[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2013

Resort ČÚZK

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Evropské velehory na mapách
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • European Location Framework
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Předseda ČÚZK podepsal tři nové vyhlášky
 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Tři nové vyhlášky zveřejněny
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • 2 479 ÚOZI v ČR

  Kartografie

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Evropské velehory na mapách
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • European Location Framework

  Pozemkové úpravy

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR

  GIS

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  GPS

  DPZ

 • Představujeme nového ředitele ZÚ
 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • SŽDC hledá odborníky
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Odkup vaší pohledávky v Geodisu
 • 2 479 ÚOZI v ČR
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Školství

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

  Internet

 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče

  Historie

 • Konference Historické mapy v Bratislavě
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • 60 let Kartografie Praha
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Přečtěte si

 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • 20 let časopisu Zeměměřič
 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2014
 • Do konce listopadu lze podávat přihlášky do insolvenčního řízení u Geodisu Brno
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Bič Boží je vyžene...
 • Teodolit Meopta T1c
 • Předplatné časopisu 2014
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • Dobrovolná platba za Zeměměřiče
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc
 • European Location Framework

  Z domova

 • Organizační informace pro účastníka Konference GIS Esri v ČR
 • VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
 • Program XXXIV. sympozia z dějin geodézie a kartografie
 • Evropské velehory na mapách
 • Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
 • Seminář k novému katastrálnímu zákonu
 • Poděkování za účast na konferenci GIS Esri v ČR
 • Badatelé z oboru zeměměřictví v Národním technickém muzeu
 • Vyhrajte na stránkách Kartografie Praha
 • 60 let Kartografie Praha
 • 9. ples zeměměřičů v Praze
 • Sluneční hodiny - žádost o pomoc

  Ze zahraničí

 • Konference Historické mapy v Bratislavě

  ČSGK

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • 9. ples zeměměřičů v Praze

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 20. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

 • Nedostatečné vzdělání I.
 • Nedostatečné vzdělání II.
 • Nedostatečné vzdělání III.

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Evropské velehory na mapách

  ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU
  si vás dovoluje pozvat na výstavu
  EVROPSKÉ VELEHORY NA MAPÁCH,
  která proběhne
  dne 6. prosince 2013 mezi 13. a 15. hodinou
  v badatelně archivu Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy

  EVROPSKÉ VELEHORY NA MAPÁCH

  Za velehory jsou označována pohoří nad vrstevnicí 1 500 (též 2 500) m nad mořem, se znaky glaciální a periglaciální modelace. Vyznačují se vysokou reliéfovou energií a výškovou podnební zonalitou (vystupují nad horní hranicí lesa).

  Tolik heslo velehory in Malá československá encyklopedie, díl VI., Praha 1987, s. 486.

  Podle této definice sem můžeme zcela jistě zařadit pohoří Pyrenejského poloostrova, Skandinávského poloostrova, Kavkaz, pohoří Balkánského poloostrova, Karpaty - a zde zvláště Vysoké Tatry, pohoří Apeninského poloostrova a především Alpy. Nelze pominout hory ostrova Islandu, pohoří Ural a hory ostrovů Korsiky, Sardinie, Sicílie a Kréty. Co se České republiky týče, můžeme sem přiřadit i pohoří Krkonoše.

  Stejně jako velehory zaujmou v krajině, tak i zaujmou v mapě. Je vícero způsobů vyjádření výškopisu na mapě, ale zákres velehor je nepominutelný vždy. Velehory svými prudkými svahy, skalisky a často i ledovci nutí kartografy hledat způsob co nejnázornějšího a přitom co nejpřesnějšího vyjádření všech těchto skutečností. Kopečkovou metodou počínaje a použitím šrafování, vrstevnic, hypsometrických vrstev, kresby skal a ledovců, ať již jednotlivě, či jejich kombinacemi konče. Samozřejmostí je zákres výškových kót a doplnění údajů nadmořských výšek. Zdánlivé plasticity je v rovině papíru dosahováno především stínováním. Ve vysoké míře je užíváno v případě tvorby pohledových map.

  Nově se objevují mapy, kdy je dojmu reliéfní (plastické) mapy dosahováno využitím lentikulární folie (provedení zdánlivě 3 D).

  Nejnázornější jsou ale skutečně trojrozměrné reliéfní, též jinak plastické mapy.

  Souhrn všech informací k zobrazenému území završuje zeměpisné názvosloví a příslušné popisy.

  Ústřední archiv zeměměřictví a katastru uchovává značné množství různých map evropského prostoru. V souladu s tématem výstavy však byly vybrány jen mapy výškopisné a to mapy staré i současné, příruční i atlasové, středního i malého měřítka, mapy topografické i obecně zeměpisné, jedno i více barevné.

  Velmi se mezi sebou liší. Cílem výstavy je snaha předvést nejenom horské celky jako takové, ale také co nejvíce způsobů jejich grafického vyjádření.

  Jako ukázka byla vybrána fyzicko-zeměpisná mapa Evropy měřítka 1 : 25 000 000, která je součástí československého kapesního atlasu světa z roku 1971.

  Výškové poměry území jsou vyjádřeny pomocí kót a hypsometrických vrstev, tvarování je vhodně naznačeno stínováním.

  Nechybí názvy pohoří a nejvýznamnějších vrcholů.

  Vybraná mapa je úvodem k naší výstavě. I v malém měřítku a jednoduchém provedení podává úplný výčet evropských velehor a umožňuje dostatečnou představu o jejich poloze a vlastním výškovém členění, stejně jako o jejich tvarování.

   

  Text: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Výstavu připravili: RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., Helena Kronusová, RNDr. Miroslav Kronus, RNDr. Hana Stehnová, Petr Voháňka. Pořádá Zeměměřický úřad v roce 2013.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.11.2013
  ID článku: 4377              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 13-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů