[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výzva Komory geodetů a kartografů

  Vážení kolegové a kolegyně,

  představenstvo KGK se rozhodlo využít 12. Setkání geodetů (11. a 12. června 2015) k projednání situace v celém našem oboru právě s firmami, které zpracovávají zakázky inženýrské geodézie a katastru nemovitostí.

  Důležitou informací pro Vás je výrazný posun ve vyjednávání o ustanovení Zeměměřické komory ze zákona. Jako nejschůdnější cesta k prosazení našich dlouhodobých snah se v posledním roce začala jevit cesta novelou zákona 360/1992 Sb. Proceduálně je to mnohem jednodušší než prosadit zcela samostatnou Zeměměřickou komoru vládním nebo poslaneckým návrhem. Vedle dvou samostatných komor (Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) by pod tento zákon byla přidružena i Zeměměřická komora. V těchto týdnech probíhá dokončování zpracování připomínek, mezi nimi je i ta, která navrhuje vznik samostatné Zeměměřické komory.

  Proč je vůbec nutné zřídit Zeměměřickou komoru jako právnickou osobu ?

  Kromě katastru nemovitostí se zabýváte i Inženýrskou geodézií. Tato činnost nespadá pod zákon ČNR č. 359/1992 Sb.a není tedy nikým řízena. Není tedy vůbec jednoduché ovlivňovat zákony, které přímo navazují na výsledky prací v inženýrské geodézii, jako je Stavební zákon, Energetický zákon, Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o pozemkových úpravách aj.Jedná se tedy o úplnost obsahovost, přesnost i ocenění prací inženýrské geodézie. Katastrální inspektoráty také nemají oprávnění kontrolovat činnosti v oblasti inženýrské geodézie. Jedná se také o další činnosti, které by měly být vykonávány, jako je například celoživotní vzdělávání, jak je má KGK na svých webových stránkách. Důležité je také i posílení společenského významu geodeta zvláště na velkých stavbách. Nevíme zatím, jak dopadne současný schvalovací proces v mezirezortním připomínkování a následně ve vládě a parlamentu. V případě, že z termínových důvodů nebude již možnost ustanovit Zeměměřickou komoru již v této novele zák.360/1992 Sb., budou připravené podklady pro novelizaci zákona v příštím roce, které jsou s mnohými partnery již dnes projednány.

  V případě schválení novely zákona bude největším problémem rozjetí činnosti Zeměměřické komory. I když v zákoně je pamatováno v přechodných ustanoveních s rozjetím této činnosti, bude nutné posílit personální složení současného představenstva KGK o výkonného pracovníka na zkrácený úvazek, který by nastartování činnosti zastřešil a to doby, než bude zvoleno představenstvo Zeměměřické komory. Tuto činnost již nebude možno vykonávat v souběhu s běžným pracovním vytížením, neboť je nutné se jí věnovat systematicky a pravidelně, i třeba jen na zkrácený úvazek. Proto je potřeba získat osobu buď ze soukromá sféry, nebo zvážit získání schopného člověka ze státní správy.

  A zároveň bude potřeba řešit finanční otázku tohoto procesu.

  Vážení kolegové.

   

  Inženýrská geodézie a současně celý náš obor se nyní nachází na křižovatce, kdy se rozhoduje o naší činnosti v následujících desítkách roků a o posílení společenského postavení geodeta. Proto se představenstvo rozhodlo vyslat tuto naléhavou výzvu geodetické veřejnosti prostřednictvím Vašich firem. Přijďte proto mezi nás na Meeting podnikatelů!

   

  Podpořte nás !

  Praha, květen 2015
  Za představenstvo KGK Ing. Jan Fafejta, Ing. Martina Poláková a Ing. Lubor Pekarský.

   

  převzato z webu KGK

  vyvěšeno: 19.05.2015
  ID článku: 4717              Používané zkratky
  další informace:www.kgk.cz/wp-content/uploads/2015/04/setk%C3%A1n%C3%AD-geodet%C5%AF2015_v%C3%BDzva.pdf
  www.kgk.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku