[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  Ústřední pozemkový úřad se 1300 pracovníky
  Funkci dosavadních referátů 73 okresních a čtyř magistrátních pozemkových úřadů, převzala pracoviště řízená nyní Ústředním pozemkovým úřadem. Ten je pod svá křídla převzal v lednu 2003. V čele tohoto úřadu, který již dříve, ale jen pouze metodicky, řídil okresní pracoviště, byl a také jím nadále je Stanislav Jelen. „Pro občany nová legislativní úprava nebude znamenat žádnou změnu. Územní pracoviště nového ústředního úřadu zůstávají v budovách dřívějších okresních a magistrátních úřadů a nadále budou vyřizovat kompetence, které pozemkové úřady měly na starosti od roku 1991, kdy tehdy hlavně vyřizovaly restituce zemědělského a lesního majetku, pozemkové úpravy zajišťující racionální hospodaření vlastníků půdy a vedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek," vysvětlil na začátku ledna 2003 Jelen pro deník Právo. Přeci jenom něco se bude dělat na pracovištích Ústředního pozemkového úřadu nového. Budou se tu prověřovat pozemky, budovy a stavby ve vlastnictví státu, poskytovat náhrady oprávněným osobám v případě, kdy nebylo možné vydat pozemky původní a další půdu privatizovat. Deník Právo se zrovna ve dnech, kdy se ledové vody valily opět na ohrožené obce, zeptal na možnost ovlivňování budování protipovodňových opatření tímto úřadem. "Z hlediska záplav nové kompetence nemáme, protože protipovodňová ochrana je historickou součástí provádění pozemkových úprav," vysvětlil čtenářům to, co asi stejně už víte, Jelen. Návrhy pozemkových úprav totiž už dnes zohledňují ochranu půdy a sídel před povodněmi. "Ze zákona sice nemůžeme rozhodnout o tom, jestli se na záplavovém území může stavět či ne, ale součástí pozemkových úprav vždy bylo a je i odvádění vod tak, aby neohrožovaly obydlí a ornici," řekl pro Právo první muž Ústředního pozemkového úřadu Stanislav Jelen, který nyní už nejenom metodicky řídí pracoviště přibližně se 1300 osobami. Sídlo Úřadu zůstalo v budově ministerstva zemědělství, který je také nadřízeným orgánem všech úředníků mající citový a profesionální vztah ke všemu, co se pojí se zkratkou PÚ.

  Úřad pro zastupování státu
  Dalším úřadem, který vznikl nedávno, je majetkový úřad. Ředitelem instituce, jehož přesný název je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je Ivan Noveský. Úřad sice vznikl už v létě 2002, ale od ledna 2003 má v agendě navíc nesnadný úkol - likvidaci okresních úřadů. Kromě jiného to znamená převzetí části jejich pracovníků i majetku. Ředitel na konci roku 2002 ještě přesně věděl kolik má zaměstnanců a jaký spravoval majetek, ale v lednu už byl na tom hůře. „Neřeknu vám to přesně, teď opravdu nevím," přiznal Noveský v deníku Právo. Ze 400 lidí jich možná má nyní přes tři tisíce. Bezmála 660 zaměstnanců pracuje v likvidačních skupinách bývalých okresů. "Ze zákona jsme dostali funkci sběrného úřadu, který musí zlikvidovat všechno, co se nepodařilo dořešit při reformě státní správy. Takže přebíráme lidi, které se nepovedlo umístit v obcích a krajích, budovy i movitý majetek v řádu miliard, jenž zůstal po okresních úřadech. Všechno ale na nás přešlo před několika dny, takže přehled zatím nemám.," vysvětlil v denním tisku Noveský. Podle něj na úřad přešly po okresních úřadech věci vyplývající z pohledávek a závazků státu, čili také uplatňování práva státu na vydání věci v mimosoudních rehabilitacích.

  Finanční prokuratura zastupuje stát i před soudy
  Majetkový úřad byl zřízen jako finanční prokuratura, která bude zastupovat stát před soudy a arbitrážními komisemi ve věcech majetkových. Česko se zatím jeho prostřednictvím soudí o desítky miliónů korun, a to s jednotlivci i institucemi, dokonce i v zahraničí. Bylo uvedeno, že podobných jednání se od vzniku úřadu rozeběhlo několik, ale zatím se o nich nic nedozvíte, protože ještě nebyl vynesen žádný pravomocný rozsudek. "Státní zástupci zastupují stát ve věcech trestních, naši lidé ve věcech majetkových. Jejich cílem je totiž ochrana státního majetku," vysvětluje ředitel. Podle něj je podobná úprava obvyklá ve většině států Evropské unie.

  Dědictví, které nikdo nezdědil
  Majetkový úřad má na starosti ještě majetek v prozatímní správě. Že nevíte, o co jde? To je totiž majetek, který nemá vlastníka, což se může stát, když například zemře osoba bez potomků a příbuzných. Dědictví po lidech bez potomků a příbuzných zdědí stát, který jej prodá a tento příjem z prodeje jde do státního rozpočtu. Úřad také objevil už spoustu majetku, který patřil státu. Fyzickou kontrolou majetku v prozatímní správě, který nebyl do té doby zaevidován, se vrátilo státu několik desítek miliónů korun. Podle Noveského se jeho úřad daňovým poplatníkům vyplatí, protože "zachrání spoustu majetku, objeví ho, uchová a zpeněží, takže do státní pokladny spíš přisype, než aby odčerpával". Z toho všeho vyplývá, že úředníci z majetkového úřadu jsou a budou pečení - vaření na katastrálních úřadech nebo, že by používali vzdálený přístup do KN. To by bylo pro zeměměřiče velmi pozoruhodné. Alespoň by pracovníci pracující pod křídly ministerstva financí, poznali, jak je vzdálený přístup do KN finančně náročný. Navíc předpokládaná legislativní úprava, která by úřadu přiřkla ještě i správu majetku zabaveného ze závažné majetkové trestné činnosti, by jen umocnila jeho význam. Úřad je v gesci ministerstva financí, je napojen na jeho rozpočet, ředitele jmenuje a odvolává ministr financí. Má odloučená pracoviště v sídlech okresních soudů a územní pracoviště v Praze, Plzni, Ostravě, Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové a Ústí nad Labem v sídlech krajských soudů.

  Zdroje: vlastní a Právo 6.1.2003

  Petr Skála, Lesnická fakulta ČZU Praha

  vyvěšeno: 16.01.2003
  poslední aktualizace: 15.04.2003
  ID článku: 578              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Pozemkové úpravy

  Z domova