[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v současné době projednává vládní návrh novely zákona c. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, a to jako sněmovní tisk č. 54, který je k vidění na internetu na URL: http://www.psp.cz/cgi-bin/win/sqw/historie.sqw?O=4&T=54

  Bude-li legislativní proces završen a návrh schválen, pak ke dní nabytí účinnosti navrhované novely zákona, tj. ke dni 1.1.2004 bude zrušeno všech dosavadních 77 katastrálních úřadu v ČR a k témuž dni bude nově zřízeno 14 katastrálních úřadu s celokrajskou působností. V pravomoci ředitelů 14-ti nových KÚ pak bude i eventuální zřizování či rušení nějakých dalších "katastrálních pracovišť", jako vnitřních organizačních jednotek katastrálního úřadu a seznam takových určených "katastrálních pracovišť" bude muset být zveřejněn sdělením ve Sbírce zákonů. ČÚZK už nyní vyhlásil výběrové řízení pro obsazení míst ředitelů sedmi (ze 14) budoucích katastrálních úřadu, jejichž vznik se připravuje od 1.1.2004, a to:

  1) ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze,
  2) ředitele Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
  3) ředitele Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
  4) ředitele Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem,
  5) ředitele Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
  6) ředitele Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě,
  7) ředitele Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

  Přihlášky se zasílají řediteli personálního odboru ČÚZK PaeDr. Petru Zajíčkovi do 14.2.2003. Podrobnosti o vyhlášení výběrových řízení s požadavky na uchazeče a náležitostmi přihlášek najdete na internetových www stránkách ČÚZK na URL: http://www.vugtk.cz/~cuzk/adr14/index14.html

  Protože každý nosí v torně maršálskou hůl, tak se mu mohou výše uvedené informace možná hodit.

  Zdroj: konference KATASTR, Date sent: Wed, 15 Jan 2003 16:04:16 +0100 * Send reply to: katastr@fsv.cvut.cz * From: Lumír.Nedvidek@cuzk.cz * To: Multiple recipients of list KATASTR

  Lumír Nedvidek

  vyvěšeno: 15.01.2003
  poslední aktualizace: 01.06.2004
  ID článku: 577              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/~cuzk/adr14/index14.html...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí