[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04 /2018

Resort ČÚZK

 • Zkouška 2

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

  Kartografie

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • GIS v plánování měst a regionů 2018

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Zemřel Ing. Michal Witiska
 • Zemřela Ing. Monika Mikšovská
 • Časopis Zeměměřič na Alza.cz
 • Zeměměřič 3+4/2018
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Školství

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku

  Internet

  Historie

 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • Zkouška 2

  Přečtěte si

 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku
 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Zajímavosti

 • Život v mapách aneb Ženy, které sledují a zaznamenávají svět kolem nás

  Z domova

 • Zemřela Ing. Olga Buršíková
 • Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
 • GIS v plánování měst a regionů 2018

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zemřela Ing. Olga Buršíková

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku

  Řada geografů a kartografů možná narazila na knihu Kateřiny Jelínkové Česká kartografie, jež se má „komplexně zabývat vývojem kartografie na českém území“.

  Popularizace vědy je vždy zkratkou a v mediálním prostoru je třeba pracovat pouze se zásadními informacemi, nicméně shrnout dějiny kartografie v Česku, o němž navíc Jelínková tvrdí, že mu „není věnováno příliš pozornosti“, do 114 stran je nejen troufalé, ale i diletantské. Dostala se tím do situace komentátora závodu na 100 metrů, který divákům po startu oznamuje, že než závodníci doběhnou do cíle, stručně jim sdělí něco o jeho historii. I kdyby však její kniha byla dvakrát tak rozsáhlá, stále by to nestačilo.

  Kniha je i zprávou o úrovni vysokého školství v Česku, jelikož vychází z obhájené diplomové práce hodnocené vedoucím i oponentem známkou „výborně“.

  Všechny tyto nedostatky „odborné práce“ Kateřiny Jelínkové jsou patrně důsledkem toho, že se v Česku při státní závěrečné zkoušce nevěnuje dostatek pozornosti, aby absolvent uměl do odborného textu aplikovat poznatky a dovednosti, jež získal během studia, a přitom ctil autorské právo i další náležitosti.

  Kniha: Česká kartografie
  Autor: Kateřina Jelínková
  VydalL: Petrklíč 2016
  Rozsah: 114 stran


  Z článku J. D. Bláhy vybrala redakce.
  http://ceskapozice.lidovky.cz/jak-diletantsky-shrnout-dejiny-kartografie-v-cesku-fx9-/recenze.aspx?c=A180408_233442_pozice-recenze_lube

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 25.04.2018
  ID článku: 5059              Používané zkratky
  další informace: ceskapozice.lidovky.cz/jak-diletantsky-shrnout-dejiny-kartografie...


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Přečtěte si