[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2013

Resort ČÚZK

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Evropské velehory na mapách
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • European Location Framework
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • 2 479 ÚOZI v ČR

  Kartografie

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Evropské velehory na mapách
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • European Location Framework

  Pozemkové úpravy

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR

  GIS

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  GPS

  DPZ

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • SŽDC hledá odborníky
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Odkup vaší pohledávky v Geodisu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Školství

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

  Internet

 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče

  Historie

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • 60 let Kartografie Praha
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Přečtěte si

 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc
 • European Location Framework

  Z domova

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy v Bratislavě

  ČSGK

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie

  27. listopadu 2013, od 9 hodin, Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

  DOPOLEDNÍ PROGRAM: Předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., (Stavební fakulta ČVUT, Praha)

  9:00 Zahájení sympozia

  9:10 Georgij Karský (Praha) - Nejvyšší astronomický bod Československa

  9:25 Josef Šuráň (Praha) - Československá astronomicko-geodetická expedice – Nepál (1976 – 1977)

  9:40 Jiří Šíma (ZČU, Plzeň) - 50 let revolučních změn v oboru fotogrammetrie

  9:55 Antonín Švejda (NTM, Praha) - Geodetické přístroje a kartografické pomůcky firmy Srb a Štys

  10:10 Pavla Andělová (VUT, Brno) - Historické proměny katastru nemovitostí v souvislosti s řešením církevních restitucí

  10:25 Přestávka

  10:50 Pavel Taraba (ČÚZK, Praha) - Historie budování souřadnicového systému ETRS89 v České republice

  11:05 Viliam Vatrt (VGHMÚř, Dobruška), Drahomír Dušátko (Praha) - Přínos české geodézie v oblasti definování globálního výškového systému

  11:20 Zdeněk Stachoň (MU, Brno) - Mapy generálního štábu německé armády v mapové sbírce Geografického ústavu

  11:35 Július Bartaloš (Bratislava), Jozef Marek (Bratislava) - K histórii archívov máp katastrálnych na Slovensku

  11:50 Tomáš Grim (ZÚ, Praha) - Informace: 115 let Pražského národního atlasu a 65 let atlasu Svět v kapse

  12:00 Miloš Nosek (Hradec Králové) - Informace: Pokračování v katalogizaci slunečních hodin

  12:10 POLEDNÍ PŘESTÁVKA

  ODPOLEDNÍ PROGRAM: Předsedá prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

  13:30 Jan Kozák (GFÚ AVČR, Praha) - Nejstarší makroseismické mapy ve střední Evropě

  13:45 Bohuslav Veverka (ČVUT, Praha), Tereza Gřundělová (ČVUT, Praha) - Určení odlehlosti a stočení základních poledníků na starých mapách Moravy

  14:00 Monika Čechurová (ZČU, Plzeň), Romana Štičková (ZČU, Plzeň) - Posouzení podobnosti Visscherovy, Seutterovy a Janssoniovy mapy Království českého z 2. poloviny 17. století

  14:15 Tomáš Zadražil (Progeo, Jihlava) - Vinzenz Haardt von Hartenthurn – tvůrce map, atlasů a školních pomůcek

  14:30 Jiří Martínek (HÚ AVČR, Praha) - Kartografické dílo Jiřího Daneše

  14:45 Přestávka

  15:10 Miroslav Mikšovský (Praha) - K historii vydávání turistických map

  15:25 Eva Vacková (VUT, Brno) - Vývoj znázornění železnic na Základních mapách středních měřítek

  15:40 Martina Vichrová a kolektiv (ZČU, Plzeň) - Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“

  15:55 Eva Novotná (UK, Praha) - Katalogizace glóbů

  16:10 Milan Talich a kolektiv (VÚGTK, Zdiby) - Metoda digitalizace starých glóbů respektující jejich kartografické vlastnosti a Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz

  16:25 Petr Fencl (NZM, Praha) - Informace: Mapový server Staré lesní mapy

  16:35 Josef Chrást (MU, Brno) - Informace: Mapové podklady Komenského mapy Moravy

  Účastnický poplatek 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč. Přednášející mají účast zdarma.

  redakce

  vyvěšeno: 13.11.2013
  ID článku: 4375              Používané zkratky
  další informace: www.ntm.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů