[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2003

Resort ČÚZK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Sněmovna vrátila zákon
 • ČÚZK má svůj server
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Začarovaný katastr na severu
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  Katastr nemovitostí

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Šest hodin o povodních
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Začarovaný katastr na severu

  Geodézie

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Halu Sazka vyměřují geodeti z Krkonoš
 • Konkurence v odvětví zeměměřictví v ČR
 • Soukromá geodezie na rozcestí

  Kartografie

 • Šest hodin o povodních
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  GIS

 • Šest hodin o povodních
 • IS v zemědělství a lesnictví
 • Nominace na ocenění ve 4.ročníku Geoaplikace
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy
 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  GPS

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • TOUR DE ProMark2 téměř v cíli

  DPZ

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Fotogrammetrie

 • Šest hodin o povodních
 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Software

 • Nové možnosti geografického informačního systému MISYS - propojení s digitálním modelem terénu ATLAS
 • Geoaplikace roku - povodně 2003

  Různé

  Školství

 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Internet

 • Zpřístupňování geodat v ČR a EU, geoinformace jako součást veřejné správy

  Historie

 • Cimrman zeměměřící
 • Otázky kolem jednoho historického atlasu
  co, kdo, kdy, kde a proč?

  Přečtěte si

 • Sněmovna vrátila zákon
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku

  Zajímavosti

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?
 • Cimrman zeměměřící
 • Historie zeměměřictví - dodatky (1. díl)

  Z domova

 • Šest hodin o povodních
 • Seminář Pozemkové úpravy v regionálním tisku
 • Brněnský seminář Zpracování měření GPS
 • Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

  Ze zahraničí

 • Proč je Claire Coombsová nejslavnější zeměměřička ?

  ČSGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Testování databáze příspěvků
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  KGK

 • Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
 • Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
 • Soukromá geodezie na rozcestí
 • Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

  NZK

 • Velkoměřítkové mapování z levných digitálních leteckých snímků: Kompromis mezi přáním a rozpočtem

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
 • Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
 • Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

  Čtvrtek 15. 5. 2003 (10:00-23:00)

  Budoucnost geodezie, kartografie a KN v podmínkách Evropské unie

  • Prezence a ubytování
  • Zahájení představitelů ČSGK, SSGK a SGP
  • Právní prostředí státní a soukromé služby oboru, srovnání s jinými evropskými státy
  • Budoucnost geodezie, kartografie a KN v podmínkách nových geoinformačních technologií z pohledu představitelů národních resortů
  • Přátelská setkání s pohoštěním

  Pátek 16. 5. 2003 (9:00-02:00)

  Součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru v zeměměřictví a KN

  • Sortiment a ceny soukromé a státní služby oboru geodezie, kartografie a katastru
  • Vzájemný vztah mezi nabídkou a poptávkou státních a soukromých služeb
  • Společenské a sociální postavení geodetů a kartografů, srovnání s příbuznými obory
  • Exkurze: Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě, lázně Luhačovice
  • Společenský večer

  Sobota 17. 5. 2003 (9:30-12:30)

  Zeměměřictví a KN jako základ veřejného informačního systému

  • Základní obsah a technické náležitosti zeměměřických děl poskytovaných pro správu KN
  • Základní obsah a technické náležitosti zeměměřických děl poskytovaných pro správu území obcí a krajů
  • Oficiální ukončení

  Termíny

  Předání referátů 11. 4. 2003

  Přihlášky vystavovatelů a inzerentů 30. 4. 2003

  Přihlášky účastníků 8. 5. 2003

  Platby vystavovatelů a inzerentů 8. 5. 2003

  Platby účastníků - převodem 8. 5. 2003

  - v hotovosti 15. 5. 2003

  Ceník

  Plné vložné 3 400 Kč/os
  Zlevněné vložné (přednášející) 2 400 Kč/os
  Výstavní plocha (4 m2 - 12 m2) 1 000 Kč/m2
  Reklamní panel 1 500 Kč/m2
  Plakát 1 000 Kč/ks
  Inzerát ve sborníku (černobílý) 2 000 Kč/A5
  Vkládané reklamní materiály 1 500 Kč/200 ks

  Kontakt pro doručení přihlášek a referátů

  Spolek zeměměřičů Brno
  Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
  Telefon: +420 542 521 410
  E-mail: spolzem@email.cz
  Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 1345657379/0800, v.s. 503

  Rada ČSGK

  vyvěšeno: 04.04.2003
  poslední aktualizace: 02.10.2003
  ID článku: 924              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník