[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2019

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Geodézie

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Různé

  Školství

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Družicové metody v geodézii a katastru

  Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně vás zve na 20. ročník semináře s mezinárodní účastí DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU . Seminář se koná ve čtvrtek dne 2. února 2017 v posluchárně D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno - Veveří 95

  Ústav geodézie VUT v Brně pořádá jubilejní 20. ročník pravidelného semináře, souvisejícího s tématikou aplikací GNSS. Program semináře je tradičně zaměřen především na:
  - aplikace družicových měření a jejich využití v praxi,
  - bodová pole a družicové sítě,
  - výsledky výzkumných prací v ČR a v zahraničí,
  - vývoj družicových a monitorovacích technologií,
  - záměry ČÚZK,
  - využití v geodynamice,
  - zkušenosti v oblasti katastru.

  S referáty a příspěvky vystoupí zástupci státních úřadů, ústavů, výzkumných organizací, vysokých škol a některých podniků a organizací.
  V rámci semináře bude uspořádána firemní výstava geodetických přístrojů a softwarů.
  Vítána jsou diskusní vystoupení jak po jednotlivých referátech, tak v plánované diskusi v odpoledním programu.
  Za přípravný výbor: doc. Ing. Josef Weigel, CSc., odborný garant semináře, Ústav geodézie FAST VUT v Brně
  Kontaktní údaje:
  Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno
  E-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz
  Tel.: + 420 541 147 201 (V. Žmolová), +420 541 147 213 (J. Weigel)

  Rámcový program semináře:
  8:30 - 9:30 prezence účastníků,
  9:30 - 12:15 zahájení, 1. a 2. blok referátů
  12:15 - 13:15 polední přestávka,
  13:15 - 15:15 3. blok referátů s krátkou diskusí,
  15:15 - 15:45 diskuse a závěr semináře.

  Přihlášky na seminář:
  elektronicky na adrese http://geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/ nebo kontaktujte pořadatele
  Uzávěrka přihlášek na seminář je 27. ledna 2017.
  Na seminář se platí vložné.

  redakce

  vyvěšeno: 21.11.2016
  ID článku: 4934              Používané zkratky
  další informace:geodesy.fce.vutbr.cz/gnss-seminar/


  Z časopisu Zeměměřič č. 19-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Novela Stavebního zákona
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Stabilní katastr 1817 – 2017

  Geodézie

 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
 • Informační systém zeměměřictví
 • Novela Stavebního zákona

  GPS

 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO

  Software

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT

  Školství

 • GEOPÁRTY 2017
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Oborový přechod BRD 2017
 • ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel