[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/2017

Resort ČÚZK

 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI

  Katastr nemovitostí

 • Novela Stavebního zákona

  Geodézie

 • Informační systém zeměměřictví
 • Novela Stavebního zákona

  Kartografie

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví

  Pozemkové úpravy

 • Novela Stavebního zákona

  GIS

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  GPS

  DPZ

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží

  Fotogrammetrie

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  Software

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  Různé

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  Školství

 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Oborový přechod BRD 2017

  Internet

 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz

  Historie

 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

 • Novela Stavebního zákona

  Zajímavosti

 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Mapujte stromy svobody

  Z domova

 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice

  NZK

  Úvodník

 • Reliéfní mapa z plastu - úvodník čísla 9+10/2017

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Zeměměřič č. 9+10/2017 - vyšel

  Sborník rozhodnutí

 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Českých Budějovicích
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI v Opavě

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS

  Rádi bychom vás pozvali na 17. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS s názvem "SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS".

  Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).

  Termín konference je stanoven na 13. - 15. 11. 2017 (13. 11. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách).


  Hlavní program: 14. 11. 2017

  Termíny:
  - uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2017.
  - odeslání abstraktů: 8. 11. 2017.
  - odeslání plných verzí článků do 15. 11. 2017, v případě nedodání bude po publikována vaše prezentace ve formátu pdf.

  Vložné:
  - Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma.
  - Ostatní: 300 Kč (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování).

  Přihlášení:
  - Přihlášení je možné na emailovou adresu: konferencetelc@gmail.com.
  - Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2017.
  - Referáty budou prezentovány pouze ústní formou.
  - Konference bude mít jednotlivé sekce podle oblasti, které se jednotlivé příspěvky budou týkat. Klasické rozdělení sekcí: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, GIS a laserové skenování, speciální sekce RPAS (UAV).

  Pro autory:
  - Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov.
  - Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, písmem Arial, po názvu příspěvku uveďte své jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email. Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Vzor (template) najdete v příloze. Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc nebo docx (MS Word).

  Program bude vystaven týden před pořádáním konference na webu laboratoře fotogrammetrie v sekci odborné akce: http://lfgm.fsv.cvut.cz, kde naleznete i sborníky z minulých let.

  Těšíme se na vaši účast,

  za organizační tým

  Karel Pavelka, Eva Matoušková, Martina Hůlková, Jaroslav Šedina, Eliška Housarová, Romana Pavelková,
  Katedra geomatiky, FSv, ČVUT v Praze

  vyvěšeno: 21.09.2017
  ID článku: 5002              Používané zkratky
  další informace: lfgm.fsv.cvut.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé