[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2002

Resort ČÚZK

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde
 • Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP...
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Geodézie

 • Geodeti ve výstavbě
 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Veletrh památkové péče DENKMAL 2002
 • Kalendář časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Školství

  Internet

  Historie

 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Česká a slovenská astronomie ve filatelii (6. díl)

  Z domova

 • Geodeti ve výstavbě

  Ze zahraničí

 • Autonomní region Trentino - Südtirol

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Když se chce, jde i to, co nejde

  Než vyslovím svůj názor na vstup UOZI do ČKAIT, musím trochu zavzpomínat.

  Již na škole panoval názor, že inženýrská geodezie je elitní disciplína, poté všechno ostatní a na úplném konci je katastr nemovitostí, geometrické plány, pozemkové úpravy apod. Tento názor jsem dost dlouho sdílel i já. Někomu z vás možná něco řekne slangové označení "králikáři". Pro ty, kterým to nic neříká, to bylo všeobecné označení pro pracovníky středisek geodezie.

  V minulosti také přetrvával názor, že na střediscích geodezie pracují méně zdatní geodeti než ti na speciálních provozech a pracovištích. To označení "králikáři" vzniklo z toho (a v obecných představách bylo), že náplní středisek geodezie je zaměřování pouze drobných staveb. To, že tento pohled nebyl pravdivý, se ukázalo již dávno (alespoň na některých střediscích). Přímá konfrontace však nastala až po vzniku soukromých subjektů. Na konkrétních příkladech mohu ukázat, jak střediskoví geodeti byli a jsou schopni úspěšně zvládnout i technicky náročná měření, a to i ve velkém rozsahu a krátkém čase. Naopak znám velice fundované geodety, kteří celý život působili jako OG a v této oblasti je považuji za nejlepší, ale v posledních letech rozšířili svou působnost na geometrické plány a vytyčování vlastnických hranic. Bohužel se ukázalo ono podceňování té "katastrální geodezie". Zde totiž nestačí jenom umět měřit a zvládat příslušné programy. Tady je více než jinde potřeba dlouholeté praxe na nespočetném množství případů a navíc detailní znalost původních technologií.

  Vyplývá z toho, že není možné rozlišovat geodety na ty lepší, co dělají inženýrskou geodezii a ty, co dělají katastrální geodezii.

  Ono se musí rozlišovat, kdo dělá dobrou nebo špatnou práci. Slyším z mnoha stran, že neexistuje nikdo, kdo by dohlížel na kvalitu prací v investiční výstavbě. On nikdo zatím zásadním způsobem nedohlíží na kvalitu prací ani v té katastrální geodezii. Pravda je, že podle zákona 359/1992 Sb. vykonávají dohled ZKI. Tento dohled je však málo účinný, ne-li bezzubý.

  Z toho všeho vyplývá, že problém kvality je společný pro všechny práce ověřované podle §13 zák. 200/1994 Sb.

  Nesouhlasím proto s jednostrannou iniciativou na odtržení části geodetické veřejnosti pod ČKAIT. Navrhuji, aby se místo toho radikálně upravily pravomoce našich stávajících orgánů. Dále navrhuji, aby se iniciovalo povinné členství v KGK, zařazení zeměměřických činností mezi činnosti vázané apod.

  Závěrem bych ještě doplnil název tohoto článku. Když se chce, jde i to, co nejde, ale když se nechce, tak nejde ani to, co jde.

  Ing. Jaroslav Rydlo,
  Geoka, s.r.o., Úvaly

  vyvěšeno: 23.12.2002
  poslední aktualizace: 18.02.2003
  ID článku: 563              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 02-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Diferenční znění
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
 • Prezentace ze semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby GP

  Katastr nemovitostí

 • Novela Stavebního zákona
 • Možnost přidělení oprávnění pro Sbírku listin zákaznickým účtům pro WSDP
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví - ZKI V Plzni
 • Nová max. plocha ohrady VFK
 • Šestá novela zeměměřické vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů
 • 118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí
 • Stabilní katastr 1817 – 2017
 • KÚ pořádají semináře k novele Katastrální vyhlášky
 • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů

  Různé

 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody
 • Aukce movitostí společnosti GEODIS BRNO
 • Zemřel Ing. Jiří Antropius.
 • Služby adaptivního učení - první část třídílné série webinářů zaměřených na služby SELECT CONNECT
 • Konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚSTA A REGIONŮ
 • Rozměry bannerů pro Web Zeměměřiče a geoinformační křižovatku GEOinformace.cz
 • Bentley “CONNECTION” seminář