[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2015

Resort ČÚZK

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • 50. geodetické informační dny
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Katastr nemovitostí

  • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 50. geodetické informační dny
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Geodézie

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 50. geodetické informační dny

    Kartografie

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 50. geodetické informační dny
  • 9. kartografický den v Olomouci

    Pozemkové úpravy

  • 50. geodetické informační dny
  • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

    GIS

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Geoinformace ve veřejné správě 2015
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • GISLZE 2015

    GPS

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • GISLZE 2015

    DPZ

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  • GISLZE 2015

    Fotogrammetrie

  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  • 50. geodetické informační dny
  • GISLZE 2015
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Software

    Různé

  • SUV KIA SPORTAGE za 12,5 tisíce
  • Časopis Zeměměřič v roce 2015
  • Zemřel Ing. Václav Kafka
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel
  • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

    Školství

  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Podpořte G++ 2015
  • Zemřel Pavel Hrdlička
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Zkrácené dvouleté dálkové studium
  • GISLZE 2015
  • 9. kartografický den v Olomouci

    Internet

  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

    Historie

  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

    Přečtěte si

  • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
  • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

    Zajímavosti

  • Časopis Zeměměřič v roce 2015
  • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče
  • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

    Z domova

  • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
  • Národní sada prostorových objektů
  • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
  • Využívání prostorových informací třetími stranami
  • Národní integrační platforma pro prostorové informace
  • Národní geoportál
  • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  • Podpořte G++ 2015
  • Zemřel Pavel Hrdlička
  • Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS
  • Družicové metody v geodézii a katastru
  • Geoinformace ve veřejné správě 2015
  • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
  • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  • 21. kartografická konference - podrobnější informace
  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
  • 50. geodetické informační dny
  • Zemřel Ing. Václav Kafka
  • GISLZE 2015
  • 9. kartografický den v Olomouci
  • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

    Ze zahraničí

    ČSGK

  • 50. geodetické informační dny

    KGK

  • Zemřel Ing. Václav Kafka

    NZK

    Úvodník

    Katalog

    Vševědna

    Zeměměřičský věstník

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

    Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,

    dovoluji si vás pozvat na seminář "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví", který pořádáme 12. 3. 2015 v budově ČÚZK.

    Stará kartografická díla jsou nejen krásným obrazem zachycujícím naši zemi a krajinu v době svého vzniku, ale také zdroj mnoha důležitých informací potřebných i pro dnešní dobu. Dozvíte se proto informace o celém procesu digitalizace starých map atlasů a glóbů. Předvedeme Vám výsledky dosažené v našem projektu řešeném ve VÚGTK společně s Historickým ústavem AV ČR. Dozvíte se ale také výsledky dosažené v dalších partnerských projektech. Především se však dozvíte kde si můžete sami nejen vyhledávat a prohlížet, ale i porovnávat a využívat stará kartografická díle ve své odborné praxi či jen pro zábavu.

    S ohledem na omezenou kapacitu sálu se prosím v případě zájmu registrujte co nejrychleji.

    Kartografické zdroje jako kulturní dědictví je seminář o digitalizaci, zpřístupňování a o nových technologiích pro práci se starými mapami, atlasy a glóby
    12. března 2015
    Místo konání: přednáškový sál v 6. patře budovy ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy


    Program semináře
    1 . 0 Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (Böhm O., Talich M.)
    Úvodní slovo 9:30h (Raděj K., Talich M., Semotanová E.)
    1. Bilance evidence a zpřístupnění starých map v ČR (Chodějovská E.)
    2 Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli (Antoš F., Talich M.)
    přestávka 15 min

    Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů I. 10:45h
    3 Přehled vhodných metod georeferencování starých map (Cajthaml J.)
    4 Staremapy.cz a další výsledky projektu TEMAP (Žabička P., Přidal P.)
    5 Detekce kartografického zobrazení starých map (Bayer T.)
    6 Vlastnosti elastické transformace kolokací (Soukup L.)
    7 Georeferencování map III. vojenského mapování (Havrlant J., Talich M.)
    přestávka na oběd 60 min

    Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů II. 13:15h
    8 Automatické rozpoznání značek v rastrových obrazech speciálních map III. vojenského mapování (Kotera J., Talich M.)
    9 Digitalizace glóbů (Ambrožová K., Havrlant J., Talich M.)
    přestávka 15 min

    Mapa, obraz, text – historická krajina. Synergie výzkumu 14:30h
    1 . 1 Třeboňsko (Šimůnek R.)
    1 . 2 Broumovsko (Chodějovská E.)
    1 . 3 Praha s okolím (Semotanová E.)

    Registrace na seminář přes webový formulář:
    Kapacita přednáškové místnosti je omezená, doporučujeme zaregistrovat co nejdříve.

    Účast na semináři je zdarma.

    Kontakt: Filip Antoš, +420 734 869 624, filip.antos@vugtk.cz,

    http://www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/

    Milan Talich

    vyvěšeno: 05.02.2015
    ID článku: 4664              Používané zkratky
    další informace: www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/...


    Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Kartografie

  • Kolik atomových bomb už explodovalo na Zemi?
  • Digitální mapa Brna získala v USA prestižní ocenění
  • Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka
  • Konference GIS Esri v ČR 2016
  • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
  • Mapa roku zná své vítěze
  • Geomatika v projektech 2016
  • Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí

    Historie

  • Kolik atomových bomb už explodovalo na Zemi?
  • Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka
  • Stavitelé katedrál - Dokumentace stavebně historického průzkumu Pražského hradu
  • Ing. Josef Šuráň, CSc. - opožděný nekrolog
  • Zeměměřický western

    Z domova

  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den první
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den druhý
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den třetí
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den čtvrtý
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den pátý
  • Oslavy Střední průmyslové školy zeměměřické
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den osmý
  • Novela katastrální vyhlášky, geometrické plány, dohled ZKI
  • Zemřel Ing. Zdeněk Konečný
  • Program konference GIS v plánování měst a regionů
  • Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
  • GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
  • Konference GIS Esri v ČR 2016
  • Úštěcký masakr 2016
  • Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
  • XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
  • Mapa roku zná své vítěze
  • Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
  • Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
  • Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
  • Geomatika v projektech 2016
  • Výstava Mapy a plány kulturních památek a přírodních zajímavostí
  • Konference uživatelů Trimble
  • Nabídka účasti na XXIII. kongresu ISPRS pro české účastníky
  • Aktuální problémy katastru nemovitostí - seminář Východočeské pobočky ČSGK
  • XXIII. kongres ISPRS v Praze - den sedmý
  • GIS v plánování měst a regionů - již pouze 10 dní registrace za zvýhodněné vložné
  • Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXII.
  • Dohoda o spolupráci mezi SPÚ a Sdružením místních samospráv ČR
  • Výsledky 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku
  • HSI se stává členem skupiny Unicorn Systems
  • Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY XXI.
  • Setkání partnerů digitálních technických map krajů