[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2014

Resort ČÚZK

 • Nové rezortní stránky
 • Dopady nové právní úpravy do SGI
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Data SGI ve VFK volně ke stažení
 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Nový formát textového souboru pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Nové rezortní stránky
 • Dopady nové právní úpravy do SGI
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Data SGI ve VFK volně ke stažení
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Pozemkové úpravy XX.
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Nové rezortní stránky
 • Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Nová krádež geodetické techniky
 • 49. geodetické informační dny
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

  Kartografie

 • Nové rezortní stránky
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze

  Pozemkové úpravy

 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Pozemkové úpravy XX.
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ

  GIS

 • Nové rezortní stránky
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru
 • 49. geodetické informační dny
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • GeoInformace ve veřejné správě 2014

  GPS

 • Nové rezortní stránky

  DPZ

 • Nové rezortní stránky

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze aplikace Nahlížení do katastru

  Různé

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • Narozeninový dotazník
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Nová krádež geodetické techniky
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Tradiční kulturní akce G++

  Školství

 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Tradiční kulturní akce G++
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • Pamatujete si na G++?

  Internet

 • Nové rezortní stránky
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Nová krádež geodetické techniky

  Historie

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

  Přečtěte si

 • Nové rezortní stránky
 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Nová vyhláška v pozemkových úpravách
 • Obsah čísla 1+2/2014
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
 • Elektronické ověřování GP od A do Z - aktualizováno

  Zajímavosti

 • 24. únor - významný den časopisu Zeměměřič
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Narozeninový dotazník
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok
 • Kauza Sněžka v českých médiích a odborné nesmysly

  Z domova

 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • 49. geodetické informační dny
 • Tradiční kulturní akce G++
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • GeoInformace ve veřejné správě 2014
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze
 • Pamatujete si na G++?

  Ze zahraničí

 • Insolvence Geodisu - vyřízená věc
 • Newsweek v tištěné podobě se vrací
 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

  ČSGK

 • 49. geodetické informační dny
 • Geodézie ve stavebnictví a průmyslu

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 1+2/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zememeračstvo - geodézia, kataster nehnuteľností , kartografia a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok

  PRIESKUM


  Vážená kolegyňa, kolega, (veríme, že v krátkom čase aj rozhodnutý subskribent tejto ponuky)


  týmto krátkym listom si vás dovoľujeme osloviť, informovať a súčasne vám všetkým ponúknuť odber edície publikácií (dnes v pokročilom štádiu rozpracovanosti), ktorú Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov s podporou Komory geodetov a kartografov, Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie, Kartografickou spoločnosťou SR, odborom geodézie a kartografie STU v Bratislave a Úradom geodézie, kartografie a katastra, pripravuje. Súbor publikácií ako celok predstavuje malú, no bohatú a pestrú encyklopédiu zememeračstva, so súborným názvom \"Zememeračstvo, geodézia, kartografia, kataster nehnuteľností a geoinformatika na Slovensku od nepamäti po dnešok\".


   Je pripravovaná kolektívom autorov už viac ako 2 roky v 7 knihách, s bohatými údajmi a informáciami usporiadanými podľa vybraných tém naprieč celým odborom geodézie, kartografie, katastra nehnuteľností a geoinformatiky. Autormi sú vybraní skúsení odborníci, kolektívy, ktorých mená a výsledky práce sú odbornej verejnosti dostatočne známe. Čiastkovým východiskovým materiálom je známa edícia doterajších 10 publikácií vydaných v ostatných rokoch SSGK, ktoré sú už rozobrané a ktorých obsah nezadržateľne zastaráva. Nové knihy, sú nielen aktualizované, ale aj významne rozšírené o celý rad ďalších nových poznatkov získaných nielen z archívov a knižníc. Pracovné názvy jednotlivých pripravovaných kníh s pridaním informačnej náplne v \"miniforme\" sú:


  1. KNIHA o historických osobnostiach zememeračstva (od nepamäti po rok 1918)


  - s celým radom známych aj menej známych predchodcov, praotcov nášho odboru, ich prínosom, často jedinečným, prielomovým či hrdiacim sa prvenstvom, s mnohými dobovými podobizňami ich tvárí. V ďalšej časti tejto publikácie prináša obsiahly zoznam odbornej literatúry - vo viac ako 4000 položkách.


  2. KNIHA o vzdelávaní zememeračov (geodetov, kartografov, geoinformatikov)


  - o odborných školách, o ich bohatej histórii, o súčasnosti aj perspektíve, vrátane úplného zoznamov absolventov všetkých typov vzdelávacích inštitúcií nášho odboru, s mnohými životopismi súčasníkov aj tých, ktorí sledujú naše snahy už z inej dimenzie, doplnené viacerými podobizňami a pod.)


  3. KNIHA o geodetických základoch


  - od pútavej histórie až po reálnu súčasnosť a odhadom ďalšieho vývoja - s dôrazom na mená a konkrétny prínos mnohých (pomaly neprávom zabúdaných) tvorcov sietí a iných objektov tejto významnej témy, bez ktorej by neexistoval rozvoj a kvalita geodetických a kartografických činností.


  4. KNIHA o mapách (vojenské a civilné mapovanie, kartografia, GIS - geoinformatika)


  - okrem dávnej histórie a historických máp, paleta aj novších máp všetkých druhov z rôznych etáp s opisom ich tvorby, kapitoly o problematike merania a spravovania štátnych hraníc, o názvosloví v mapách, o autorských právach, vydavateľských subjektoch a iné, nateraz málo známe, resp. málo publikované problémy kartografie.


  5. KNIHA o katastri


  - z pôvodných publikácií SSGK išlo o knihu, ktorá v troch vydaniach \"zvíťazila\" vo výške nákladu, ktorý bol dávno rozobraný (spolu takmer 1500 výtlačkov). Svedčí to o tom, že ide o oblasť činnosti, ktorou sa zaoberá priamo či nepriamo viac ako polovica všetkých zamestnancov v našom odbore. A nielen o tom - druhým pohľadom je náročná problematika a prudký vývoj tejto témy. Nová kniha o katastri bude prepracovaná nielen zo strany opisu a hodnotenia \"historickej\" časti katastra nehnuteľností, ale aj búrlivých zmien v spravovaní súčasného operátu, legislatívy nedávnej aj súčasnej a pokusu o nestranný výhľad a perspektívu najpálčivejších otázok katastra vôbec.


  6. KNIHA o inžinierskej (priemyselnej) geodézii


  - ide o tému, ktorou sa predchádzajúca publikačná činnosť SSGK doteraz komplexne nezaoberala. Pri tom sa otázkami a prácou, ktorú možno zahrnúť pod tento názov, zaoberá stále viac odborníkov nášho rangu. Preto očakávame od tejto knihy, ktorej prvé kapitoly sa len začínajú tvoriť, niečo ozaj nového - že v náplni knihy sa objaví nielen história tejto témy (na bývalej SVŠT v Bratislave sa začala prednášať len od študijného roku 1954/1955) ale celý jej búrlivý vývoj až po dnešné metódy, ktoré nielen laika, ale často aj odbornú technickú komunitu, s miernym zveličením, \"šokujú\". Teda - Quo vadis geodesia industrialis?


  7. KNIHA príbehov a spomienok


   - tu sa chceme vrátiť najmä do starších období zememeračského života, pripomenúť si niektoré historky, ktoré rezonujú najmä medzi \"pamätníkmi\", no veríme, že zaujmú aj mladšiu generáciu geodetov a dozvedia sa aj niečo zo života geometrov a zememeračov - pokým sa tieto pojmy nevytratia celkom z povedomia mladších súčasníkov a najmä ich nasledovníkov.

   Publikácie, bohaté na historické aj najnovšie údaje a informácie, v celkovom objeme cca 2500 strán formátu A4, s textom, obrazmi, tabuľkami, súpismi a štatistickými údajmi, životopismi a podobizňami, mapami, schémami atď. budú vydané a distribuované postupne v dvoch etapách a to:

  na jeseň v roku 2014 tituly - 1., 3., 4., a 7. KNIHA

  na jeseň v roku 2015 tituly - 2., 5., a 6 . KNIHA

   

  Na stanovenie a spresnenie podmienok subskripcie vás prosíme o vyplnenie priloženého dotazníka a odoslanie spätným e-mailom alebo na adresu dotaznik@ssgk.sk.

   
  Váš názor a záujem prostredníctvom priloženého dotazníka nám umožní stanoviť náklad a dohodnúť najvýhodnejšiu cenu edície, ktorá je práve výrazne závislá od počtu objednaných výtlačkov.

   
  Prosíme o odpoveď obratom alebo najneskôr do 28.2.2014.


  Vopred ďakujeme  za redakčný kolektív

  Ing. Jozef Marek

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.02.2014
  poslední aktualizace: 21.02.2014
  ID článku: 4433              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku