[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3

  O čem jednalo Představenstvo KGK
  Praha, 7. ledna 2015

  Při kontrole zápisu z minulého zasedání bylo konstatováno, že dopis na ČÚZK týkající se návrhu KGK na spoluráci s resortem při realizaci jeho záměru zahájit po skončení digitalizace katastrálních map v roce 2017 nové katastrální mapování byl odeslán, ale zůstává zatím bez odpovědi.

  Webové stránky komory

  Po opravě a doplnění konkrétních údajů zpracovaných na základě listopadového rozhodnutí představenstva byly tyto úpravy provedeny a stránky byly uvedeny do provozu s tím, že další aktualizaci a údržbu si bude představenstvo provádět převážně vlastními silami

  Regionální činnost

  V listopadu proběhlo „Pražské setkání geodetů“ na Novotného lávce sice s malou účastí, ale bylo velmi zajímavé a pro účastníky přínosné, neboť měli jedinečnou možnost diskutovat s významnými odborníky z Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu.

  GeoInfoStrategie

  Dne 13. 11. 2014 se uskutečnil seminář Nemofora na téma GeoInfoStrategie v budové ČÚZK v Kobylisích. Byl hojně navštíven, referáty jsou na webu Nemofora ke stažení.

  Stav příprav zákona o Zeměměřické komoře

  Byla zahájeno jednání na ministerstvu zemědělství s vedením správní sekce a na ministerstvu pro místní rozvoj s vedením legislativně správního odboru a hlavně na odboru stavebního řádu, který na MMR zajišťuje přípravu novely zák. 360/1990. Myšlenka vzniku samostatné Zeměměřické komory novelou zákona 360/1990 Sb. je pro ně nová, ale vesměs chápou důvody, které pro takové řešení existují. O úmyslu prosadit vznik Zeměměřické komory ze zákona byly též informovány obě komory, které na základě zákona 360/1990 Sb. vznikly, tj. Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), které nemají proti vzniku třetí komory novelizací zákona 360/1990 Sb. žádné námitky. KGK bude celý legislativní proces pozorně sledovat, bude spolupracovat při řešení dílčích problémů (např. musí být zpracována zpráva RIA, tj. zhodnocení dopadu změn v zákoně 360 na další zákony). Současně je potřeba vést s ČÚZK neustálou diskusi a informovat jej o jednotlivých krocích. KGK se chystá udělat prezentaci pro ten výbor poslanecké sněmovny, kterému bude svěřeno projednání návrhu zákona:

  Činnost na rok 2015

  Soutěž o technické dílo roku 2014 byla již vyhlášena, podrobná informace je na www.kgk.cz. Zde je též informace o Celoživotním vzdělávání geodetů a Setkání geodetů, které je již tradiční akcí a letošní 12. setkání se uskuteční v červnu v hotelu Grand v Berouně, tj. na stejném místě a se stejným rozsahem jako v minulém roce. Informaci o přesném datu konání a o programu setkání najdete v nejbližší době rovněž na wwww.kgk.cz.

  Společná akce organizací

  KGK se bude aktivně podílet na pořádání společné akce CAGI, ČSGK, SFDPZ, KS ČR, ČMKPÚ, SDMG a ČGS, která se bude konat dne 13. 5. 2015 v areálu ČVUT v Praze. Další informace o této akci najdete také na webových stránkách KGK.

  Představenstvo se bude na svých zasedáních i nadále pravidelně zabývat stavem a činností zástupců KGK na projektu GeoInfoStrategie. Na svých zasedáních bude informováno o činnostech svých zástupců v jednotlivých pracovních skupinách a stavu výstupů z těchto pracovních skupin. Jako prvořadý cíl si klade prosazování kvalitní práce a ověřování jejích výsledků před jejich využíváním v dalším procesu.

  V rámci spolupráce se Společností důlních měřičů a goeologů (SDMG) probíhají přípravy na zasedání Prezidia ISM (International Society for Mine Surveying) a na organizaci konference důlních měřičů a geologů v červnu 2015 na Novotného lávce.

  Ceny G+K prací

  Časopis Zeměměřič požádal KGK o podpoření své aktivity s názvem „Ceny geodetických a kartografických prací“. Text je na www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4632, kde je dostupná také zajímavá tabulka www.zememeric.cz/anketa-ceny/Kalkulace_hodinove_sazby.xls Tuto tabulku je možné využít pro výpočet nákladů firmy. KGK připraví a rozešle příslušný text s výzvou pro všechny členy KGK, aby tabulku vyplnili.
  Představenstvo bylo informováno o problematice v oblasti pozemkových úprav, kde po sloučení pozemkového úřadu a pozemkového fondu do Státního pozemkového úřadu se situace po jmenování nové ústřední ředitelky začíná konsolidovat. Na tom se též podílejí pracovní skupiny složené jak z řad SPÚ a ČÚZK, tak i z odborné veřejnosti.  Představenstvo na základě předložených přihlášek rozhodlo pozitivně o přijetí dalších dvou členů do KGK z Jihočeského kraje.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 26.05.2015
  ID článku: 4718              Používané zkratky
  další informace: www.kgk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku