[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2014

Resort ČÚZK

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Katastr nemovitostí

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Geodézie

 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  Kartografie

 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  Pozemkové úpravy

 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

  GIS

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  GPS

 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  DPZ

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Fotogrammetrie

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Software

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Ceny geodetických a kartografických prác

  Různé

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Zemřel František Novotný
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • 6 věcí, které musíte zveřejnit o sobě na webu
 • Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou i potěší
 • Co dělat, abychom se měli líp

  Školství

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Setkání po šedesáti letech
 • JUNIORSTAV 2015
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

  Internet

 • Nové stránky VÚGTK
 • WS pro geometrické plány

  Historie

 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zemřel František Novotný
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • 25 let od generální stávky

  Přečtěte si

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

  Zajímavosti

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • Nové stránky VÚGTK

  Z domova

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • JUNIORSTAV 2015
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  Ze zahraničí

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR

  ČSGK

  KGK

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
 • Ceny geodetických a kartografických prác
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

  Společnost GEPRO představila na 20. ročníku Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS novinky roku 2014. Co nového přinášejí softwarové produkty KOKEŠ a PROLAND zaměřené na efektivní práci v oblasti geodézie, katastru nemovitostí a komplexních pozemkových úprav?

  Systémy KOKEŠ a PROLAND reagují průběžně na aktuální změny v legislativě, které přinášejí zákony a prováděcí vyhlášky (Občanský zákoník, Katastrální zákon, Vyhláška o katastru nemovitostí, Vyhláška o postupu při provádění PÚ a další) a na změny související s novými verzemi výměnných formátů pozemkových úprav VFP 2.0 a katastru nemovitostí VFK 5.1. Ucelený balík novinek naleznou uživatelé v nové verzi s označením 12.

  Co je nového v systému KOKEŠ?
  Novinky systému KOKEŠ s modulem GEPLAN ocení uživatelé zejména při zpracování geometrických plánů (GP). Geometrické plány se již bez použití technologického zpracování vyhotovit nedají. K dispozici je nová technologie tvorby výkresu pro GP nazvaná GP14, která zajišťuje předepsaný černo-červený tisk a technologickou čistotu zpracování. Jedná se o ucelenou linku, která uživateli umožní jednoduše projít všemi úskalími, která jej mohou při zpracovávání GP potkat. Přepracované je automatické plnění tabulek modulu GEPLAN údaji z náčrtu ZPMZ, a to včetně volitelného kontrolního výpočtu výměr stávajících parcel a jejich porovnání s SPI KN. Modul nově podporuje přebírání čísel popisných a evidenčních z výkresu ZPMZ a vyplnění dat GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. Obsahuje řadu dalších funkcí, které zjednoduší práci při finalizaci výsledného elaborátu. Užitečné jsou také funkce pro převod čísel bodů z 12místného na 15místné a naopak. Úpravou prošel i algoritmus zpracování a ukládání kódu kvality k vypočteným bodům. V oblasti inženýrské geodézie umožňuje KOKEŠ zpracování výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby dálničního úseku podle předpisu B2 (Základní mapa dálnice) Ředitelství silnic a dálnic. Velmi žádanou novinkou je možnost převzetí úprav pracovního prostředí programu ze starší verze.

  Co nového přináší PROLAND?
  Nová verze systému PROLAND podporuje mimo jiné výběr oceňovací vyhlášky a práci s církevním majetkem. U staveb se rozlišuje, zda je daná stavba samostatnou nemovitou věcí nebo zda je součástí pozemku. Kromě podpory importu a exportu výměnného formátu VFP umožňuje také přímé načtení grafické části VFP. K novým funkcím patří dále Vlastnická mapa, která podle listu vlastnictví (LV) sloučí a vybarví stávající nebo navržené parcely a připraví legendu s číslem LV a seznamem vlastníků, nebo funkce Tvorba pracovního výkresu plánu společných zařízení (PSZ), která z mapy dílů vytvoří část pracovního výkresu PSZ. Velká pozornost je věnována kontrolám popisných a grafických dat pozemkové úpravy. Kontroly mohou fungovat samostatně nebo mohou být spuštěny v rámci importu VFP, tedy při přebírání dat dané etapy úprav na pobočce Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Při kontrole na pobočce SPÚ vzniká chybový protokol se seznamem chyb v předaných datech a také předávací protokol s celkovým výsledkem kontroly. Systém PROLAND mají k dispozici pracovníci všech poboček SPÚ a kromě kontrol VFP jej využívají především k práci s daty katastru nemovitostí, aktualizacím bonitních dílů při rebonitaci nebo pro přípravu zadávací dokumentace pozemkové úpravy.

  Společné novinky
  K novinkám obsaženým v obou produktech se řadí například aktualizace knihoven pro čtení formátů DGN a DWG, zjednodušení práce s legendami, se snímky z mapy a šrafování ploch. Počínaje verzí 12 se moduly pro import a export SHP stávají standardní součástí produktů. Export SHP nově umožňuje hromadné naplnění převodních tabulek atributy z dat obsažených ve výkresech. Rovněž moduly OSA a KLOTOIDY sloužící k projektování a realizaci liniových staveb se stávají integrálními částmi obou produktů.

  Ihned k dispozici
  Kontinuální vývoj umožňuje poskytovat uživatelům pravidelné aktualizace. Aktuální verze jsou vždy k dispozici ke stažení na adrese http://stahuj.gepro.cz.

  Michal Votoček, GEPRO, s.r.o.

  vyvěšeno: 10.12.2014
  ID článku: 4627              Používané zkratky
  další informace: stahuj.gepro.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Software