[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2014

Resort ČÚZK

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Katastr nemovitostí

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Geodézie

 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  Kartografie

 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  Pozemkové úpravy

 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

  GIS

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  GPS

 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  DPZ

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Fotogrammetrie

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Software

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Ceny geodetických a kartografických prác

  Různé

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Zemřel František Novotný
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • 6 věcí, které musíte zveřejnit o sobě na webu
 • Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou i potěší
 • Co dělat, abychom se měli líp

  Školství

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Setkání po šedesáti letech
 • JUNIORSTAV 2015
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

  Internet

 • Nové stránky VÚGTK
 • WS pro geometrické plány

  Historie

 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zemřel František Novotný
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • 25 let od generální stávky

  Přečtěte si

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

  Zajímavosti

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • Nové stránky VÚGTK

  Z domova

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • JUNIORSTAV 2015
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  Ze zahraničí

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR

  ČSGK

  KGK

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
 • Ceny geodetických a kartografických prác
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Témata workshopu:

  1.

  Historie použití RPAS v Československu a České republice, Bezpečnost použití RPAS prostředků při mapování, Legislativa provozu RPAS v podmínkách ČR a SR

  2.

  RPAS a možné dosažitelné přesnosti, Porovnání metod měření s RPAS a dalšími technologiemi, Snímací přístroje pro RPAS, Typy RPAS a jejich přednosti

  3.

  Zkušenosti z provozu RPAS a popis funkcionalit SW pro zpracování neměřických snímků (použití RPAS v důlní činnosti, RPAS a dokumentace mostních a technických konstrukcí, Dokumentace historických památek pomocí RPAS, praxe mapování a určování kubatur z RPAS, RPAS v DPZ, zemědělství, lesnictví a monitorování složek životního prostředí, 3D modely města a textury z RPAS, Digitální model povrchu z RPAS a jeho přesnost)


  akce SVK, blok SVK - A

  1)

  Využití technologie XLink k surfování mezi geografickými daty

  2)

  Porovnání metod dokumentace historických artefaktů

  3)

  Obrazové skenovanie pri dokumentácii tvarovo zložitých objektov

  4)

  Využití technologie laserového skenování pro zaměření změn povrchu půdy způsobených vlivem plošného odtoku při srážkové události

  5)

  Využití dat vysokého rozlišení pro stanovení změn povrchu půdy způsobených vlivem plošného odtoku při srážkové události.

  6)

  Určení přesnosti 3D modelů vytvořených metodou SfM

  7)

  Porovnání 3D laserového skenování s leteckým a pozemním snímkováním


  workshop RPAS, blok W - A

  1)

  Počátky snímkování RC - modely letadel v Československu

  2)

  Dron = letoun nebo letadlo? aneb pořádek do české odborné terminologie

  3)

  Legislativa RPAS

  4)

  Přesné mapování s RPAS – metody orientace snímků

  5)

  Mapovanie prostriedkami RPAS a verifikácia jeho kvality

  6)

  Dálkově pilotované letecké systémy a Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod


  workshop RPAS, blok W - B

  1)

  RPAS a digitální fotogrammetrie jako nástroj pro hodnocení břehové eroze

  2)

  Využití bezpilotních prostředků v precizním zemědělství

  3)

  Bezpilotní systém pro detekci a monitoring invazních druhů

  4)

  Zkušeností z provozu RPAS

  5)

  Určení polohové a výškové přesnosti digitálního modelu povrchu vytvořeného pomocí RPAS

  6)

  Využití RPAS při monitoringu ekologických zátěží


  akce SVK, blok SVK - B

  1)

  Výsledky vývoje autonomní mapovací vzducholodě

  2)

  Aerotriangulace v afinní souřadnicové soustavě

  3)

  Využití leteckých měřických snímků pro detekci nových a zbouraných budov

  4)

  Bayesovské metody v krigování

  5)

  Měřická dokumentace zámku ve Chvatěrubech (okr.Mělník)

   


  Program a další informace naleznete zde: http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4614


  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 06.11.2014
  ID článku: 4615              Používané zkratky
  další informace: zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4614...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů