[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2018

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

 • Sovětské mapy světových měst byly jako Wikipedia a Google Maps v jednom
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Staré mapy Království českého

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • 7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

  Fotogrammetrie

  Software

 • 7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

  Různé

 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR

  Školství

 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní

  Internet

  Historie

 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
 • Staré mapy Království českého

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
 • 7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS
 • Staré mapy Království českého

  Ze zahraničí

 • Sovětské mapy světových měst byly jako Wikipedia a Google Maps v jednom

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní

  V Muzeu Komenského v Přerově ve spolupráci s Mendelovým muzeem a Geografickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně zve na nově otevřenou výstavu s názvem „Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní“. Představuje staré mapy od roku 1569, kdy vznikla první samostatná mapa Moravy, až do konce 18. století, kdy se mapování stalo doménou státu. Muzeum výstavu pořádá k 130. výročí svého vzniku. Jeho zakladatel, učitel a komeniolog František Slaměník, zakoupil také první mapu sbírky, tzv. přerovský výtisk, který mohou návštěvníci také obdivovat. Muzeum spravuje jednu z nejcennějších sbírek Komenského map, která se díky výstavě rozrostla o velmi zajímavý exponát – haptickou 3D mapu terénu podle Komenského zákresu. Tento nesmírně zajímavý doklad, jak lze starou mapu přiblížit veřejnosti pomocí moderních technologií, vytvořili na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.
  Unikátní výstava představuje kompletní kolekce mapových odvozenin podle předloh Pavla Fabricia, Jana Amose Komenského, Jiřího Matyáše Vischera zvaného Tyrolský a Jana Kryštofa Müllera. Pro malé i velké návštěvníky je připravena řada interaktivních stanovišť. Například se seznámí se základními pojmy z kartografie starých map, funkčními maketami jednoduchých měřických přístrojů, vývoje zákresu říční sítě nebo mohou srovnávat odvozené mapy s předlohami díky tisku na posuvných průhledných fóliích. Exponáty doplňují podrobné texty na panelech a popiskách. Lahůdkou je vystavená faksimile rukopisného originálu Müllerovy mapy z roku 1716 a dvě původní tiskové desky s mědirytinou mapy olomoucké diecéze z roku 1762.

  Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v úterý 5. 6. 2018 od 17 hodin ve výstavních prostorách přerovského muzea. Výstava je přístupná denně mimo pondělí (podrobnější informace na www.prerovmuzeum.cz) až do 16. 9. 2018.

  Mgr. Martin Buchlovský

  vyvěšeno: 15.05.2018
  ID článku: 5062              Používané zkratky
  další informace:www.czechmaps.cz/vystava-map-komenskeho-v-prerove/
  www.prerovmuzeum.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 18-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • 12. kartografický den Olomouc
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Studentská akce G++
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEOPÁRTY 2017
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Princip 3D katastru nemovitostí
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Oborový přechod BRD 2017

  Historie

 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Dvě století stabilního katastru
 • 70 let v oboru pohledem pamětníka
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie

  Z domova

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Studentská akce G++
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • GEOPÁRTY 2017
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017