[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2014

Resort ČÚZK

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Katastr nemovitostí

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Oznámení Terminologické komise ČÚZK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)
 • WS pro geometrické plány

  Geodézie

 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  Kartografie

 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  Pozemkové úpravy

 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě

  GIS

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  GPS

 • Satlab uvádí na trh nový GNSS přijímač SL600

  DPZ

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Fotogrammetrie

 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014

  Software

 • Hrozí riziko, že ČÚZK bude muset vracet dotace z EU na vybudování RÚIAN
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Atlas EROZE
 • KOKEŠ a PROLAND v roce 2014 reagují průběžně na aktuální změny v legislativě
 • Ceny geodetických a kartografických prác

  Různé

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Zemřel František Novotný
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • 6 věcí, které musíte zveřejnit o sobě na webu
 • Daňové novinky pro rok 2015: 7 věcí, které vás naštvou i potěší
 • Co dělat, abychom se měli líp

  Školství

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Setkání po šedesáti letech
 • JUNIORSTAV 2015
 • BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

  Internet

 • Nové stránky VÚGTK
 • WS pro geometrické plány

  Historie

 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zemřel František Novotný
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • 25 let od generální stávky

  Přečtěte si

 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Vyšel Zeměměřič 11+12/2014 - časopis vychází celých 21 let
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Nové stránky VÚGTK
 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

  Zajímavosti

 • Projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2014
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • Setkání po šedesáti letech
 • Nástěnný kalendář pro rok 2015 zdarma
 • Nové stránky VÚGTK

  Z domova

 • GEOPÁRTY 2014
 • Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
 • Záznam prezentací ze semináře Nemofora o GeoInfoStrategii
 • Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
 • SPŠ zeměměřická zve
 • XXXV. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Den GIS je letos 19. listopadu
 • Začíná další kolo soutěže v poznávání starých map!
 • JUNIORSTAV 2015
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR
 • Základní informace o projektu tvorby GeoInfoStrategie
 • GeoInfoStrategie - Jak dál?

  Ze zahraničí

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR

  ČSGK

  KGK

 • Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
 • Ceny geodetických a kartografických prác
 • Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nauka o rakouském katastru (kniha Františka Novotného z roku 1897)

  Stále mám pocit, že o sáhovém katastru absentuje mezi odbornou (natož laickou) veřejností dostatek seriózních odborných informací a mnohdy panují i značně nepřiměřená očekávání od digitalizované formy sáhových katastrálních map.

  Letošní dovolenou jsem proto věnoval bohulibé činnosti, a to nové digitalizaci knihy Františka Novotného: O rakouském katastru a knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na král. České, která byla vydána v Praze, v nakladatelství Alois Wiesner, knihtiskárna, už v roce 1897.

  Oproti faksimilnímu vydání knihy (tj. jejímu naskenovanému rastru) vydanému VÚGTK v r. 1999 na CD-ROM Zeměměřictví a katastr jsem veškerý text převedl do kódu html, takže v něm lze fulltextově vyhledávat, nebo z něj jednoduše kopírovat textové pasáže.

  Výsledek se mi nakonec podařilo „zviditelnit“ i na internetovém webu resortu ČÚZK a můžete s k němu "proklikat" následující cestou:

  1. Webové stránky ČÚZK http://www.cuzk.cz/
  2. Na horní vodorovné liště nabídka Katastr nemovitostí.
  3. Z roletového menu nebo jako hyperlinkový odkaz O katastru nemovitostí.
  4. Hyperlinkový odkaz Historie pozemkových evidencí.
  5. Na úplném konci této webové stránky je pak příslušný hyperlinkový odkaz na knihu (pod čarou a pod nadpisem: Literatura).

  Přímým odkazem je URL:
  http://cuzk.cz/CUZK/media/knihy/Novotny%20F%20Nauka%20o%20rakouskem%20katastru/00_obs.htm

  Pro úplnost dodávám, že jsem na internetu nalezl i faksimilní vydání knihy (v naskenovaném rastru) a to na serveru VÚGTK na URL:
  https://www.vugtk.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/novotny/start.htm

  Jen zdánlivě se jedná o „mrtvý“ text. Mnoho informací o sáhové katastru bychom měli dobře znát i dnes (původ většiny katastrálních map je stále stejný i přes jejich digitalizaci). Přinejmenším by je měl dobře znát každý, kdo se katastrálním aktivitám profesně věnuje (ať ve státní správě nebo v komerční sféře).

