[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze

  S odstupem několika let (například po firmě Hrdlička v Praze, GEODIS v Brně nebo GEOVAP v Pardubicích) dokázala další zeměměřická firma postavit novou provozovnu. Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o. začala působit od ledna 2003 v nové budově v Praze 10, nedaleko od konečné tramvají u hostivařského nádraží, na křižovatce ulic Podplukovníka Mráze a Tenisová. Firma musela tímto způsobem vyřešit neustálý a nerentabilní nárůst nájemného v místě svého dosavadního působení v Praze 10 v Kodaňské ulici a investici uskutečnila přesto, že není kapitálově zdaleka tak mocná jako zeměměřické společnosti shora uvedené.

  Ač stavebně zcela netypicky přilepena na sídlištní panelák - a to je náhodně zdařilou orientační upoutávkou pro každého, kdo chce v neznámém prostředí navštívit firmu poprvé - působí moderní jednoduchá třípodlažní stavba estetickým dojmem, který dokreslí zdařile funkčně uspořádaný interiér.

  Na slavnostním otevření dne 3. prosince 2002 si u bohatého pohoštění popovídalo o svých radostech a strastech nemálo kolegů a kamarádů z řad geodetů soukromých i státních. Pro vysvětlení doplňuji: Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o. vznikla jako jedna z prvních oddělením odvážlivců - dnešních majitelů a zaměstnanců - od tehdejšího státního podniku Geodézie Praha. Posléze ji během asi pěti let obdobným způsobem následovalo mnoho dalších, kteří založili několik desítek dnes vesměs renomovaných společností nebo malých firem v Praze a Středočeském kraji. Pražská Geodézie jako jediná nebyla privatizována podle státem schváleného projektu, protože Fond národního majetku, i když to bylo v souladu s platným privatizačním zákonem, nehodlal za účetní cenu prodat pozemek a nedávno zbořenou starobylou budovu v Novomlýnské 7, v Praze 1.

  Jestli se nemýlím, je nová stavba dárkem k prvnímu desetiletí úspěšného působení v soukromém sektoru. Přejme proto společníkům a zaměstnancům firmy hodně vytrvalosti, úspěchů a radosti z dobře vykonané práce a zákazníkům kvalitní produkty pro rozvoj a správu jejich investic a nemovitostí.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 10.01.2003
  poslední aktualizace: 06.10.2003
  ID článku: 914              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník