[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2013

Resort ČÚZK

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Evropské velehory na mapách
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • European Location Framework
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • 2 479 ÚOZI v ČR

  Kartografie

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Evropské velehory na mapách
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • European Location Framework

  Pozemkové úpravy

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR

  GIS

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  GPS

  DPZ

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • SŽDC hledá odborníky
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Odkup vaší pohledávky v Geodisu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Školství

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

  Internet

 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče

  Historie

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • 60 let Kartografie Praha
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Přečtěte si

 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc
 • European Location Framework

  Z domova

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy v Bratislavě

  ČSGK

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Představujeme nového ředitele ZÚ

  Vzhledem k chystanému odchodu do důchodu dlouholetého ředitele Ing. Jiřího Černohorského vyhlásil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního dne 2.9..2013 výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Zeměměřického úřadu s termínem nástupu 1. ledna 2014.

  Vítězem výběrového řízení se stal Ing. Karel Brázdil, CSc., dosavadní vedoucí zeměměřického odboru Pardubice téhož úřadu.

  Časopis Zeměměřič uvádí jeho odborný životopis a přeje mu hodně úspěchů, rozhodnosti a vytrvalosti, aby Zeměměřický úřad byl i nadále pýchou nejen resortu ČÚZK, ale celé zeměměřické komunity v České republice.

   

  Ing. Karel Brázdil, CSc. se narodil 28.12.1958 v Kroměříži. Vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie absolvoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Ve stejném období v rámci mezioborového studia získal vysokoškolské vzdělání v oboru vojenské počítače a automatizace. Vědeckou hodnost kandidát technických věd v oboru kartografie získal dálkovým studiem na Vojenské akademii v Brně v roce 1994. V roce 1999 absolvoval dlouhodobý kurz dálkového průzkumu Země v Toulouse ve Francii a v roce 2001 tříměsíční stáž ve vojenské geografické službě Velké Británie zaměřenou na řízení geografického zabezpečení mírových operací aliance NATO. V průběhu vojenské kariéry zastával řadu funkcí v Topografické, respektive Geografické službě Armády České republiky. V letech 1999 a 2000 vykonával funkci náčelníka oddělení rozvoje topografického zabezpečení a zástupce náčelníka Topografické služby Armády ČR. Od roku 2000 do roku 2003 byl náčelníkem Vojenského topografického ústavu v Dobrušce a od roku 2003 do konce roku 2005 pak zastával funkci náčelníka Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Ministerstva obrany ČR. Jeho hlavním odborným zaměřením byla kartografie a geografické informační systémy určené pro obranu státu a krizové řízení. Významným způsobem přispěl k výstavbě Vojenského geografického informačního systému a ke tvorbě nového státního mapového díla určeného pro zabezpečení obrany republiky zpracovaného v kartografickém zobrazení UTM, geodetickém referenčním systému WGS 84 a podle standardů NATO. V uplynulém období působil v řadě mezinárodních komisí a pracovních skupinách aliance NATO.

  Od 1. 1. 2006 pracuje v Zeměměřickém úřadě, nejprve ve funkci vedoucího odboru správy ZABAGED a od roku 2008 ve funkci vedoucího zeměměřického odboru Pardubice. V tomto období se významným způsobem zasloužil o transformaci leteckého měřického snímkování celého území státu z analogového na digitální, zvýšení rozlišovací úrovně leteckých měřických snímků z 0,50 m na 0,20 m, stabilizaci projektů snímkování a zkrácení periody snímkování a tvorby Ortofota ČR na dva roky. Byl rovněž iniciátorem a hlavním organizátorem nového výškopisného mapování České republiky metodou leteckého laserového skenování (2010-2013), z jehož dat vznikají digitální modely reliéfu 4. a 5 generace, digitální model povrchu 1. generace a nový výškopis pro státní mapu 1 : 5000.

  V průběhu odborné kariéry byl navrhovatelem a propagátorem řady modernizačních projektů v oblastech geoinformatiky a počítačové kartografie. V roce 2013 zpracoval Projektový záměr modernizace Informačního systému Geoportál ČÚZK a Informačního systému leteckého měřického snímkování a Ortofota České republiky, jehož součástí je i vytvoření národního digitálního archivu leteckých měřických snímků a aplikací pro jejich prezentaci dálkovým přístupem cestou internetu. Dlouhodobě usiluje o rozvoj kolegiálních meziresortních odborných vztahů s cílem prosazovat postupnou integraci územně orientovaných informačních systémů veřejné správy České republiky. 

  Mezi jeho hlavní záliby patří turistika, cestování a architektura.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.11.2013
  ID článku: 4365              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=865...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  DPZ