[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2017

Resort ČÚZK

 • Nová verze převodních tabulek

  Katastr nemovitostí

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Dvě století stabilního katastru
 • Princip 3D katastru nemovitostí
 • Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map

  Geodézie

 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Různé

 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru

  Školství

 • GEOPÁRTY 2017
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Internet

  Historie

 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Dvě století stabilního katastru
 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  Přečtěte si

 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru
 • Princip 3D katastru nemovitostí

  Zajímavosti

 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map

  Z domova

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • GEOPÁRTY 2017
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník

  Ze zahraničí

 • Princip 3D katastru nemovitostí

  ČSGK

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017

  KGK

 • 70 let v oboru pohledem pamětníka

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017

  Blíží se další odborný seminář v Třebíči. Jaký byl ten před půl rokem se snažíme připomenout tímto zápisem:

  Rok se sešel s rokem a je tu opět seminář pojednávající o katastrální problematice. Jde už o dvacátý třetí ročník seminářů a čtenáři a účastníci jejich organizaci a průběh už dokonale znají. Ale protože se pochopitelně mění přednášející, stručně si popíšeme, o čem se tentokrát mluvilo.
  Pořadatelem semináře byl Spolek zeměměřičů Brno, odbornými a organizačními garanty byly Pavel Doubek a Eva Eliášová, partnerem firmy Geocart CZ a Atlas a mediálním partnerem časopis Zeměměřič. Účastníci semináře se po roce sešli v už osvědčeném hotelu ATOM na Velkomeziříčské ulici. Seminářem provázel všech 160 přítomných v sále moderátor Jaroslav Oborný.

  Krátce po deváté hodině po úvodním uvítání vystoupila na pódium Mgr. Lenka Vrzalová z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, která v osmdesáti minutách připomněla a objasnila vybrané změny v Návodu pro správu katastru.
  Po krátké přestávce nastoupil k mikrofonu Ing. Pavel Tuček z firmy GEOkomplex, který rozebral zeměměřické činnosti obsažené v § 81 katastrální vyhlášky, jejich dopady do praxe a problematiku nedokonalých právních předpisů, které způsobují nejasnosti jak na straně vyhotovitelů geometrických plánů, tak i na straně potvrzovatelů.
  Ve dvanáct hodin se slova ujala Ing. Lenka Pilíková z Katastrálního pracoviště Příbram, od které se přítomní dozvěděli o aktuálních zkušenostech z provádění revizí katastru, a to od přípravy podkladů, šetření v terénu a zjišťování nesouladů až po jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí.
  Po krátké druhé přestávce převzal mikrofon Ing. Michal Votoček z firmy Gepro, který stručně pojednal o novinkách SW Kokeš v souvislosti s novelou katastrální vyhlášky.
  Poslední přednášky se zhostil Ing. Karel Štencel z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který pohovořil o dosažených výsledcích resortu v oblasti digitalizace a nastínil plány v oblastech revize a nového mapování.

  Ve čtrnáct hodin nastal čas na zodpovězení dotazů z řad přítomných a závěr semináře patřil přání šťastného návratu domů všem přítomným a pozvánkou na další akce pořádané Spolkem zeměměřičů Brno.

  Jaroslav Švec

  vyvěšeno: 15.02.2018
  ID článku: 5014              Používané zkratky
  další informace: http://www.spolekzememericubrno.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK