[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře

  Ing. Karel Večeře byl vládou ČR před rokem jmenován od 15. 2. 2002 předsedou ČÚZK (řízením resortu byl však pověřen již 2. 10. 2001). Navázali jsme na rozhovor, který poskytl časopisu Zeměměřič (č. 3/02) a položili mu několik otázek. Část odpovědí přinese i časopis GEOinformace v čísle 1/04.


  Loni v březnu jste mi odpověděl, že vaším úkolem po nástupu do funkce místopředsedy ČÚZK koncem roku 1993 bylo soustředit se především na výkon státní správy v oblasti KN a nikoli na otazníky a spory uvnitř oboru. Změnila se tato vaše orientace na katastr po nastoupení do funkce předsedy?

  Působnost předsedy a místopředsedy ČÚZK je poměrně detailně popsána v organizačním řádu ČÚZK. Zatímco místopředseda řídí odbory zabývající se převážně odbornou problematikou zeměměřictví a katastru, předseda se především věnuje otázkám personálním, ekonomickým a také kontrole. Tyto pravomoci jsem před rokem mírně upravil, takže místopředseda má na starost i Zeměměřický úřad a VÚGTK, z jeho oblasti jsem naopak převzal kontrolu a dohled a také se věnuji legislativě. Takže to nepochybně je dosti výrazná změna, moje zásahy do oblasti věcného a ekonomického řízení zeměměřictví a katastru nebo do informatiky jsou dnes minimální. Naproti tomu dnes věnuji mnoho času například personální oblasti nebo financování resortu. Nebudu zakrývat, že mi tato změna umožnila najít více času na řešení některých dlouhodobých problémů uvnitř resortu a zabývat se také naším oborem šířeji.


  Je vám odbornou veřejností vyčítána přílišná pozornost KN a býváte označován jako ten, kdo zatlačil problematiku zeměměřictví v ČR do pozadí. Byla tehdy společenská poptávka řešit především katastr a ostatním se nerozptylovat? Jak je to dnes a jak přistoupíte k úloze KN v informačních systémech VS?

  První část otázky směřuje do minulosti. K tomu musím znovu opakovat, že ve funkci místopředsedy bylo mým úkolem věnovat se katastru nemovitostí a nikoli problematice zeměměřictví, která nebyla v mé působnosti. Problematika katastru nemovitostí však byla a stále zůstává tou prioritou, jejíž zvládnutí od ČÚZK požaduje vláda, zákonodárci i většina společnosti. Podle vaší otázky se zdá, že to tak cítíte i vy, vždyť se ptáte na úlohu KN v informačních systémech veřejné správy a neptáte se na výsledky jiných zeměměřických činností ve veřejném zájmu, které také mají své místo v informačních systémech obcí, krajů i státní správy. Mezi lidmi působícími v našem oboru je dost rozšířen názor, že priority určuje ČÚZK. Tato představa má k realitě velmi daleko, máme velmi omezený prostor pro rozhodování, resort musí především zajistit nejžádanější služby v přiměřené kvalitě a lhůtách. To je jasné každému, kdo absolvuje několik jednání vlády a Parlamentu a může to být jasné i každému, kdo pozorně sleduje veřejné mínění. V tomto pohledu na věc není podstatného rozdílu mezi mnou a bývalým předsedou ČÚZK panem Šímou a jsem přesvědčen o tom, že kdyby tuto odpovědnost převzal někdo jiný, bude to vnímat velmi podobně. Ptáte-li se na vztah KN (rozšiřme tu otázku i o ZABAGED a další zeměměřické produkty) k informačním systémům veřejné správy, pak opět platí to, že o tom nebude rozhodovat předseda ČÚZK, ten může jen v průběhu přípravy uplatňovat své návrhy a připomínky. Návrh zákona o základních registrech veřejné správy připravuje Ministerstvo informatiky a rozhodující bude vůle vlády a Parlamentu, neboť takové záměry, jakým je zabudování základních registrů do celého systému práce veřejné správy, se realizují zákonem. V tomto procesu se budu snažit obhájit takové pojetí, které budeme schopni reálně zajistit včetně ekonomických souvislostí. Pokud se bude záměr výrazně odchylovat od řešení fungujících v zahraničí, budu na to upozorňovat.


  Svoji vizi resortu jste loni v březnu kromě spolehlivého katastru viděl také v zabezpečení základní geoinformační infrastruktury. Jaká je finanční dostupnost geodat? Konkrétně třeba kolik zaplatí resortu ČÚZK obec s rozšířenou působností za data z KN a ortofotomapu svého území (cca velikosti 1/3 okresu)? Předpokládáte rozdílné poplatky pro komerční účely a nějaké manipulační poplatky pro školy, státní orgány atd.? Prý dokonce nabízíte i data s omezenou časovou licencí (na 5 let)?

  V projektu Národní geoinformační infrastruktura, který obsahuje hlavní záměry ohledně základních datových zdrojů, resort pokračuje přesto, že není odpovídajícím způsobem podporován financováním ze státního rozpočtu. Hledáme možné úspory a cesty k zajištění hlavních cílů s menším objemem prostředků. Cenová politika resortu v oblasti mapové produkce mimo KN je zcela zřetelně vedena snahou o vytvoření takových podmínek, které nebudou využití našich produktů zbytečně bránit. Dalším z takových kroků je snížení cen např. ZABAGED, ale i dalších produktů, ke kterému došlo před několika měsíci. Všechny informace jsou dostupné na našich internetových stránkách, včetně informace o 50% slevě pro správní úřady, územní samosprávu a školy. Nemám ihned po ruce cenové údaje ve vztahu k obcím s rozšířenou působností, ale mohu uvést údaje zpracované pro kraje. Vezmeme-li kraje střední velikosti, jakými jsou Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký nebo třeba Ústecký, pak ortofoto v šedé škále vychází v rozmezí 60 až 70 tis. Kč, Rastrová základní mapa ČR 1 : 10 000 přibližně 40 tis. Kč a ZABAGED přibližně 300 tis. Kč. Toto jsou ceny při jednorázové platbě, uživatelům jsou však nabízeny také dlouhodobější smlouvy, na jejichž základě mohou získávat v rámci této ceny i aktualizovaná data a platba se bez jakéhokoli navýšení rozkládá do tří let. Jestli tato nabídka vyvolává dojem časově omezené licence, pak jde o omyl; ten, kdo by chtěl po třech letech v tomto režimu pokračovat, naváže nový smluvní vztah pro aktualizaci dat, kde se podmínky pro jednotlivé produkty liší, např. pro ZABAGED se hradí 25 % z ceny za první pořízení při nahrazení aktualizovanými listy a vždy jen za tyto konkrétní aktualizované listy. Paušální poplatek za aktualizace budeme nabízet po roce 2005, až toto dílo přejde do ustáleného aktualizačního procesu. I u ostatních produktů je v současnosti asi nejlepší hradit pouze konkrétní, v daném roce aktualizované listy, u rastrů ZM-10 jde o 15 % původní ceny. Nechci spekulovat, co je skutečným důvodem šíření různých mýtů o cenách těchto produktů, jak velký podíl na tom má neochota mnoha uživatelů platit státnímu úřadu za data nebo naše malá schopnost jednání s uživateli. Bude to zřejmě určitá směs těchto důvodů. Osobně by pro mne bylo nejjednodušší, kdyby Ministerstvo financí rasantně snížilo příjmy rozpočtové kapitoly ČÚZK a já se nemusel stále dohadovat se stoupenci myšlenky »informačního komunismu«. Taková změna však není reálná s ohledem na rozpočtovou situaci a za několik let po vstupu ČR do EU by se zřejmě ukázala jako velký omyl, když žádná z národních mapovacích agentur dnešních členských zemí EU takto nepostupuje.
  Soubor popisných informací KN je zpoplatňován podle platné vyhlášky a roční aktualizace dat průměrného kraje vyjde zhruba na 300 tis. Kč. Pokud nedojde ke snížení příjmů, které musíme odvádět do státního rozpočtu, nedojde ani ke snížení těchto poplatků.


  Podařilo se vyřešit problém s MF ČR, kdy máte ostatním státním orgánům účtovat poplatky za data ZABAGED, KN, ortofoto? Kolik peněz se minulý rok takto přesunulo v rámci státního rozpočtu z jedné kapsy do druhé? Jaká je to část z celkových příjmů ČÚZK za data a mají tyto přesuny financí podle vašeho názoru smysl?

  Na tuto otázku jsem již zčásti odpověděl. Platby v rámci státního rozpočtu ČR nejsou tak rozsáhlé, jak se někteří domnívají, odhadoval bych je za loňský rok v rozmezí 20 až 30 mil. Kč i při započtení plateb okresních úřadů, neboť státní orgány většinou dostávají data zdarma. Je však třeba rozlišovat mezi státním rozpočtem a rozpočty územních samosprávných celků. Z těchto rozpočtů plynuly příjmy za data v objemu přibližně 40 mil. Kč a kdybychom vzali v úvahu i Pozemkový fond, šlo by o dalších více než 20 mil. Kč. To dohromady činí polovinu příjmů rozpočtové kapitoly ČÚZK. Platby za data svůj smysl bezpochyby mají a i v těch případech, kdy poskytujeme bezplatně, vyčíslujeme pro státní závěrečný účet hodnotu takto poskytnutých dat. Když pominu známý argument, že toho, co je zadarmo si nikdo neváží, jsou tu další důležité aspekty. Poplatky regulují objem požadavků na poskytnutí údajů, neboť uživatel musí zvažovat, zdá dá přednost tomuto nebo jinému výdaji. Uvádím často příklad dálkového přístupu k údajům katastru, který by v případě bezplatnosti znamenal velké riziko zahlcení centrální databáze, jakým prošel v minulosti obchodní rejstřík, který tomuto riziku čelí řádově výkonnějším HW ve srovnání s CDB KN. Přitom jde o výrazně menší registr s jednodušším obsahem. Uživatel, který má pocit, že stát musí všechno zaplatit, má často mnoho požadavků na obsah a aktuálnost dat. O tom, jestli některé požadavky na data nejsou přehnané, začne uvažovat tehdy, když je konfrontován s náklady na realizaci svého požadavku. Na druhé straně produkce nehrazených výstupů v zeměměřictví, kde nejde o výsledky správního procesu, může vést ke zhoršení jejich kvality. Zákazník dostává výstupy zdarma a tak je jeho pozice jako zákazníka oslabena.


  Během posledních let jste od odmítavého stanoviska k legislativní podpoře vzniku samostatné Komory G+K ze zákona dospěl až k jednání s ČSGK a KGK o možné legislativní podpoře ČÚZK »přestupu« ÚOZI typu c) do již existující komory ČKAIT. Chápu to správně, že touto podporou vstupu ÚOZI do ČKAIT chcete napomoci budoucí úplné samosprávě v zeměměřictví?

  S tímto námětem mne přibližně před rokem oslovil předseda ČSGK ing. Polák a místopředseda KGK ing. Kříž. Ve vztahu k inženýrské geodezii se mi ta myšlenka zdá nosná, neboť v současnosti ČÚZK nemá kompetenci k tomu, aby nějak výrazněji zasahoval do procesů souvisejících s výstavbou, ve kterých by měla být nebo je inženýrská geodezie využívána. My můžeme stanovovat určité podmínky pro odbornou činnost zeměměřičů i ve výstavbě, tuto část z dřívější vyhlášky č. 10/1974 Sb. také námi vydané předpisy obsahují. Nemůžeme však nahradit část druhou této vyhlášky, tedy ustanovení o povinnostech účastníků výstavby. Povinnosti dnes nelze stanovit vyhláškou a musí být upraveny s ohledem na Ústavu ČR zákonem. Proces výstavby je upraven stavebním zákonem a do něho také patří stanovení povinností ohledně zeměměřických činností ve výstavbě. ČKAIT má velmi rozvinuté vztahy s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud by uvnitř ČKAIT zeměměřiči obhájili potřebu stanovit další povinnosti tohoto druhu v procesu výstavby, byla by to cesta k jejich stanovení zákonem. ČÚZK by v tom byl nápomocen. Mohl by to být první krok, který by ukázal další možnosti. Nechci však předjímat a vyvolávat očekávání vzniku samostatné komory zeměměřičů. Diskuse okolo tohoto námětu ukazují, že situace je ještě složitější, než jsem odhadoval a tento krok nemá zatím dostatečnou podporu ani mezi těmi, kterých se nejvíc týká. Z mého hlediska jde o záměr prosaditelný, nechci jej však prosazovat do té doby, než získá větší podporu mezi držiteli oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě.


  Jistě máte spoustu spolužáků mezi ÚOZI, kteří se přechodem do ČKAIT budou muset nejspíše zapojit do vzdělávání, do přezkušování, do povinného členství atd. Co jim k tomu řeknete na abiturientském srazu a co čeká ÚOZI, kteří zůstanou v režimu dohledu ČÚZK?

  Spolužákům a nejen jim bych řekl, že vzdělávat se musíme všichni, jinak nebudeme schopni pořádně dělat svoji práci, platí to i bez členství v komoře. Ono to dnes platí i pro dobrého řemeslníka, natož pro absolventy vysokých škol. Nevím, co máte na mysli přezkušováním, pokud jde o zkoušku odborné způsobilosti potřebnou k udělení autorizace, pak nejde oproti současnému režimu podle zákona o zeměměřictví o žádnou velkou změnu. Ani složení zkušební komise by se asi příliš nezměnilo, zřejmě by byl dáván větší důraz na znalost stavebních předpisů a to by bylo jen dobře, protože znalost souvisejících předpisů je slabinou mnoha geometrů. Změna by byla v tom, že o své postavení by museli autorizovaní zeměměřiči usilovat v diskusi s projektanty, staviteli i úředníky ze stavebních úřadů. Taková diskuse by ale mohla být velmi užitečná. Pro ostatní úředně oprávněné zeměměřiče by se tímto krokem nic nezměnilo.


  Loni jste nabádal, aby se komora místo silové pozice vůči státní správě soustředila především na kvalitu prací. Považujete za správné, že si úřady nechtějí nechat do své práce mluvit? Máte a uplatňujete dostatečně spolehlivý systém vnitřní kontroly svých úřadů?

  Kontrola výkonu státní správy katastru nemovitostí má svá pravidla. Vykonávají ji zeměměřické a katastrální inspektoráty, které loni provedly 1 644 kontrol u katastrálních úřadů. Činnost inspektorátů je základním prvkem nezávislé kontroly. Je to vlastně vnitroresortní kontrola, jejíž pravidla jsou dána právními předpisy. Výsledky dostává ČÚZK ve formě rozborů obsahujících i nápravná doporučení, někdy reagujeme rychle, jindy se nám nedaří nalézt řešení zjištěných problémů po delší dobu. Inspektoráty loni provedly 624 dohledů nad ověřováním výsledků zeměměřických činností a řeší také stížnosti a podněty z komerční sféry v zeměměřictví. Nemyslím si, že by k oprávněným stížnostem a podnětům přistupovaly nějak odmítavě. Za velmi pozitivní považuji pořádání setkání soukromých zeměměřičů s úředníky katastrálních úřadů v některých krajích, na jejichž organizaci se inspektoráty významně podílejí. Je dobré jednou či dvakrát ročně připravit určitou rekapitulaci změn v předpisech a diskusi nad složitějšími praktickými případy, u kterých není správné řešení jasné. Je to platforma pro ovlivňování obou stran, které musí spolupracovat.


  Bude rozdělování financí 14 krajským KÚ výhradně v pravomoci ČÚZK, nebo bude přihlédnuto i k názorům hejtmanství?

  Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech je zatím v procesu schvalování Parlamentem a měla by přinést mimo jiné krajskou organizaci katastrálních úřadů, přičemž pracoviště v okresních městech a jejich současná detašovaná pracoviště by měla být organizačními jednotkami krajských katastrálních úřadů se stanoveným územním obvodem, ve kterém vykonávají působnost katastrálního úřadu. Rozpis prostředků státního rozpočtu na organizační složky státu se děje podle zákona o rozpočtových pravidlech republiky a pro KÚ, ZÚ a ZKI je plně v kompetenci ČÚZK. Jde o peníze na provoz úřadů, nemáme prakticky žádné prostředky, jejichž rozdělování by mohl smysluplně ovlivnit někdo jiný.


  Jaké jsou další plány s ISKN po převzetí systému od systémového integrátora APP (nyní NESS)? Prý nemáte např. zdrojové texty programů a nemůžete aplikaci dále vyvíjet?

  Původní projekt ISKN zahájený v roce 1997 byl koncem loňského roku prakticky dokončen. V současné době jednáme pouze o předání určité části podkladů vzniklých v průběhu projektu, jejichž předání nebylo součástí jednotlivých etap. Chceme vypsat veřejnou zakázku na rozvoj systému v nebližších třech letech. Ke zdrojovým textům máme přístup, ale jednáme o jejich úplném předání. Je třeba si uvědomit, že zdrojové texty nestačí, jde o celé komplexní vývojové prostředí a o znalost práce s ním.


  ISKN je také silný nástroj pro řízení a kontrolu vašeho resortu. Několikrát jsem od vás slyšel, že usilujete o resort plný usměvavých, odborně zdatných a spokojených zaměstnanců. Velmi často je na veřejnosti označován náš katastr za velmi úplatný. S takto »usměvavými a spokojenými« úředníky na KÚ Praha-město jste se koncem loňského roku rozloučil, ale náš katastr nemá odborníků nazbyt. Jaké máte priority v této oblasti?

  Pokud je tato otázka mířena do oblasti personální politiky, pak mohu jen potvrdit, že máme problémy získávat nové pracovníky zejména se zeměměřickým vzděláním. Pokles procentního zastoupení zeměměřičů v našem resortu se sice zastavil, ale jistá obava zejména s ohledem na věkové složení našich zaměstnanců zeměměřičů je namístě. Musíme tedy zvládat zaškolování zaměstnanců s jiným vzděláním. V oblasti vzdělávání a personální práce máme mnoho rezerv a z dlouhodobého hlediska je právě ve změnách v této oblasti cesta ke zlepšení našich celkových výsledků. Loni jsme si nechali zpracovat odbornou firmou průzkum názorů a postojů uživatelů našich služeb, ze kterého vycházíme při přípravě opatření, která mají zlepšit naši komunikaci s okolím. Zabýváme se analýzou potenciálu vedoucích zaměstnanců s cílem připravit pro ně rozvojové programy manažerského typu, chceme více pracovat s našimi zaměstnanci pracujícími v přímém osobním styku s uživateli našich služeb, přijali jsme nová pravidla pro vzdělávání zaměstnanců, navazující na již schválené přípravné kroky systému vzdělávání státních zaměstnanců.
  Pokud jde o narážku na Prahu-město, žádného usměvavého zaměstnance jsem koncem loňského roku odcházet neviděl. Situace KÚ Praha-město, to je vážná a důležitá záležitost, které skutečně věnuji velkou pozornost. Problémy KÚ Praha-město sahají do hluboké minulosti, ještě před vznik katastrálního úřadu, který dostal do vínku problematický operát evidence nemovitostí a katastrofální dislokační situaci. V době od roku 1993 jsme zde zažili nárůst návrhů na vklad na pětinásobek, vždy, když tento úřad začal konečně lhůty zkracovat, přišel další značný nárůst počtu podání. Loni to byl nárůst na 48 tis. návrhů na vklad. Kdyby zůstalo u úrovně roku 2001, mohla být průměrná lhůta vyřízení méně než 3 měsíce. Když k tomu přidáte různá podezření na urychlování vkladů za podivných okolností, je z toho směsice velmi výbušná, takže jiné než poměrně radikální řešení nebylo možné. Za 5 měsíců od provedení změn spočívajících ve vnitřní reorganizaci a kapacitním posílení o desítky zaměstnanců a výpomocích z jiných katastrálních úřadů, došlo k obratu trendu a lhůty se začaly zkracovat. Tento trend je třeba ještě prohloubit, aby KÚ Praha-město ve druhém pololetí letošního roku vyřizoval všechna podání ke vkladu v zákonných lhůtách. Věřím, že se to díky velkému úsilí většiny zaměstnanců a všech pomocníků z jiných KÚ podaří a Praha bude mít důstojně fungující katastrální úřad.


  Závěrem mi dovolte upřímně poblahopřát k 10. výročí vzniku KN, kterému byl věnován minulý Zeměměřič č. 3/03, ale také vám popřát k nedávným jednačtyřicátým narozeninám spoustu zaměstnanců i zákazníků s usměvavým výrazem tváře v tom správném slova smyslu.
  Děkuji za rozhovor.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 24.03.2003
  poslední aktualizace: 04.04.2003
  ID článku: 715              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  GIS

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku