[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin

  Na stránkách firemního časopisu ArcRevue 1/2015 naleznete několik příspěvků týkajících se GeoInfoStrategie v České republice. Toto téma si Ing. Petr Seidl, CSc., ředitel Arcdata Praha, s.r.o., nenechal ujít a věnoval mu svůj úvodník v tomto časopise.

  Po státní politice pro geodata a jejich využívání jsem volal již počátkem devadesátých let a neexistenci závazné strategie v oblasti prostorových informací jsem vždy považoval za vážnou chybu, která nás jako společnost dosud stála množství peněz a promarněné energie, říká Petr Seidl a pokračuje: Jistě se mezi vámi najdou pamětníci, kteří stáli u základů geokódování v ČR, a ti, kteří byli na začátku digitální kartografie či praktických aplikací geoinformačních technologií nebo dálkového průzkumu Země. Další si jistě vzpomenou, jak jsme zpracovávali standardizované postupy pro využití GIS na okresních úřadech, které patřily mezi první uživatele GIS Esri v naší republice. Již tehdy jejich pracovníci volali po zavedení standardů pro digitalizaci mapových podkladů a  po zavedení právního rámce využívání digitálních geografických dat. Nejen oni si však uvědomovali potřebu zpřístupnění digitálních dat katastru nemovitostí a  dalších geodat, a  to jak v rámci veřejné správy, tak i např. projektantům pro účely tvorby územních plánů.

  Bez geoinformací nelze v  dnešní informační společnosti efektivně zajišťovat výkon státní správy, nelze plně garantovat bezpečnost, nelze efektivně řídit dopravu, nelze se kvalitně starat o zdraví obyvatel nebo o životní prostředí. A tak dále. A pokud to dnes ještě „nějak“ jde, tak za pár let to již prostě nepůjde, říká Petr Seidl.

  Ředitel Arcdata Praha dále tvrdí: Geodata jsou pro stát strategickou „surovinou“ a o významu geoinformačních technologií a geodat pro moderní společnost jsem proto skálopevně přesvědčen. Zde si mnozí řeknou, že je to logické, když mě geoinformatika provází po celou moji profesní kariéru. Jenomže dnes jsou o tom v řadě zemí přesvědčeni už i čelní politici. V minulosti jsem na mezinárodních konferencích byl svědkem vystoupení ministrů různých vlád, kteří zcela zasvěceně hovořili o  geoinformatice jako o  nutné podmínce dalšího rozvoje společnosti. V některých zemích tato oblast spadá dokonce přímo pod předsedy vlád nebo alespoň ministry.

  Petr Seidl v závěru svého úvodníku ještě doplňuje: Vytvoření GeoInfoStrategie proto považuji za velmi významný a zásadní čin. O obsahu se povedou jistě dlouhé diskuse, realizace nebude jednorázový akt, ale dlouhý, resp. permanentní proces. Vytvoření a schválení prvních dokumentů je jedna věc, druhá věc je její naplnění. My všichni jsme byli za uplynulých 25 let v naší republice svědky různých strategicky významných plánů, k jejichž realizaci nikdy nedošlo. Přál bych si, aby toto nebyl případ GeoInfoStrategie.
  Proto dnes píšu tyto řádky, abych dal celé komunitě najevo, že si vážím práce na vznikající GeoInfoStrategii.


  Není ani tak podstatné, co vše schválené dokumenty obsahují a co nikoliv, podstatné je, že strategie vůbec vzniká. A o tom, co v ní má být a není, se určitě povede ještě dlouhá diskuse. A to je i důvodem, proč téma GeoInfoStrategie dostala opakovaně prostor na ESRI konferenci v Praze i firemním časopise ArcRevue.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 07.05.2015
  ID článku: 4704              Používané zkratky
  další informace: download.arcdata.cz/ArcRevue/2015/AR1-2015_web.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS