[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2014

Resort ČÚZK

 • Nové rezortní stránky
 • Dopady nové právní úpravy do SGI
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Data SGI ve VFK volně ke stažení
 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Nové rezortní stránky
 • Dopady nové právní úpravy do SGI
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Data SGI ve VFK volně ke stažení
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Pozemkové úpravy XX.
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Nové rezortní stránky
 • Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Nová krádež geodetické techniky
 • 49. geodetické informační dny
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

  Kartografie

 • Nové rezortní stránky
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze

  Pozemkové úpravy

 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Pozemkové úpravy XX.
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ

  GIS

 • Nové rezortní stránky
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • GeoInformace ve veřejné správě 2014

  GPS

 • Nové rezortní stránky

  DPZ

 • Nové rezortní stránky

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru

  Různé

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • Narozeninový dotazník
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Nová krádež geodetické techniky
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Tradiční kulturní akce G++

  Školství

 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Tradiční kulturní akce G++
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • Pamatujete si na G++?

  Internet

 • Nové rezortní stránky
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Nová krádež geodetické techniky

  Historie

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

  Přečtěte si

 • Nové rezortní stránky
 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Obsah čísla 1+2/2014
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno

  Zajímavosti

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Narozeninový dotazník
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok
 • Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly

  Z domova

 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • 49. geodetické informační dny
 • Tradiční kulturní akce G++
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • GeoInformace ve veřejné správě 2014
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze
 • Pamatujete si na G++?

  Ze zahraničí

 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

  ČSGK

 • 49. geodetické informační dny
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 1+2/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc

  U S N E S E N Í

  Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: GEODIS BRNO, spol. s r.o., o návrhu věřitelů:
  a) Studio Marvil, s.r.o., se sídlem v Praze 2,
  b) RTS, a.s., se sídlem v Brně,
  c) GEOREAL spol. s r.o., se sídlem v Plzni,
  d) MERCL a spol. Consulting, veřejná obchodní společnost, se sídlem v Praze,
  e) Ing. Tomáše Kopečka MBA, bytem v Brně,
  f) Ing. Ivo Hanzla, bytem v Brně,
  g) Cafe water service s.r.o., se sídlem v Brně,
  h) Topcon Europe Medical B.V..

  t a k t o :
  I Řízení se zastavuje.
  II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


  O d ů v o d n ě n í :

  Insolvenční navrhovatelé Studio Marvil, s.r.o. (dále jen „první insolvenční navrhovatel“), RTS, a.s. („druhý insolvenční navrhovatel“) a GEOREAL spol. s r.o. („třetí insolvenční navrhovatel“) podali dne 18. září 2013 u Krajského soudu v Brně (dále též jen „soud“) insolvenční návrhy, jimiž se domáhali vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka.
  Podáním doručeným soudu 28. listopadu 2013 vzal třetí insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět a výslovně se vzdal práva na náhradu nákladů řízení. Podáními doručenými soudu 29. listopadu 2013 vzali insolvenční návrh za sebe zpět první a druhý insolvenční navrhovatel a výslovně se vzdali práva na náhradu nákladů řízení. Dne 2. prosince 2013 přistoupili do řízení jako další insolvenční navrhovatelé věřitelé MERCL a spol. Consulting, veřejná obchodní společnost („čtvrtý insolvenční navrhovatel“) a Ing. Tomáš Kopeček („pátý insolvenční navrhovatel“).
  Podáním doručeným soudu 4. prosince 2013 vzal čtvrtý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět a výslovně se vzdal práva na náhradu nákladů řízení. Podáním doručeným soudu 10. prosince 2013 vzal pátý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět.
  Dne 10. prosince 2013 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Ing. Ivo Hanzl („šestý insolvenční navrhovatel“). Podáním doručeným soudu 16. prosince 2013 vzal šestý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět.
  Dne 13. prosince 2013 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Cafe water service s. r. o. (dále jen „sedmý insolvenční navrhovatel“).
  Dne 19. prosince 2013 bylo soudu doručeno podání věřitele TRUMF služby s.r.o., označené jako „Návrh na zahájení insolvenčního řízení“. Podpis jednatele věřitele na podání nebyl úředně ověřen, soud proto k tomuto insolvenčnímu návrhu nepřihlížel /§ 97 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /.
  Podáním doručeným soudu dne 20. prosince 2013 vzal sedmý insolvenční navrhovatel insolvenční návrh za sebe zpět.
  Dne 20. prosince 2013 bylo soudu doručeno podání odeslané advokátkou JUDr. Ivetou Greckou v elektronické podobě, označené jako „Přistoupení k insolvenčnímu návrhu“. Podle obsahu podání se mělo jednat o insolvenční návrh věřitele AZIMUT CZ s.r.o. K tomuto podání soud nepřihlížel, neboť nebylo do tří dnů doplněno předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění (§ 42 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Pro úplnost soud dodává, že z návrhu a jeho příloh nevyplývalo ani oprávnění advokátky JUDr. Ivety Grecké jednat za věřitele AZIMUT CZ s.r.o. (nebylo přiloženo pověření s úředně ověřeným podpisem osoby, která by jí zmocnění udělila).
  Dne 2. ledna 2014 přistoupil do řízení jako další insolvenční navrhovatel věřitel Topcon Europe Medical B. V. (dále jen „osmý insolvenční navrhovatel“). Podle ustanovení § 129 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.
  Dle ustanovení § 130 insolvenčního zákona, je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (odstavec 1 věta první). Je-li insolvenčních navrhovatelů více a insolvenční návrh vezme zpět jen některý z nich, insolvenční soud řízení zastaví jen ve vztahu k navrhovateli, který vzal návrh zpět (odstavec 2).
  Ustanovení § 107 insolvenčního zákona pak určuje, že další insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Od okamžiku, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu, se osoba, která jej podala, považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele (odstavec 1). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho přistoupení k řízení (odstavec 2). Byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno (odstavec 3). K dalšímu insolvenčnímu návrhu podanému poté, co insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku, se nepřihlíží. Je-li součástí dalšího insolvenčního návrhu i návrh na způsob řešení dlužníkova úpadku, který byl podán dříve, než insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku rozhodl, zůstávají účinky návrhu na způsob řešení dlužníkova úpadku zachovány (odstavec 4). Stejnopis dalšího insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem se doručuje pouze dosavadnímu insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku, a to do vlastních rukou (odstavec 5).


  V dané věci do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu vzali již k 29. listopadu 2013 insolvenční návrh zpět všichni tehdejší insolvenční navrhovatelé (první až třetí insolvenční navrhovatel), čímž byl splněn předpoklad pro zastavení insolvenčního řízení dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona. Pro všechny další osoby, které podaly další insolvenční návrhy po 29. listopadu 2013 (tedy pro čtvrtého až osmého insolvenčního navrhovatele) tak vzhledem k účinkům předepsaným výslovně v § 107 odst. 2 insolvenčního zákona platil takový stav insolvenčního řízení, který zde byl v době, kdy jejich „další insolvenční návrhy“ došly soudu. Tedy stav „zpětvzetí insolvenčního návrhu“.
  U čtvrtého až sedmého insolvenčního navrhovatele tato úvaha žádný zvláštní význam nemá, neboť ti (jak popsáno výše) „za sebe“ též vzali insolvenční návrh zpět (srov. i §130 odst. 2 insolvenčního zákona). Podstatná je ovšem tato okolnost u osmého insolvenčního navrhovatele, jenž přistoupil do insolvenčního řízení až dalším insolvenčním návrhem doručeným soudu 2. ledna 2014.
  Další insolvenční návrh totiž není samostatným insolvenčním návrhem, nýbrž pouhým přistoupením k původnímu insolvenčnímu návrhu, jenž byl k 29. listopadu 2013 vzat zpět všemi osobami, které jej podaly (srov. § 107 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že další insolvenční návrh podaný poté, co byl původní insolvenční návrh vzat zpět všemi osobami, jež jej podaly, avšak předtím, než soud o tomto dispozitivním úkonu insolvenčních navrhovatelů (prvního až třetího insolvenčního navrhovatele) rozhodl, nemá účinky samostatného podání, jímž se zahajuje insolvenční řízení a jež by bránilo vydání rozhodnutí dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona, dokládá ustálená judikatura Nejvyššího soudu k výkladu § 107 insolvenčního zákona. Srov. v tomto ohledu především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 21/2012, uveřejněné pod číslem 99/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 99/2012“).
  Soud proto v souladu s výše řečeným zastavil (dle § 130 odst. 1 věty první insolvenčního zákona) řízení o insolvenčním návrhu, který všichni (tehdejší) insolvenční navrhovatelé vzali zcela zpět k 29. listopadu 2013, neboť pro další insolvenční navrhovatele (čtvrtý až osmý insolvenční navrhovatel), kteří své další návrhy podali až po zpětvzetí původního insolvenčního návrhu, platí, že i za ně byl vzat zpět (platí pro ně stav insolvenčního řízení založený zpětvzetím původního insolvenčního návrhu).

  Pro úplnost soud uvádí, že je mu znám obsah usnesení ze dne 27. září 2013, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013, 3 VSOL 808/2013-A-12, v němž Vrchní soud v Olomouci naložil s dalším insolvenčním návrhem podaným poté, co původní insolvenční návrh byl vzat zpět, jinak. V situaci, kdy bylo na soudu prvního stupně, zda v této (typově obdobné) věci následovat závěry odvolacího soudu (jenž se judikaturou Nejvyššího soudu nezabýval) nebo závěry dovolacího soudu, založil své rozhodnutí na argumentaci vzešlé z R 99/2012. Výrok II. o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (podle kterého jestliže některý z účastníků zavinil, že řízení muselo být zastaveno, je povinen hradit jeho náklady), ve spojení s § 130 odst. 5 insolvenčního zákona. V tomto případě byl insolvenční návrh vzat zpět, aniž bylo osvědčeno, že ke zpětvzetí došlo z důvodů vzniklých na straně dlužníka. Dlužníku však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady insolvenčního řízení nevznikly.

  P o u č e n í :

  T oto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, věřitelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem... Proti usnesení mohou osoby oprávněné podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.
  Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (ust. § 129 odst. 2 insolvenčního zákona).

  V Brně dne 10. ledna 2014
  Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r.
  Vladimíra Polanská samosoudkyně

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.01.2014
  ID článku: 4409              Používané zkratky
  další informace: www.justice.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku