[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2014

Resort ČÚZK

 • Dohady kolem katastrálních map v  sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK
 • Galerie KMD
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Eliminování chyby převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK
 • Důležité změny Pokynů ČÚZK č. 30 k poskytování podkladů pro vyhotovení GP a přebírání výsledků měření u GP a Pokynů...
 • VÚGTK hledá nového ředitele

  Katastr nemovitostí

 • Dohady kolem katastrálních map v  sáhovém měřítku přepracovaných do S-JTSK
 • Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru
 • Galerie KMD
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Eliminování chyby převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK
 • Důležité změny Pokynů ČÚZK č. 30 k poskytování podkladů pro vyhotovení GP a přebírání výsledků měření u GP a Pokynů...
 • O špatných mapách aneb digitalizace 19. století

  Geodézie

 • Zemřel Ing. Václav Čech
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

  Kartografie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Карта как средство агита
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Olomouc se stala dějištěm mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014
 • Výstava a cyklus přednášek Kouzlo starých map
 • Konference GIVS 2014 měla kartografickou sekci
 • Zemřela osobnost české kartografie – PhDr. Ondřej Roubík
 • Červnová soutěž Kartografie Praha

  Pozemkové úpravy

 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

  GIS

 • GISáček 2014 již 16. května
 • Navštivte galerii projektů Bentley
 • Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
 • Přihlaste svoji přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

  GPS

 • Eliminování chyby převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK

  DPZ

 • Yuri Raizman vystoupí v Praze

  Fotogrammetrie

  Software

 • Navštivte galerii projektů Bentley
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

  Různé

 • Zemřel Ing. Václav Čech
 • Dočasná změna na chatu Informační seznam pracovníků napříč soukromou...
 • Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
 • O tunelování GEODISU
 • Skener na diapozitivy i negativy k zapůjčení
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Hodnocení obsahu časopisu Zeměměřič
 • Služba Novinky na serveru Zeměměřiče se po letech probudila
 • Geodis = 3. insolvenční návrh z 29. 5. 2014
 • Padne Geodis?
 • Geodis Brno a exekuce z finančního úřadu
 • Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
 • VÚGTK hledá nového ředitele

  Školství

 • GISáček 2014 již 16. května
 • 12. ročník volejbalového turnaje G+K za dveřmi
 • Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
 • Filantropie Katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze
 • Olomouc se stala dějištěm mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014
 • Zemřel profesor Zdeněk Nevosád
 • Zemřel docent František Krpata

  Internet

  Historie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Карта как средство агита
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Zemřel Ing. Václav Čech
 • Pavlovská mapa na mamutím klu
 • Výstava a cyklus přednášek Kouzlo starých map
 • Zemřela osobnost české kartografie – PhDr. Ondřej Roubík

  Přečtěte si

 • Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru
 • Filantropie Katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze
 • Obsah čísla 5+6/2014
 • O tunelování GEODISU
 • Hodnocení obsahu časopisu Zeměměřič
 • Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
 • O špatných mapách aneb digitalizace 19. století

  Zajímavosti

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Карта как средство агита
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0
 • Navštivte galerii projektů Bentley
 • Výsledky studentské konference GISáček 2014
 • Zemřel Ing. Václav Čech
 • Pavlovská mapa na mamutím klu
 • Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
 • O tunelování GEODISU
 • Křížovka o hodnotné odměny
 • Služba Novinky na serveru Zeměměřiče se po letech probudila
 • Geodis = 3. insolvenční návrh z 29. 5. 2014
 • Červnová soutěž Kartografie Praha
 • Padne Geodis?
 • Geodis Brno a exekuce z finančního úřadu
 • Ing. Svatava Maradová ředitelkou SPÚ
 • Přihlaste svoji přednášku na Konferenci GIS Esri v ČR

  Z domova

 • Galerie KMD
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0
 • GISáček 2014 již 16. května
 • 12. ročník volejbalového turnaje G+K za dveřmi
 • Výsledky studentské konference GISáček 2014
 • Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Zemřel profesor Zdeněk Nevosád
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Yuri Raizman vystoupí v Praze
 • Zemřel docent František Krpata

  Ze zahraničí

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Карта как средство агита
 • Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru

  ČSGK

  KGK

 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 5+6/2014

  Sborník rozhodnutí

 • Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stanovisko k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru

  Stanovisko ... ... ... k legislativním změnám v oblasti geodézie, kartografie a katastru v ... ... ... republice

  ... ... ... návrhy katastrálního zákona, zákona o geodézii a kartografii a novela zákona o komoře geodetů a kartografů ohrožují podle ... ... ... ochranu vlastnictví nemovitého majetku a hodnověrnost údajů katastru pro další generace.

  Nová legislativa snižuje kvalitu odborné práce geodetů, ustupuje z přesnosti, kterou dnes umožňuje technologie GPS, uměle a nelogicky odděluje geodézii a kartografii od katastru, zvyšuje pokuty za přestupky a správní poplatky a zvyšuje nároky na státní rozpočet. Zároveň oceňujeme její pozitivní přínos hlavně v tom, že vytváří pravidla pro poskytování elektronických služeb katastru nemovitostí (KN) pro veřejnost, orgány státní a veřejné správy a samosprávy, sjednocuje vedení evidence nemovitostí v rámci ... ... ..., zjednodušuje provádění změn již evidovaných údajů v katastru a zefektivňuje řízení katastru.

  Název resortu však není náhodný a prakticky znamená, že nejdříve geodézie změří pozemek na zemském povrchu, pak kartografie promítne pozemek do roviny mapy a tak vznikne parcela. Pak nastupuje katastr, který eviduje parcely a jiné nemovitosti a právní vztahy k nim. Proto katastr nelze odtrhnout od geodézie a kartografie. Právě geodézie a kartografie určují, jak bude vypadat, respektive jak kvalitní bude katastr. Katastr a hodnověrnost jeho grafických údajů vždy byla a bude hlavně věcí geodézie a kartografie.

  Správně měřit je možné pouze se správným metrem, a tím jsou pro nás geodety geodetické základy. Etalon - jednotný "metr" novátorsky zavedli geodeti hned po vzniku ČSR v roce 1918 na základě technických možností tehdejší doby. Dnes, téměř 100 let později, jsou naše technické možnosti nesrovnatelně přesnější. Díky GPS víme, že tento "metr" je třeba opravit. Proto jsme v roce 2009 pozitivní přivítali legislativní změny úřadu k jeho nápravě. O to nepochopitelnější jsou pro nás předložené zákony, které znamenají návrat zpět. Ptáme se! Co se stalo? Komu překáží jednotný etalon, kompatibilní s civilizovanou Evropou? Z hlediska budoucnosti je nezbytné staré mapy nahradit novými nejen tím, že je přeneseme do počítače, ale i každodenním novým kvalitnějším měřením s novým jednotným "metrem" na celém území ... ... .... Toto je velká výzva pro společnost, stát a každého vlastníka nemovitosti, abychom těmto garantovali hodnověrnost údajů katastru pro další generace.

  Trojice ... ... ... právních úprav se v technologických postupech vrací zpět a konzervuje postupy z roku 1918. Připravené změny přinášejí ústup z přesnosti a ustrnutí katastru na starých technických principech před 100 lety. V současnosti až 50 procent území ... ... ... využívá katastrální mapy, jejichž původ sahá před rok 1918, a které vykazují chyby až několik metrů. To přináší problémy s majetkoprávními vypořádáními při výstavbě dálnic, železnic, průmyslových parků, rozvoj vesnic, když výsledky geodetických prací pro katastr jsou kvůli nízké kvalitě pro ostatní geodetické aplikace využitelné jen s obtížemi. Geodézie a kartografie dnes slouží nejen katastru nemovitostí ale i stavebnictví, inženýrské geodézii a hlavně investiční výstavbě, a proto považujeme za samozřejmé, že navržené zákony vytvoří moderní legislativní a technický rámec, odpovídající přesností požadavkům aplikační praxe.

  Zákon o geodézii a kartografii má jen 28 paragrafů, přesto je k nim evidovaných 392 připomínek, z toho 197 zásadních. Katastrální zákon má celkem 113 paragrafů. K nim mají odborníci 694 připomínek, z toho 306 zásadních. Tato katastrofální statistika dokumentuje, že jediný tvůrce těchto zákonů, ..., zcela ignoroval vnitroresortní odbornou diskusi s odborníky z praxe, nezbytnou při zásadních změnách, které svými důsledky zasáhnou širokou veřejnost. Důrazně žádáme stažení ... ... ... těchto zákonů, resp. jejich přepracování v duchu předložených připomínek, protože jinak ublíží nejen odborníkům, ale z dlouhodobého hlediska hlavně veřejnosti a vlastníkům nemovitostí.

  Žádáme zahájit širokou odbornou diskusi, aby takové zásadní legislativní normy nepřipravovali jen úředníci, ale i odborníci z reálné praxe, reprezentovaní zástupci akademické obce, Komora geodetů a kartografů, ... ... ..., případně jiné organizace, kterých se uvedené zákony dotýkají. Nové legislativní úpravy mají sloužit veřejnosti a jejím potřebám. Jejich smyslem je vnést technickou, objektivní a měřitelnou pravdu, všude tam, kde je to možné a společensky prospěšné. ... ... ... je připraven aktivně se podílet na přípravě a připomínkování kvalitní evropské legislativy v této oblasti.


  Zdroj: Tisková zpráva ... ... ...


  Otázka pro vás:
  Tato v dubnu 2014 vydaná tisková zpráva pochází od organizace z České republiky, Slovenské republiky nebo Konžské republiky? Odpověď naleznete až v červnovém čísle časopisu Zeměměřič. Tento text může být vlastně aktuální pro více států a více správ katastrů.
  Pokud se vám příspěvek líbí, dejte mu svůj lajk na www.facebook.com/zememeric  Podívejte se na přehled, kterým časopis Zeměměřič dokladoval přesnost a aktuálnost katastrálních map.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 19.04.2014
  poslední aktualizace: 22.04.2014
  ID článku: 4464              Používané zkratky
  další informace: www.facebook.com/zememeric...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Přečtěte si

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku