[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno

  Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.4.2015 byla JUDr. Tamara Kropáčová (*1981) z Olomouce ustanovena insolvenční správkyní dlužníka Geodis Brno, s.r.o. Ihned po rozhodnutí soudu o zjištění úpadku a ustanovení insolvenční správkyně písemně kontaktovala JUDr. Kropáčová jednatele dlužníka – Ing. Ladislava Patlicha a Miloše Červenku, prokuristu Mgr. Petra Michka a právního zástupce dlužníka Mgr. Ing. Tomáše Matouška a vyzvala je k předložení seznamu majetku, pohledávek a závazků, jakož i dalších skutečností, které mohou mít dopad na průběh insolvenčního řízení.

  Dne 23.4.2015 však insolvenční správkyně obdržela od jednatele Ing. Patlicha přípis, kterým ji sdělil, že jeho funkce jednatele u dlužníka skončila ke dni 13.5.2013 na základě jeho odstoupení a následném projednáním mezi společníky usnesením mimo valnou hromadu. Následně Ing. Patlich podal návrh na výmaz své osoby z funkce jednatele v obchodním rejstříku. Řízení o výmazu však bylo údajně zastaveno, neboť ve stejné době probíhalo u KS v Brně řízení, jímž se bývalý jednatel Ing. Tomas domáhal neplatnosti usnesení o volbě nového jednatele – Ing. Patlicha. Z těchto důvodů jednatel Ing. Patlich sdělil insolvenční správkyni, že není schopen poskytnout součinnost při zjišťování majetku a pohledávek, protože fakticky u dlužníka nepůsobí od roku 2013.

  Jednatel Miloš Červenka výzvu insolvenční správkyně převzal 13.4.2015, ale nijak na ni nereagoval. JUDr. Kropáčová si na něj zjistila kontakty a telefonicky i emailem se pokusila zajistit si jeho součinnost. Když už se jí podařilo mu dovolat, buď ji sdělil, že je v zahraničí nebo zrovna nevěděl, zda bude mít čas se osobně dostavit na schůzku do kanceláře insolvenční správkyně. Jelikož se jednatel Geodisu Brno nedostavil a žádnou součinnost neposkytuje, požádala insolvenční správkyně 25.5.2015 o pomoc Krajský soud v Brně.

  Dne 17.4.2015 se do kanceláře insolvenční správkyně dostavili za dlužníka Geodis Brno Josef Tomek (účetní) a Mgr. Petr Michek (prokurista, rezignoval na funkci prokuristy ke dni 31.3.2015) a JUDr. Petr Poledník (právní zástupce dlužníka). Tito pánové poskytli některé informace ohledně dlužníka a sepsali o jednání zápis, kde insolvenční správkyně požadovala předložit do 7 dnů listiny nezbytné pro zjištění majetkové podstaty a pro další průběh insolvenčního řízení.

  Dlužníkem ji byly předloženy pouze nájemní smlouvy o nájmu nemovitých a části movitých věcí dlužníka, odhad z roku 2014 na nemovité věci zapsané na LV č. 5508 pro k.ú. Židenice, pojistná smlouva a daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2012 a za rok 2013.

  Insolvenční správkyně stále nemá k dispozici seznamy majetku, informace o tom, kde se movité věci nachází a jak jsou zabezpečeny, seznamy pohledávek s uvedením identifikace dlužníků, dlužné částky a doložení listin osvědčující vznik těchto pohledávek tak, aby pohledávky mohly být vymáhány, seznamy vyfakturovaných a nevyfakturovaných částek, které by měly být zaplacené po úpadku, seznamy zaměstnanců společně s pracovními smlouvami, seznam soudních sporů, kde dlužník vystupuje jako žalobce nebo žalovaný, doklady o zaplacení pojistného na movité i nemovité věci, doklady o převodech majetku za poslední 3 roky před úpadkem apod. Dlužník se doposud nevyjádřil ani k jedné přihlášce.

  Dne 6.5.2015 insolvenční správkyně telefonicky urgovala Josefa Tomka (účetní), aby neprodleně doložil výše uvedené chybějící doklady, ale účetní Tomek ji sdělil, že má pokyn od jednatele Miloše Červenky, aby insolvenční správkyni sám nic nezasílal.

  Vzhledem k tomu, že dlužník ani přes několikeré urgence neposkytl součinnost, ke které je dle insolvenčního zákona povinen, navrhla před několika dny 25.5.2015 insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu, aby předvolal dlužníka k výslechu a vyzval jej k prohlášení o majetku.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 28.05.2015
  ID článku: 4722              Používané zkratky
  další informace:www.geodis.cz
  www.justice.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Zajímavosti