[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2014

Resort ČÚZK

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nový Jednací řád KÚ
 • Sdružení Nemoforum a KGK pořádají seminář Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru
 • ČÚZK aktualizoval seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám pro ÚOZI
 • Pokuta 300 000 Kč od ÚHOS pro ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě
 • Nový Jednací řád KÚ
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S… - chyby v krajích
 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S… - chyby v krajích - Náhledy
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Konec „Rakovnických událostí“
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Opravdu konec „Rakovnických událostí“?
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?
 • Seminář Geometrický plán v elektronické podobě

  Geodézie

 • LEAP Bridge Steel od Bentley pro návrh, analýzu a únosnost ocelových mostů
 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Kartografie

 • Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Autorské právo & Open data
 • Litoměřicko na starých mapách
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Webové mapové služby Krnapu
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  Pozemkové úpravy

 • Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  GIS

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • GEOinformace.cz běží ve zkušebním režimu
 • Geomatika v projektech 2014
 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • Webové mapové služby Krnapu
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  GPS

 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E

  DPZ

 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  Fotogrammetrie

 • Galerie katastrálních map - soupis
 • Autorské právo & Open data
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Geomatika v projektech 2014
 • Co bude na programu Konference GIS Esri v ČR?

  Software

 • LEAP Bridge Steel od Bentley pro návrh, analýzu a únosnost ocelových mostů
 • Trimble a Bentley udělali další krok ve vzájemné spolupráci

  Různé

 • Zkouška kodování - obecná ěščřžýá
 • Výherce křížovky si opět vybral SW Geus
 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Zeměměřič Pavel Šára dojel třetí

  Školství

 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik
 • Geomatika v projektech 2014
 • Autorské právo & Open data
 • Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Geomatika v projektech 2014

  Internet

 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Webové mapové služby Krnapu

  Historie

 • Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Československé mapy v Benešově a Křovákově zobrazení v období 1921-1951
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Dosud nedigitalizované katastrální mapy volají S…O---S…
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Obsah čísla 7+8/2014
 • ČÚZK aktualizoval seznam předpisů a doporučené odborné literatury ke zkouškám pro ÚOZI
 • Pokuta 300 000 Kč od ÚHOS pro ČÚZK

  Zajímavosti

 • Výherce křížovky si opět vybral SW Geus
 • Nový facebook časopisu Zeměměřič
 • Červencová soutěž Kartografie Praha o ceny
 • Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
 • Další oblíbená soutěž Zeměměřiče
 • Litoměřicko na starých mapách
 • Zeměměřič Pavel Šára dojel třetí
 • Několik vět k výročí 17. listopadu
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Z domova

 • Geomatika v projektech 2014
 • Získává Geodis Brno čas pro podezřelé transakce?
 • Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
 • 49 stupňů 40 minut 14,58 vteřin N, 13 stupňů 31 minut 48,47 vteřin E
 • Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
 • Geomatika v projektech 2014
 • Mapová aplikace Bombardování Brna
 • XXXV. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • 23. sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah čísla 7+8/2014

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Galerie katastrálních map - soupis

  Podívejte se na přehled, kterým časopis Zeměměřič dokladoval přesnost a aktuálnost katastrálních map.


  Přihláška do soutěže Technické dílo roku 2013-14

  Autoři: redakce časopisu ZEMĚMĚŘIČ

  Název díla: JAK VEŘEJNOST VIDÍ KATASTR

  Galerie ukázek platných digitálních katastrálních map v 9 číslech časopisu Zeměměřič (1+2/1913 až 5+5/2014) a na webové stránce http://www.zememeric.cz.

  Impulzem k tomuto seriálu byl článek Nejasná zpráva o kvalitě KMD v intravilánu obcí, při jehož přípravě autor prozkoumal obsah již digitalizovaných katastrálních map v sáhovém měřítku do formy KMD ve 111 katastrálních územích ve 13 krajích. Pohledem veřejnosti (vlastníků nemovitostí využívajících mapovou službu Nahlížení do katastru nemovitostí) nalezl ve 43 k. ú. (39 %) evidentní nesoulady geometrického a polohového určení nemovitostí nebo druhů užívání půdy s jejich aktuálním stavem zobrazeným na překrytém Ortofotu ČR.

  Redakce Zeměměřiče vybrala 19 ukázek z této kolekce a doplnila je 6 případy vytipovanými geodety Správy železniční dopravní cesty a 4 případy na které poukázali zeměměřiči z podnikatelské sféry. Od února 2013 do června 2014 bylo v časopise Zeměměřič a na jeho webové stránce publikováno 29 ukázek a osloveno 23 územně příslušných katastrálních pracovišť s podnětem k opravě chyby. 4 případy již byly opraveny, další 2 odmítnuty s poukazem na nutnou iniciativu vlastníků a 23 případů zůstalo dosud bez odezvy, možná po vyjádření ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK: „Časopis Zeměměřič pravidelně publikuje v tištěné i internetové verzi svou GALERII KMD. Většinou se nejedná o zdařilé příklady. navíc u nich absentuje i jakýkoliv odborný komentář“.

  Přitom titul Jak veřejnost vidí katastr vyjadřuje zřetelně, že nejde o disputaci mezi zeměměřiči, ale o alarm , jehož obsah vyjádřil sám předseda ČÚZK ve svém významném vystoupení a článku v časopise eGaKO 2014, č.5:

  • „Absence systematické činnosti KÚ v podobě revizí KN se stává významným problémem, zejména pokud jsem ji dosud nedokázali nahradit jinými postupy.
  • Stále existuje velké procento budov buď v KN neevidovaných, nebo evidovaných v nějakém historickém stavu před podstatnými přestavbami.
  • Využívání kombinace ortofotografického zobrazení a katastrální mapy se stalo standardem, bez kterého si každodenní činnosti nedovedou představit zeměměřiči ani široká škála uživatelů“.
  • Z hlediska „nesouladu zápisů KN se stavem v terénu...nejde zdaleka jen o zápisy atributů jednotlivých pozemků, ale o zásadní nesoulady“.

  Proto redakce Zeměměřiče nepovažuje výše zmíněný projekt za pochybený a společensky neúčinný a přihlašuje ho dodatečně do soutěže Technické dílo roku 2013.

  V Praze dne 11.6.2014, Ing. Radek Petr - šéfredaktor

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 03.07.2014
  poslední aktualizace: 30.07.2014
  ID článku: 4477              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Fotogrammetrie