[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2016

Resort ČÚZK

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016

  Katastr nemovitostí

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Geodézie

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Kartografie

 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Pozemkové úpravy

 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  GIS

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Den s INSPIRE - Pozvánka
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  GPS

 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  DPZ

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Fotogrammetrie

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  Software

 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Zemřel Ing. Georgij Karský, CSc.
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  Školství

 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

  Internet

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • Úřednické zkoušky - nové testy na otázky platné od 1. září 2016
 • Google dnes připomíná nizozemského zeměměřiče

  Historie

 • Kniha Geometrie a umění v dobách minulých
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
 • Google dnes připomíná nizozemského zeměměřiče

  Přečtěte si

 • Kniha Geometrie a umění v dobách minulých
 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii
 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • Nové logo Kartografické společnosti
 • Policista po své službě údajně vytvořil mapu

  Z domova

 • Novela zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
 • BRDY - 12. listopadu 2016
  - aktualizováno 31. 10. 2016
 • Program uživatelského setkání GEPRO a Atlas
 • Den s INSPIRE - Pozvánka
 • Dny otevřených dveří GSA - European GNSS Agency

  Ze zahraničí

 • Zeměměřiči na YouTube - Fake Surveyor Prank
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  ČSGK

  KGK

 • ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
 • 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Zeměměřič 9+10/2016 právě vyšel

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

  - monografie z oboru teorie chyb a vyrovnávacího počtu
  - 2. upravené a doplněné vydání, ČVUT, 2015

  Aktuálně jediná živá monografie na téma teorie chyb a vyrovnávacího počtu; obsahuje kromě běžných základů i části moderní a na světové úrovni. Autory jsou doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc. a doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

  Kromě nezbytného úvodu do problematiky obsahuje monografie druhou kapitolu Základy teorie chyb měření, kde jsou popsány chyby měření, jejich statistický charakter a jednotlivá rozdělení náhodných veličin používaná v geodézii včetně rozdělení normálního jedno- i vícerozměrného. Jsou zde také popsány konstrukce intervalových odhadů, charakteristiky přesnosti a v geodézii hojně používaný zákon hromadění směrodatných odchylek.

  Třetí kapitola se věnuje vyrovnání měření obecně, ve čtvrté kapitole je podrobně popsána metoda nejmenších čtverců, a to postupně od vyrovnání měření přímých přes zprostředkující, podmínkové až po vrovnání kombinované. V páté kapitole jsou popsány robustní metody vyrovnání, jejich odvození počínaje Huberovým m-odhadem, jednotlivé varianty výpočtu a využití v geodézii a to včetně moderních počítačových metod jako je RANSAC.

  V kapitole šesté jsou podrobně popsány metody řešení normálních rovnic jakožto specifického matematického problému se zaměřením na aktuálně využívané metody. Popsány jsou jak metody jednoduché – využitelné pro malé soustavy, různých typů rozkladů až po metody sofistikované včetně singulárnícho rozkladu, které jsou vhodné pro řešení velkých nestabilních soustav.

  V sedmé kapitole jsou popsány základy optimalizace geodetických sítí, v osmé kapitole aproximace funkčních vztahů a regresní a korelační analýza a v kapitole deváté testování statistických hypotéz, obojí s důrazem ny využití v geodézii.

  Rozbory přesnosti v inženýrské geodézii jsou tématem obsáhlé kapitoly desáté. Ze stěžejních odstavců jmenujme Volba koeficientu spolehlivosti, Apriorní rozbor modelováním nebo Rozbory před, při a po měření.

  Kapitola jedenáctá obsahuje zevrubný popis vyrovnání a analýzy přesnosti geodetických sítí, popsána je analýza přesnosti měření před vyrovnáním, různé postupy vyrovnání co do umístění do prostoru, vázaná síť s chybami podkladu pro vyrovnání i vyrovnání prostorové sítě s redukcí délek. Je zde také pojednáno o hodnocení aposteriorní přesnosti vyrovnání a popsán postup výpočtu parametrů elips a elipsoidů chyb z kovarianční matice.

  Další kapitola je věnována lineární transformaci souřadnic v rovině i prostoru s vyrovnáním včetně výpočtu při­bližných hodnot.

  Závěrečná kapitola popisuje Globální optimalizační algoritmy, které slouží k nalezení vhodného (optimálního) řešení problému zejména v případech, kdy není znám matematický popis řešení problému. Tyto metody jsou v principu velmi jednoduché, jsou založeny na různých způsobech prohledávání prostoru řešení a prakticky je nelze využít bez počítače.
  Kniha je doplněna rejsříkem.


  Změny a doplňky oproti vydání prvnímu

  V kapitole 5 Metody robustního odhadu přibyly dva důležité odstavce a to „Metoda detekce odlehlých měření založená na M-odhadech“„Využití robustních M-odhadů pro závislé (korelované) veličiny“, které významně rozšiřují využitelnost robustních metod v geodézii.
  V kapitole 11 byly doplněny odstavce „Exaktní vyrovnání s využitím konceptu pseudobodu pro uvážení vlivu centrace a určení výšky přístroje a cíle“ a „Vyrovnání prostorové sítě s redukcí délek“. Zejména druhé téma je velmi zajímavé a umožňuje významně zvětšit oblast 3D sítě bez rozdělování na polohu a výšku pro vyrovnání.

  Kapitola 12 Transformace souřadnic je celá nová, obsahuje odvození a postup výpočtu 2D i 3D transformace včetně výpočtu transformace kovarianční matice, transformují-li se souřadnice získané vyrovnáním.


  Monografii vydalo České vysoké učení technické v Praze v roce 2015. Vytiskla ji Česká technika – nakladatelství ČVUT (CTN), Zikova 4, Praha 6.
  Počet stran 336, počet obrázků 63, počet tabulek 42.
  Vydání druhé, upravené a doplněné, náklad 150 výtisků.
  ISBN 978-80-01-05843-5

  Dostupnost

  Kniha stojí 450 Kč, při zaslání poštou se platí poštovné a balné.

  Distribuce přes časopis Zeměměřič

  a) Knihu lze zakoupit osobně v redakci po předchozí domluvě pouze do data zavedení registračních pokladen. Pak bude tento maloobchodní prodej zrušen.
  b) Knihu lze zaplatit na fakturu a po zaplacení vyzvednout po předchozí domluvě v redakci. Zatím časově neomezeno.
  c) Knihu získáte také poštou z redakce. Objednávky na redakce@zememeric.cz nebo www.zememeric.cz/objednávky
  d) Zakoupení u distribuční společnosti SEND Předplatné – viz www.zememeric.cz/objednávky (objednáte – obdržíte zálohovou fakturu, zaplatíte, obdržíte knihu, pod svým objednávkovým profilem si vytisknete svůj daňový doklad. Je to totožný způsob jako u předplatného časopisu Zeměměřič).

  Distribuce přes autory

  Knihu prodává fakulta na fakturu. Lze ji objednat na adrese:
  doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
  Katedra speciální geodézie
  Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Thákurova 7, 166 29 Praha 6
  nebo na emailu martin.stroner@fsv.cvut.cz

  Cena je stejná u všech možností objednání a dodání knihy. Pro vystavení daňového dokladu je třeba uvést IČO.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 08.10.2016
  ID článku: 4925              Používané zkratky
  další informace:www.send.cz/casopis/769
  www.zememeric.cz/objednávky


  Z časopisu Zeměměřič č. 16-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Přečtěte si