[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.

  O čem jednalo Představenstvo KGK
   Praha, 5. listopadu 2014


  Představenstvo se nejprve zabývalo činností od minulého zasedání:

  Webové stránky komory

  byly sice spuštěny, ale s četnými nedostatky, takže po zákroku předsedy byly znepřístupněny s výjimkou seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. Byl připraven písemný materiál se soupisem, co je třeba opravit a doplnit včetně konkrétních údajů, které budou následně provedeny.

  Seminář Nemofora

  Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru“ vyhodnotilo představenstvo jako úspěšný, přednesené referáty byly velmi dobře připraveny i předneseny. Semináře se zúčastnila předsedkyně Nemofora Ing. Veronika Nedvědová. Záporem semináře byla poměrně malá účast. V diskusi na závěr semináře vystoupil místopředseda ČÚZK a mluvil o přípravách ČÚZK na zahájení nového katastrálního mapování, které by mělo býti prováděno úředníky dosud zpracovávajícími KMD po jejich přeškolení na výkon terénních měřických prací. Představenstvo považuje tento záměr ČÚZK za ekonomicky i technicky neefektivní Představenstvo je přesvědčeno, že soukromá sféra, jak bylo na právě končícím semináři předvedeno, disponuje kádry zkušených odborníků a potřebným vybavením. Soukromá sféra je proto schopna provádět tyto práce ihned a to aniž by musela činit tak rozsáhlé přípravy (přeškolování, nákup techniky, automobilů atd). Představenstvo rozhodlo, aby předseda KGK zaslal na ČÚZK dopis s dotazem, zda se ČÚZK chystá skutečně takto postupovat, a s nabídkou na spolupráci soukromé sféry, která je schopna tyto práce provádět po finanční i technické stránce pro stát mnohem výhodněji.

  GeoInfoStrategie

  Projekt GeoInfoStrategie byl vládou schválen a pokračuje činnost pracovních skupin.

  Říjnové zasedání OS IG

  Představenstvo bylo informováno o stavu přípravy aplikace popisu výkonu nezbytných geodetických činností včetně potřebného času k provedení konkrétní měrné jednotky, což následně umožňuje po dosazení hodinové sazby výpočet ceny za příslušnou měrnou jednotku geodetické činnosti. Aplikace je zpracována a probíhá její praktické ověřování. OS IG byla na svém říjnovém zasedání též informována o stavu řešení problematiky profesní samosprávy našeho oboru, na kterém Ing. Fafejta přítomné seznámil se současným stavem příprav na vznik Zeměměřické komory ze zákona, jak je popsán níže.

  Kongres organizací našeho oboru

  Dne 10. října 2014 se uskutečnila schůzka představitelů osmi organizací, na které bylo jednáno o konkrétní náplni kongresu. Následně byl připraven konkrétní program, který se však odklání od původní myšlenky obsahu kongresu neboť je orientován výlučně na problematiku vzdělávání. Představenstvo pověřuje předsedu, aby za KGK zpracoval připomínky tak, aby byly ponechány první dva bloky (Představení organizací a vzdělávání). Dále by měl následovat blok věnovaný analýze úkolů našeho oboru vyplývajících z platné legislativy a stavu jejich plnění. V dalším bloku poukázat na nutnost správného a úplného plnění těchto úkolů které mají rozhodující význam pro funkčnost informačních systémů pro jednotlivá odvětví našeho národního hospodářství i pro občanskou veřejnost a to zejména v návaznosti na vládou nedávno schválený projekt GeoInfoStrategie. V posledním bloku představit schopnost privátních kapacit plnit shora popsané úkoly na moderní úrovni včetně demonstrace ukázkových prací. Zdůraznit možnosti spolupráce jednotlivých složek oboru zejména s ohledem na ekonomicky efektivní řešení.

  Regionální činnost

  Praha – Na akci „Pražské setkání geodetů“ dne 14. 11. 2014 v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze, pořádané ve spolupráci s KÚ pro hl. m. Prahu je zatím velmi málo přihlášek.
  Jižní Čechy – podařilo se vytvořit cca 30ti člennou skupinu, která má zájem o regionální spolupráci. Do sekretariátu začínají přicházet z JČ kraje přihlášky do KGK.
  Zlínský kraj – ve Vsetíně proběhlo dne 24. 9. 2014 setkání geodetů Zlínského kraje, které se velmi vydařilo. Zpráva z něho bude zveřejněna na webových stránkách komory.
  Karlovarský kraj – v říjnu proběhla opět schůzka ÚOZI Karlovarského kraje a jako host přišla ředitelka KP Cheb. Témata byla obvyklá. Ve spolupráci s KÚ pro Karlovarský kraj se chystá školení (seminář) pro geodety. Přednášet budou pracovníci KÚ pro Karlovarský kraj s následnou diskuzí. Dopředu budou zvolena témata, která geodety trápí a zajímají. Pozvánky budou rozeslány všem geodetům nejen v Karlovarském kraji. Akce bude uspořádána pod hlavičkou KGK.

  Zákon o Zeměměřické komoře

  Po skončení jednání představenstva dne 3. září 2014 proběhlo na ČKAITu jednání předsedy KGK Ing. Fafejty s předsedou ČKAIT Ing. Křečkem za přítomnosti Ing. Schlinga, se kterým má KGK smlouvu o poradenství na téma vzniku Zeměměřické komory novelizací zák. 360/1990 Sb. Tímto zákonem vznikly Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKAIT proti tomuto řešení nemá námitky, avšak bude se o této možnosti též jednat s Českou komorou architektů. Představenstvu ČKA byl zaslán dopis s informacemi o úmyslu KGK prosadit vznik Zeměměřické komory ze zákona novelizací zákona 360/1990 Sb. na který dosud nepřišla odpověď. Předseda ČÚZK byl též informován o stavu příprav na podání zákona o Zeměměřické komoře do legislativního procesu včetně myšlenky prosazení zákona přes novelu zák. 360/1990.

  Program činnosti na rok 2015

  Akce
  1. Soutěž o technické dílo roku 2014 – garant Ing. Nedoma
  2. Celoživotní vzdělávání geodetů
  3. 12. Setkání geodetů
  KGK bude pokračovat v účasti na přípravách a realizaci projektu GeoInfoStrategie, bude vyvíjet činnost v odborných skupinách ČSGK OS IG i OS KN. Představenstvo bude dále pracovat na prosazení zákona o ZK a bude řešit aktuální problémy oboru, zejména bude vyvíjet aktivní činnost směřující k prosazení soukromé sféry do plnění úkolů oboru vyplývajích z projektu GeoInfoStrategie a nového katastrálního mapování a bude sledovat vývoj legislativy oboru. Bude nadále spolupracovat s příbuznými organizacemi a vysokými školami našeho oboru.

  Přijímání nových členů

  Představenstvo na základě předložených přihlášek rozhodlo o přijetí 2 nových individuálních členů z Jihočeského kraje a 2 nových kolektivních členů rovněž z Jihočeského kraje.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 23.05.2015
  ID článku: 4716              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku