[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2016

Resort ČÚZK

 • Návod pro správu katastru nemovitostí
 • Předseda ČÚZK jmenován do funkce

  Katastr nemovitostí

 • Návod pro správu katastru nemovitostí

  Geodézie

  Kartografie

 • Akce: Čteme profesora Švamberu
 • 10. kartografický den Olomouc
 • Mapa roku 2015

  Pozemkové úpravy

 • Na semináři „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016

  GIS

 • Mapa roku 2015
 • Geoinformace ve veřejné správě 2016
 • Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
 • Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bentley rozšiřuje svou obchodní nabídku o program Cloud Services Subscription

  Různé

 • 2 lístky na maturitní ples SPŠ zeměměřické zdarma

  Školství

 • Akce: Čteme profesora Švamberu
 • 10. kartografický den Olomouc
 • Mapa roku 2015
 • Nám nezaměstnanost nehozí
 • Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
 • G++ 2016
 • 2 lístky na maturitní ples SPŠ zeměměřické zdarma

  Internet

 • Mapa roku 2015
 • Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila

  Historie

 • Akce: Čteme profesora Švamberu

  Přečtěte si

 • Profesní komory proti vládě
 • Čeští geodeti na slavné pařížské budově Franka Gheryho odvedli velký kus práce

  Zajímavosti

 • Akce: Čteme profesora Švamberu
 • Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
 • Čeští geodeti na slavné pařížské budově Franka Gheryho odvedli velký kus práce

  Z domova

 • Akce: Čteme profesora Švamberu
 • 10. kartografický den Olomouc
 • Mapa roku 2015
 • Geoinformace ve veřejné správě 2016
 • Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
 • G++ 2016
 • 2 lístky na maturitní ples SPŠ zeměměřické zdarma
 • Na semináři „Ochrana půdy, pozemkové úpravy, finanční nástroje“, který se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016
 • Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila

  Ze zahraničí

 • Čeští geodeti na slavné pařížské budově Franka Gheryho odvedli velký kus práce

  ČSGK

  KGK

 • Profesní komory proti vládě

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konference Internet ve státní správě a samosprávě skončila

  V královéhradeckém kongresovém centru Aldis skončil v úterý 5. dubna odpoledne 19. ročník konference ISSS, jedné z největších akcí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference V4DIS. Každoročně se zde schází politici, vedoucí pracovníci ministerstev, hejtmani, primátoři, šéfové státních organizací, poslanci Parlamentu ČR i hosté ze zahraničí se zástupci veřejné správy, odborníky na informatizaci i dodavateli technologií a služeb do segmentu státní správy a samosprávy.
  Podle předběžných statistik se zaregistrovalo 2372 účastníků, zaznělo přes 200 přednášek a diskusí a ve výstavní části se představila firem a organizací.

  Slavnostní zahájení a přehlídka osobností
  Největší počet vzácných hostů se sešel na pódiu Velkého sálu při slavnostním zahájení konference, které je každoročně jednou z nejsledovanějších částí programu.
  V oblíbené „kavárenské“ diskusi, která vyplnila zbytek programu slavnostního zahájení, si mohli účastníci konference vyslechnout názory řady osobností, mezi nimiž nechyběli ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák, předseda ČÚZK Karel Večeře, podpredseda Košického samosprávného kraje István Zachariaš, náměstkyně MV ČR Jana Vildumetzová, náměstek MV ČR Josef Postránecký, náměstek MZe ČR Zdeněk Adamec, náměstek MPSV Robert Baxa, náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl, poslanec a předseda hospodářského výboru sněmovny Ivan Pilný, ředitel odboru hlavního architekta e-governmentu MV Petr Kuchař, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček, generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon nebo obchodní ředitel Cisco Systems ČR Ivo Němeček. Dlouholetý digitální šampion ČR Ondřej Felix převzal v závěru diskusní části z rukou Jaroslava Strouhala „Cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos k rozvoji e-governmentu“.

  Témata, prezentace a diskuse, doprovodné akce
  Obsáhlý dvoudenní program konference začal již v neděli v podvečer seminářem a poté VIP setkáním v Klicperově divadle. Od pondělního rána pak běžely prezentace, jednání a diskusní setkání až do úterního odpoledne. Mezi tématy se objevilo jako obvykle hodnocení aktuálního stavu e-governmentu, plány pro nejbližší budoucnost, problematika důvěryhodných elektronických služeb a elektronické identity obecně, otevřená data, informace o nových trendech, mobilních technologií a sdílených služeb, kybernetické bezpečnosti apod.

  Geoinformační strategie, směrnice INSPIRE a mapy
  Úterní dopoledne na konferenci ISSS patřilo již tradičně uživatelům a příznivcům geografických informačních systémů, geodat, mapových služeb, územního plánování, stavebního řízení a dalších souvisejících témat. Program začal po deváté hodině úvodními prezentacemi „Implementace GeoInfoStrategie“ (MV ČR), „Činnost katastrálních úřadů po digitalizaci katastrálních map“, „Služby ČÚZK pro GeoInfoStrategii“ (ČÚZK) a případovou studií společnosti Asseco.
  V druhé části tohoto bloku byly na programu informace o implementaci směrnice INSPIRE, zkušenosti z projektu ELF a ukázky služeb INSPIRE na ČÚZK.
  Třetí a čtvrtá část bloku se věnovala především mapovým službám a podkladů a vystřídali se v ní jak odborníci z oblasti státní správy a samosprávy (ČÚZK, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Plzeňský kraj), tak zástupci firem, které dodávají do této oblasti svoje řešení (ICZ, Arcdata, Intergraph).

  20. ročník je naplánován na 3.-4. dubna 2017
  Již nyní se těšíme na jubilejní dvacátý ročník, který je naplánován na 3.-4. dubna 2017.
  “Jubilejní dvacátý ročník je naplánován na 3.-4. dubna 2017. Věřím, že bude stejně úspěšný jako ročníky předchozí a že zde všichni účastnící najdou mnoho potřebných informací i inspirace pro svou další práci,“ prohlásil RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference.
  Více informací včetně kompletního archivu minulých ročníků lze najít na www.isss.cz.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 07.04.2016
  ID článku: 4827              Používané zkratky
  další informace: www.isss.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Internet

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů