[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2015

Resort ČÚZK

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.

  Katastr nemovitostí

 • Posledních 5 míst s 50% slevou
 • Anketa pro zeměměřiče
 • Závaznost návodů ČÚZK
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  Geodézie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Kartografie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • Bombardování Brna - aktualizace
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  GPS

  DPZ

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Fotogrammetrie

 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Nová letecká digitální fotogrammetrická komora a nový letecký laserový skener ve videu ZÚ
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015

  Software

 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  Různé

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Zatmění Měsíce na státní svátek
 • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Školství

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
 • Příběhy míst - Jizerské hory

  Internet

  Historie

 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Příběhy míst - Jizerské hory
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Přečtěte si

 • Zatmění Měsíce na státní svátek

  Zajímavosti

 • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

  Z domova

 • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
 • Konferenci GIS Esri v ČR – místo, kde se potkáte
 • XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
 • Konference Telč 2015, listopad 2015
 • GISHackathon 2015
 • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
 • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
 • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku
 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Ze zahraničí

 • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
 • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
 • Společnost Bentley vyhlašuje projekty, které postupují do finále soutěže Be Inspired 2015

  ČSGK

 • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger

  KGK

 • VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

 • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Stanovisko k aplikaci § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky

  Další přírustek do Stanovisek resortu se tentokrát týká stabilizace hranice - aplikace § 88 odst. 2 KatV.

  Dne 20. července 2015 jsme obdrželi Vaše podání označené jako „Podnět na sjednocení postupu KÚ“. V textu podání sdělujete, že se setkáváte s dotazy geodetů na postup podle § 88 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), a s jejich tvrzením, že objednatelé vytyčení požadují označení hranic trvalým způsobem i v situacích, kdy takové označení neodpovídá tomuto ustanovení katastrální vyhlášky. Zároveň vyjadřujete názor, že nedodržení ustanovení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky je akceptovatelné, pokud je takto postupováno na výslovnou žádost objednatele. Samotné nedodržení tohoto ustanovení Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni nepovažuje za důvod pro nepotvrzení geometrického plánu.

  Dále uvádíte, že postupem podle § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky bude docházet ke zbytečným rozporům mezi údaji dokumentace a skutečností v terénu.

  Upozorňujete také, že v praxi může docházet k situacím, které považujete za absurdní, kdy na výzvu katastrálního úřadu je vlastník povinen podle § 37 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), označit nesporné hranice svých pozemků trvalým způsobem, přitom případný vytyčovatel je nucen § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky označit lomové body způsobem dočasným. Vlastník je tak nucen označit hranice trvalým způsobem sám po zakoupení hraničních znaků od vytyčovatele, což vnímáte jako rozpor § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky s § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona.


  K tomuto podání vám sdělujeme:
  Ustanovení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky je kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu. Nepovažujeme proto za přípustné, aby požadavek objednatele byl akceptován jako důvod pro nedodržení tohoto ustanovení. Je-li v kopii dokumentace o vytyčení resp. v geometrickém plánu vyhotoveném na jejím podkladě (např. pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem) a v záznamu podrobného měření změn zdokumentován postup rozporný s § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky, považujeme to za vadu, která brání potvrzení geometrického plánu.

  Ověřením výsledku zeměměřické činnosti pro účely katastru na sebe úředně oprávněný zeměměřický inženýr bere objektivní odpovědnost za to, že výsledek zeměměřických činností svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Označení vytyčených lomových bodů předepsaným způsobem je součástí této zeměměřické činnosti.

  Označení lomových bodů hranice podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona je povinností stanovenou vlastníku nebo jinému oprávněnému. Pokud se vlastník nebo jiný oprávněný rozhodne využít služeb některého poskytovatele služeb v oblasti zeměměřictví, obsah takové služby je předmětem jejich ujednání. Pokud je však předmětem takového ujednání vytyčení hranice podle předpisů pro zeměměřictví a katastr, součástí postupu vytyčovatele je i dodržení § 88 odst. 2 katastrální vyhlášky. Je přitom pouze na úvaze vlastníků sousedních pozemků, nakolik se při plnění povinnosti podle § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona přidrží výsledku předaného vytyčovatelem. Jak je patrné z předešlého textu, nevnímáme žádný rozpor předmětného ustanovení katastrální vyhlášky s § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona.

  Obsahem doručeného podání není informace o poznatku rozdílné praxe katastrálních úřadů v popisované věci. Toto stanovisko přesto v souladu s žádostí zveřejníme na SharePointu pro podporu metodického vedení za účelem sjednocení případného nejednotného postupu katastrálních úřadů. V příštím roce bude Úřad vydávat novelu katastrální vyhlášky, která se bude zbývat mimo jiné vytyčováním hranic pozemků a označováním lomových bodů. V současné době je tato problematika diskutována na setkáních místopředsedy Úřadu s podnikateli působícími v oblasti zeměměřických činností pro účely katastru, které pořádají jednotlivé katastrální úřady. Závěry z těchto setkání se promítnou i do chystané novely vyhlášky.

  Ing. Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů
  ČÚZK-11530/2015-22 / Ing. Kmínek / 2015-09-02

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.10.2015
  ID článku: 4777              Používané zkratky
  další informace: http://zememeric.cz/links/Stanoviska_resortu...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Sborník rozhodnutí