[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2015

Resort ČÚZK

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

  Katastr nemovitostí

 • Posledních 5 míst s 50% slevou
 • Anketa pro zeměměřiče
 • Závaznost návodů ČÚZK
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  Geodézie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Kartografie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  GPS

  DPZ

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Fotogrammetrie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Software

 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  Různé

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Zatmění Měsíce na státní svátek
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Školství

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Příběhy míst - Jizerské hory

  Internet

  Historie

 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Zatmění Měsíce na státní svátek

  Zajímavosti

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Z domova

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Ze zahraničí

 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger

  KGK

 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Závaznost návodů ČÚZK

  Opakovaně se setkávám s tím, že úředníci resortu ČÚZK uplatňují ustanovení resortních návodů vůči ÚOZI. Dokonce se tak děje pouze prostřednictvím zaměstnanců katastrálních úřadů, kteří se při výtkách ke geometrickým plánům a dokumentaci o vytyčení hranic pozemků odkazují na pokyny zaměstnanců inspektorátů (nechci jmenovat osoby a územní příslušnost) s tím, že je musí uplatňovat, jinak budou služebně postiženi.

  Cituji preambuli dvou návodů, když každý se může seznámit s citovanými zákonnými ustanoveními a dovodit si jejich význam k zákonnému rozsahu uplatňování návodů:
  Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento návod pro vedení a správu katastru nemovitostí a Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tento návod pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby.

  Dále cituji z článku 2 odst. 2 a odst. 3 listiny základních práv a svobod, která je zákonem č. 2/1993 Sb. součástí ústavního pořádku ČR: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ustanovení článku 2 odst. 3 a odst. 4 ústavy ČR (zákon. č. 1/1993 Sb) znějí skoro stejně.

  Pramenem práva ČR jsou především právní předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů, tj. právně účinné zákony, zákonná opatření, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů státu, obecně závazné vyhlášky krajů a obcí, atd. Judikatura soudů se obvykle používá v procesním právu (odkazuji na občanský soudní řád, nebo na správní řád a soudní řád správní, a na trestní řád).

  Z výše uvedeného - snad jsem nic důležitého neopominul - si každý může snadno dovodit, že vnitřní resortní předpisy nejsou pramenem práva a vztahují se výlučně na zaměstnance resortu, zatímco pro ostatní, tedy i pro soukromé zeměměřiče platí výše uvedené Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Na tom nemohou měnit nic okolnosti, že znalost návodů ČÚZK patří k potřebným a důležitým znalostem ÚOZI, že návody jsou uvedeny v seznamu doporučené odborné literatury a jsou také předmětem odborné části zkoušky k udělení úředního oprávnění.

  Uzavírám, i když jako právní laik, že není-li nějaký správní úřad vysloveně zákonem zmocněn k výkladu ustanovení zákonů a podzákonných předpisů, platí pouze výše uvedené prameny práva a nic více. V právních předpisech zeměměřictví a katastru nemovitostí jsou zmocňovací ustanovení, avšak nikoliv k uplatňování resortních návodů vůči jakýmkoliv osobám, nejčastěji vůči zeměměřičům a vlastníkům nemovitostí nebo jiným oprávněným (dokonce i v odůvodnění správních rozhodnutí, anebo v dokazování v soudním sporu), atd. V úvodu zmíněná nezákonná praxe by proto měla rychle skončit. Uslyšíte-li od úředníka, anebo si přečtete, že něco musíte, doporučuji okamžitě žádat odpověď, které zákonné nebo podzákonné ustanovení ono musíte upravuje. A nespokojte se odpovědí, že je to v návodě, nebo to tak řekl nadřízený na školení, nebo na nějakém semináři atd. Učme se žít v právním státě přesto, že to někdy není zrovna jednoduché.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 29.09.2015
  ID článku: 4767              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí