[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2015

Resort ČÚZK

 • Hledáme předsedu resortu
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována
 • Výběrová řízení na ředitele katastrálních úřadů právě začala

  Katastr nemovitostí

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • ZÁZRAK, STAL SE ZÁZRAK
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • Postupy při vytyčování hranic pozemků
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  Geodézie

 • Konference UAVA
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května

  Kartografie

 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • Mezinárodní rok mapy
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • Stanoviska resortu ČÚZK - 65. narozeniny Ing. Lumíra Nedvídka
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  GIS

 • Vytvoření GeoInfoStrategie je velmi významný a zásadní čin
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • GISáček 2015
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  GPS

  DPZ

 • Konference UAVA
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

  Fotogrammetrie

 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Software

 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Student GIS Projekt
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků

  Různé

 • Hledáme předsedu resortu
 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Mezinárodní rok mapy
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

  Školství

 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • GISáček 2015
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

  Internet

 • Odměna jednatele – pravidla a zdanění
 • Terminologický slovník v soutěži o Technické dílo roku
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Historie

 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 5+6/2015 právě vyšel
 • Stadion neexistuje, katastr ho zapsal. Nesmysl nejde opravit
 • Druhá novela katastrálního zákona vyšla ve Sbírce zákonů
 • ČESKÁ GEODÉZIE
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Zajímavosti

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Potíže insolvenční správkyně s Geodisem Brno
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Provedení digitalizace kolekce barokních glóbů ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  Z domova

 • Konference UAVA
 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Seminář pro uživatele Bentley Map - navštivte Connection Event Prague (10. a 11. června 2015)
 • Mapa roku 2014 - nominace a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
 • Mapa roku 2014 zná své vítěze
 • 18. ročník studentské konference GISáček
 • Student GIS Projekt
 • Fenomén DRON v českém prostředí
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže
 • Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
 • Krátký film: Prof. Günter Schilder v Mapové sbírce PřF UK
 • Akce Bentley Systems CONNECTION v Praze přitáhla více než 150 účastníků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích
 • Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září
 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Ze zahraničí

 • Výsledky z monitorovacích zařízení umístěných pod sedly závodníků Tour de France

  ČSGK

 • Problematika vytyčování hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP - seminář v Pardubicích

  KGK

 • Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
 • Výzva Komory geodetů a kartografů
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
 • Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
 • 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
 • Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  pod názvem Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav se bude konat v Mikulově ve dnech 14. - 15. 10. 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015

  Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

  dovolujeme si Vás za Českomoravskou komoru pozemkových úprav a Státní pozemkový úřad pozvat na tradiční konferenci

  Přípravný výbor konference:
  Ing. Radomír Tylš, Ing. Aleš Tůma, Ing. Alexandra Vlčková, Ing. Jana Podhrázská PhD, Ing. Michal Pochop, Barbora Kotulánová, Ing. Bc. Székelyová Simona MBA, Ing. Václav Mazín PhD, Bc. Petr Fulín

  Předpokládaný program :


  1. den - 14. 10. 2015


  Prezence 8,30 – 9,30 hod.
  Zahájení konference 10,00 hod.
  - Úvodní slovo
  - krátké vystoupení zástupce kraje, samosprávy
  - vystoupení zahraničních hostů
  - oběd 12,00 – 13,00

  Odpolední program :
  - „Pozemkové úpravy v rámci PRV – současnost a budoucnost“
  Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU (Mze)
  - „ Protipovodňová opatření v krajině “ RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

  Sekce vodního hospodářství (MZE)
  - „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav“ Ing. Tomáš Sklenář, Ředitel odboru územního plánování (MMR)
  - „ŘSD investor vyvolávající pozemkové úpravy“ Zástupce ŘSD
  - „ Posílení přirozených funkcí krajiny v návaznosti na pozemkové úpravy“, Ing. Jiří Klápště, Ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny (MŽP)
  - „Ochrana přírody z pohledu AOPK při pozemkových úprav“ Ing. Pavel Pešout, Ředitel sekce (AOPK)
  - „Fragmentace vlastnictví půdy“ Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Děkan FŽP ČZÚ
  - Informace o exkurzi – Ing. Josef Haar
  Předpokládaný konec přednášek 17,00 hod.
  Od 18,00 hod. proběhne v prostorách hotelu Galant večerní raut

  2 den - 15. 10. 2015


  Zahájení programu 9,00 hod.
  Prezentace novinek programu Proland, prezentace novinek programu Atlas
  Prezentace novinek společnosti HSI
  - Technický standard dle nových právních předpisů Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc,
  - „Zkušenosti s realizací prvků ÚSES při pozemkových úpravách“ Ing. Jan Vybíral, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Ředitel společnosti

  Oběd 11,00 hod.
  Exkurze – vlastními dopravními prostředky

  INFORMACE
  Ubytování i možnost parkování je zajištěno v hotelu GALANT, pro účastníky konference je domluvena zvýhodněná cena 1 000,-Kč na osobu a noc  ve dvoulůžkovém pokoji, cena za ubytování není součástí vložného Vložné 3 000,-Kč a zahrnuje: Konferenční materiály, 2 x oběd, občerstvení v době konference, večerní raut

  Pořadatel není plátce DPH

  Podrobné informace budou účastníkům uvedeny v II. cirkuláři s pozvánkou na konferenci.

  Kontaktní adresa : Barbora Kotulánová, kotulanova.bar@seznam.cz, 6052474534

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.07.2015
  poslední aktualizace: 28.07.2015
  ID článku: 4745              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů