[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2015

Resort ČÚZK

 • Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Katastr nemovitostí

 • Cenný exponát do Galerie platných katastrálních map v Zeměměřiči
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Geodézie

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1

  Kartografie

 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1
 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Ing. Ladislav Junek zemřel
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Školství

 • Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Internet

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ
 • Sbírka listin a Cenové údaje v Dálkovém přístupu

  Historie

 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Přečtěte si

 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Zajímavosti

 • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
 • Snižte si daně - darujte
 • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
 • Časopis Zeměměřič 11+12/2015 - podívejte se na něj
 • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
 • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ

  Z domova

 • Geopárty 2015
 • Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015
 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  KGK

 • Ing. Ladislav Junek zemřel

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • XXI. seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 8. října 2015

  Po roční odmlce se ve čtvrtek 8. října 2015 uskutečnil další, už dvacátý první ročník semináře v Třebíči, který se věnoval tématům úzce spojených s problematikou katastrální a jmenoval se ne jinak, než Katastr nemovitostí v právní i technické praxi.

  Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, odbornými a organizačními garanty byly Vladimíra Žufanová a Eva Eliášová, partnerem firma Geocart CZ a mediálním partnerem časopis Zeměměřič. A protože změna je život, seminář se tentokrát konal v nově opraveném sálu hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici v Třebíči, kde se sešlo téměř 250 posluchačů.

  Po úvodním uvítání moderátorem semináře Jaroslavem Oborným nastoupil na pódium už po jedenadvacáté prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. z právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno, který se věnoval problematice služebností a reálných břemen, dopodrobna rozebíral břemena aktivní, pasivní a reálná, a to včetně povinnosti nošení lucerny v klasickém Jiráskově románu.

  Profesora Fialu vystřídala u mikrofonu Ing. Naděžda Vitulová, emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město, která osvětlila postupy při zápisu, změně a výmazu liniových věcných břemen z hlediska technického, technicko-právního a právního, tak jak probíhají v praxi katastrálního úřadu.

  Po krátké přestávce se slova ujal Ing. Karel Štencel, místopředseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, aby rozebral aktuálně diskutovanou problematiku vytyčování hranic pozemků a jejich označování v terénu.

  Katastrální tématikou pokračoval také Mgr. Jiří Fojtášek z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který přítomným osvětlil problematiku staveb evidovaných v katastru, a formu jejich evidence jako věci samostatné nebo součásti pozemků, a to z pohledu katastru nemovitostí i práva civilního.

  Třetí blok semináře zahájil Ing. Radomír Havlíček ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který prezentoval problémy spojené se zobrazením železniční sítě v katastrálních mapách a záměr k jejich řešení. Posledním přednášejícím odpoledního bloku byl Ing. Michal Votoček z firmy GEPRO, představil technologii zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ, který využívá webové služby dálkového přístupu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů. Program umožňuje vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP on-line prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení.

  Na závěr dal moderátor semináře přítomným posluchačů prostor na dotazy k probíraným tématům, které vyplnily poslední vymezené minuty semináře. Věříme, že letošní průběh potvrdil kvalitu třebíčských akcí a vzbudil zájem o další aktivity Spolku zeměměřičů Brno. Záznam ze semináře lze objednat na adrese spolzem@email.cz.

  Jaroslav Švec

  vyvěšeno: 16.11.2015
  ID článku: 4792              Používané zkratky
  další informace: www.spolekzememericubrno.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK