nalezené chyby lze ihned prohlížet a pohodlně opravovat.

  V programu POZEM v13 je zapracována směrnice technického standardu digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, a lze tak jednoduše kreslit prvky polohopisu, mapy průzkumu, erozního ohrožení a hlavního výkresu plánu společných zařízení. POZEM zároveň přebírá z programu ProGEO (jiný SW od HSI) funkčnost automatické konverze výkresů nakreslených v jiné struktuře do struktury TS PSZ.

  Další důležitá funkčnost je určena pro přebírání věcných břemen. Program porovnává výměry a ceny zabřemeněných parcel v rámci jedné listiny mezi nárokem a projektem pro vybraná LV. Přebrání břemen do projektu probíhá automaticky a projektování dynamicky. Břemena je možno seskupovat podle čísla řízení a listiny.

  Přepracováním prošla funkce projektování pro návrh nových pozemků. Výpočet výměry, ceny, vzdálenosti a jejich porovnávání probíhá v reálném čase při jakékoliv manipulaci s parcelami na LV a je možno ho zobrazovat pomocí různých pohledů (pro celé LV, pro listinu na LV, pro vybraný druh pozemku na LV, atd.). Zaznamenávána je celá historie změn provedených v projektu.

  Tuto historii lze poté zobrazovat pomocí nové funkce a lze zobrazit stav LV k jakémukoliv datu průběhu pozemkové úpravy zpětně. Historizována jsou i data nároku, především všechny změny, ke kterým došlo během zpracování pozemkové úpravy v ISKN a do POZEM byly načteny při aktualizaci pomocí VFK.

  Ve verzi 13 je novou filozofií řešena správa účastníků řízení. POZEM eviduje nejen korespondenční adresy, opatrovníky a dědice, ale také vyjádření účastníků k návrhu včetně sumarizace vyjádření pro celé katastrální území. Program také hlídá, zda nedochází ke změnám v již odsouhlasených LV.

  Marek Nacházel, manažer obchodních služeb, HSI, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 10.10.2013
  ID článku: 4349              Používané zkratky
  další informace: www.hsi.cz/document/pozem/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Software