  Víte třeba, že původně zaměřené obytné budovy (za které byly považovány budovy obsahující nábytek) jsou v katastrálních mapách zobrazeny včetně přesahu střešních plášťů a na císařských otiscích (běžně dostupných na internetu) jsou ve frontě označeny silnou přímkou. Může vám to mnohdy pomoct při úvahách, proč vzdálenost změřená mezi rohy dvou starých domů dostatečně nekoresponduje s toutéž vzdáleností odměřenou z mapy nebo při úvahách o vhodné volbě identických bodů pro provedení správného zobrazení vzhledem k okolní kresbě.

  Víte třeba, že Obsahovala-li osada velké komplexy lesů aneb pozemků méně výnosných, bylo dovoleno zhotoviti listy sekční v měřítku 1" = 80° (1 : 5760). Mapa obce sdělána byla později opět v měřítku 1 : 2880 a to zvětšením těchto listů. A dnes už nijak nerozpoznáme, kde bylo fakticky v terénu mapováno v měřítku 1:5760, když finální výsledek máme v měřítku 1:2880 (ač do něj byl jenom zvětšen a samozřejmě i se zvětšením všech nepřesností takového mapování). Těžko se pak hovoří o nějaké paušální přesnosti katastrální mapy (natož o nějaké paušální unifikované střední chybě, natož vztažené k současnému bodovému poli).

  Víte třeba, že v období reambulace stabilního katastru Stávající změny v kulturách pozemků a změny povstalé dělením a proměněním pozemku na místa stavební provedeny byly jen povrchně a často byly jen od oka do mapy zakresleny. V takových případech („zakreslených jen od oka“) se jistě nelze divit ani více jak desetimetrovým deformacím kresby (na kterou byly nezřídka později navázány i další geometrické plány). A zejména mnohé železniční trati byly vybudovány a do katastrálních map „zakresleny“ právě při reambulaci stabilního katastru.

  Je toho opravdu hodně, co se lze z knihy Františka Novotného dozvědět. Mnohé ukvapené názory o „chybách“ v současných katastrálních mapách by při lepší znalosti technických a právních okolností vzniku původního díla měly být nezřídka nahrazeny prozřením, že se spíše než o „chybu“ jedná o jeho „vlastnost“. A ne všechny takové „vlastnosti“ jsou dnes uchopitelné prostředky výpočetní techniky a jednoduše napravitelné. Jedině obnova katastrálního operátu novým mapováním je důstojným technickým řešením pro současnost (pochopitelně asi nikoliv žádoucím rychlým řešením ekonomickým).

  Se sáhovými katastrálními mapami budeme asi ještě hodně dlouho muset pracovat a je dobré vědět co od nich můžeme skutečně očekávat. Jednou věcí je dnešní GP do mapy „nějak“ zakreslit, ale značně specifickou věcí pak je evidované hranice zpětně vytyčovat (tj. co nejlépe a nejvěrohodněji nalézat ten stav na zemském povrchu, jaký tu skutečně byl v době jejich prvotního zaměření).

  Budiž webová verze knihy všem „katastralistům“ k případnému užitku.

  Hezkou a bezúhonnou silvestrovskou noc a vše dobré v roce příštím přeje všem účastníkům konference KATASTR.

  _______________________________________________
  Převzato z:
  Katastr mailing list
  Katastr@fsv.cvut.cz
  http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr

  Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 30.12.2014
  ID článku: 4651              Používané zkratky
  další informace:cuzk.cz/CUZK/media/knihy/Novotny%20F%20Nauka%20o%20rakouskem%20katastru/00_obs.htm
  mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/katastr
  www.vugtk.cz/odis/sborniky/cd/cd_zak/novotny/start.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 14-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Přečtěte si