[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2015

Resort ČÚZK

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

  Katastr nemovitostí

 • Posledních 5 míst s 50% slevou
 • Anketa pro zeměměřiče
 • Závaznost návodů ČÚZK
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  Geodézie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Kartografie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  GPS

  DPZ

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Fotogrammetrie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Software

 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  Různé

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Zatmění Měsíce na státní svátek
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Školství

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Příběhy míst - Jizerské hory

  Internet

  Historie

 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Zatmění Měsíce na státní svátek

  Zajímavosti

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Z domova

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Ze zahraničí

 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger

  KGK

 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví

  Na semináři 24.9.2015 jsme se dozvěděli:

  ● Geodetické základy spravované Zeměměřickým úřadem zahrnují 74 800 trigonometrických a zhušťovacích bodů, 35 600 přidružených bodů, 119 400 nivelačních bodů ČSNS a 460 tíhových bodů.

  ● Koncepce rozvoje zeměměřictví v resortu státní správy předpokládá garanci periodického leteckého měřického snímkování a tvorby Ortofota ČR s rozlišením 25 cm na zemi ve dvouletém intervalu alespoň do roku 2019 včetně.

  ● Digitální výškopisné modely DMR 5G a DMP 1G budou na celém státním území dokončeny v závěru roku 2016 (původní představa byla konec roku 2015).

  ● Polohopisná složka ZABAGED® má být u vybraných typů objektů zpřesněna do roku 2019 na hodnotu střední souřadnicové chyby lepší než 0,75 m, aby mohla být využita pro tvorbu Základní topografické mapy 1 : 5000 od roku 2020.

  ● Pokud bude v rámci Geoinfostrategie ČR vytvořena Národní sada prostorových objektů (NaSaPO), bude vítaným zdrojem geoinformací pro aktualizaci a zdokonalení ZABAGED® a obsahu státních mapových děl středních měřítek.

  ● Služba Nahlížení do katastru nemovitostí současně vykazuje až 2,5 milionu návštěv měsíčně a je tak nejpoužívanější elektronickou službou veřejné správy v ČR.

  ● Od 1.1.2016 budou poskytovány katastrální mapy v digitální formě zdarma pro všechny.

  ● Data leteckého laserového skenování umožňují identifikovat průběh úzkých vodních toků zakrytých vzrostlými stromy a zpřesnění nyní vytvářeného nového vrstevnicového modelu celého území ČR se základním intervalem 1 m.

  ● Pomocí dat, poskytnutých Energetickým regulačním úřadem, je v ZABAGED® postupně zobrazováno 28 625 solárních elektráren, 1585 vodních , 1145 plynových, 136 parních a 2 jaderné elektrárny.

  ● V ZABAGED® musí být vedena i dosud fyzicky neexistující ulice, zobrazená jako budoucí výstavba v katastru nemovitostí,a to i se jménem, pokud je registrováno v RÚIAN.

  ● Geoportál ČÚZK poskytuje již 34 prohlížecích služeb bezplatně a bez nutnosti registrace.

  ● Uživatelé ZABAGED® zasílají Zeměměřickému úřadu hlášení o hrubém nesouladu obsahu katastrální mapy s polohopisem této databáze a ztotožněným Ortofotem ČR. ZÚ nemůže takové nesoulady v katastrální mapě opravovat a proto zasílá podněty příslušným katastrálním úřadům k prošetření. Ty přislíbily, že se těmto případům budou věnovat po roce 2017, až převážně skončí digitalizace stávajících katastrálních map i s uvedenými nesoulady. Katastrální mapy jsou totiž obrazem právních vztahů k nemovitostem a nikoliv reálné skutečnosti v území.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.09.2015
  ID článku: 4769              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS