[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2015

Resort ČÚZK

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • 50. geodetické informační dny
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 50. geodetické informační dny
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Geodézie

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 50. geodetické informační dny

  Kartografie

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 50. geodetické informační dny
 • 9. kartografický den v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • 50. geodetické informační dny
 • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

  GIS

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Geoinformace ve veřejné správě 2015
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • GISLZE 2015

  GPS

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • GISLZE 2015

  DPZ

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
 • GISLZE 2015

  Fotogrammetrie

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
 • 50. geodetické informační dny
 • GISLZE 2015
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Software

  Různé

 • SUV KIA SPORTAGE za 12,5 tisíce
 • Časopis Zeměměřič v roce 2015
 • Zemřel Ing. Václav Kafka
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Školství

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Podpořte G++ 2015
 • Zemřel Pavel Hrdlička
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • GISLZE 2015
 • 9. kartografický den v Olomouci

  Internet

 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

  Historie

 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

  Přečtěte si

 • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

  Zajímavosti

 • Časopis Zeměměřič v roce 2015
 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

  Z domova

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Podpořte G++ 2015
 • Zemřel Pavel Hrdlička
 • Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Geoinformace ve veřejné správě 2015
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 50. geodetické informační dny
 • Zemřel Ing. Václav Kafka
 • GISLZE 2015
 • 9. kartografický den v Olomouci
 • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • 50. geodetické informační dny

  KGK

 • Zemřel Ing. Václav Kafka

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

  V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

  Vše proběhlo za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky, který převzal nad letošním ročníkem záštitu. Zúčastnili se také senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.


  „Pozemkové úpravy přinesly od roku 2007 nové prvky do krajiny v celkovém objemu 6 miliard korun. Byly budovány nejen hlavní a vedlejší polní cesty, ale také prvky protierozní a protipovodňové ochrany. Pozemkové úpravy jsou nejen multifunkčním nástrojem rozvoje venkova, ale pomáhají při zmírňování negativních dopadů klimatických změn“ řekla při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.


  Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. Pod pojmem „společná zařízení“ si lze představit nejen polní cesty, ale především prvky protipovodňové a protierozní ochrany, jako například vodní nádrže a protierozní meze, stejně jako výsadby zelené infrastruktury (biocentra a biokoridory).


  Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích - zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.


  Soutěž Společné zařízení roku 2014

   

  Kategorie 1. zpřístupnění pozemků

  3. místo - Polní cesta v katastrálním území Vidim

  SPÚ - Pobočka Mělník, obec Vidim a reprezentanti společností GEOREAL, s.r.o., Gepard, s.r.o. a EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

  2. místo - Polní cesty v katastrálním území Moravské Prusy

  SPÚ - Pobočka Vyškov a obec Prusy-Boškůvky. Za firmy to byl AGROPROJEKT PSO, s.r.o., jako projektant i autor realizačního projektu a společnost EUROVIA CS, a.s.

  1. místo - Polní cesty v katastrálním území Senetářov

  SPÚ - Pobočka Blansko, obec Senetářov a firmy byly AGERIS s.r.o., OPTIMA s.r.o., a PROLES, s.r.o.


  Kategorie 2. protierozní a vodohospodářská opatření

  3. místo - Suchá retenční nádrž v katastrálním území Senetářov

  SPÚ - Pobočka Blansko, obec Senetářov a společnosti AGERIS, s.r.o., jako projektant i autor realizačního projektu a Ekostavby Brno, a.s.

  2. místo - Protipovodňová opatření v katastrálním území Prušánky

  SPÚ - Pobočka Hodonín, obec Prušánky a projektant i autor realizačního projektu AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Sdružení Prušánky PROLES – OHL ŽS

  1. místo - Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka

  SPÚ  -  Pobočka Zlín, obec Zlín, firmy Geocart CZ, a.s., AgPOL, s.r.o., a Proles, s.r.o.

   

  Kategorie 3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

  3. místo - Biokoridor a biocentrum v katastrálním území Kozohlody

  SPÚ - Kutná Hora, obec Vlkaneč a firem ALINEX, s.r.o., DAHLIA, zeleň od A do Z, s.r.o., a LESOŠKOLKY. s.r.o.

  2. místo - Biokoridor v katastrálním území Dubčany u Liběšic

  SPÚ - Pobočka Louny, Liběšice a Ing. Ivana Větrovcová, INGEOS, s.r.o., a Radomil Filek.

  1. místo - Založení biocentra „K Zahrádce“ v katastrálním území Přídolí

  SPÚ - Pobočka Český Krumlov, Přídolí a společnosti VEST – projekt, Ing. Vladimír Šámal a DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.


  Cena Státního pozemkového úřadu

  Protipovodňová opatření v katastrálním území Lhotka

  SPÚ - Pobočka Zlín, město Zlín a společnosti Geocart CZ, a.s., Proles, s.r.o., AgPOL, s.r.o.


  Cena veřejnosti

  Obnova historické cesty v katastrálním území Košín

  SPÚ - Pobočka Tábor, obec Košín a Ing. Jiří Koplík, Ing. Irena Sokolová – LANDservis a Martin Krejčí, Zahradnické práce.  Souhrnné údaje k přihlášeným projektům

     Počet zúčastněných poboček 32

  Počet přihlášených projektů v kategorii:

     Zpřístupnění pozemků  27

     Protierozní a vodohospodářská opatření 12

     Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 5

  Celkem přihlášených projektů 44


  Společná zařízení

  Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 26.02.2015
  ID článku: 4676              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů