[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2015

Resort ČÚZK

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • 50. geodetické informační dny
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Katastr nemovitostí

  • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 50. geodetické informační dny
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Geodézie

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 50. geodetické informační dny

    Kartografie

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 50. geodetické informační dny
  • 9. kartografický den v Olomouci

    Pozemkové úpravy

  • 50. geodetické informační dny
  • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

    GIS

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Geoinformace ve veřejné správě 2015
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • GISLZE 2015

    GPS

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • GISLZE 2015

    DPZ

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  • GISLZE 2015

    Fotogrammetrie

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  • 50. geodetické informační dny
  • GISLZE 2015
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Software

    Různé

  • SUV KIA SPORTAGE za 12,5 tisíce
  • Časopis Zeměměřič v roce 2015
  • Zemřel Ing. Václav Kafka
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Školství

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Podpořte G++ 2015
  • Zemřel Pavel Hrdlička
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • GISLZE 2015
  • 9. kartografický den v Olomouci

    Internet

  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

    Historie

  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

    Přečtěte si

  • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

    Zajímavosti

  • Časopis Zeměměřič v roce 2015
  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

    Z domova

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Podpořte G++ 2015
  • Zemřel Pavel Hrdlička
  • Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • Geoinformace ve veřejné správě 2015
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 50. geodetické informační dny
  • Zemřel Ing. Václav Kafka
  • GISLZE 2015
  • 9. kartografický den v Olomouci
  • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

    Ze zahraničí

    ČSGK

  • 50. geodetické informační dny

    KGK

  • Zemřel Ing. Václav Kafka

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Národní geoportál

    Časopis Zeměměřič pro sdružení Nemoforum pořídil záznam na YouTube jako vzdělávací videopořad:    představuje Ing. Tomáš Hrabík, člen Zpracovatelského týmu.

    redakce Zeměměřiče

    vyvěšeno: 30.03.2015
    ID článku: 4650              Používané zkratky


    Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Resort ČÚZK

    GIS

    Z domova

  • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů