[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2003

Resort ČÚZK

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Katastr nemovitostí

 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • NÁVRH  ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON č. 359/1992 Sb., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH,  VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
 • Stenografický záznam z diskuze k projednávání zákona č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Začarovaný katastr na severu - II.
 • Začarovaný katastr na severu - III.
 • 30. výročí převodu údajů o nemovitostech na počítač
 • ISKN a rok 2002 ve statistických údajích
 • Podpora Dálkového přístupu do katastru nemovitostí
 • Seznamy stěžovatelů na katastrálních úřadech

  Geodézie

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  Kartografie

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Vzhled jevu jako ekvivalent termínu feature v českém překladu mezinárodních norem geografické informace
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Geoinformatika na Geografickém ústavu Mongolské akademie věd v Ulánbátoru
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  GPS

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Podomní dealeři šíří ve velkém pirátské kopie AutoCADu
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky
 • MISYS drží krok s dobou

  Různé

 • Současná kartografická tvorba v Mongolsku
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Referendum o EU

  Školství

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.

  Internet

 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • Autodesk: Prohlížení inženýrských dat pro profesionály i laiky

  Historie

 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva

  Přečtěte si

 • GPS po mongolsku

  Zajímavosti

 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Historie zeměměřictví - určování času (1. díl)

  Z domova

 • Územní plánování a GIS
 • Vyhlášeny výsledky soutěže Mapa roku 2002.
 • Nekrolog za VZÚ Praha, od emeritního eléva
 • NÁVRH ZNĚNÍ ZÁKONA
 • Fyzickogeografická sekce České geografické společnosti jednala v Brně
 • Referendum o EU
 • GIS Seč 2003 -> Den první – rekordní účast, velká vedra

  Ze zahraničí

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
 • GPS po mongolsku
 • Trimble a Nikon založily společný podnik na geodetické přístroje
 • Rozsáhlé zeměměřické práce pomohly při obnově po tragédii Světového obchodního centra

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy

  Zeměměřičský věstník

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí
 • Veřejná sbírka
 • IX. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Poděkování členům

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři do ČKAIT nevstoupí

  Diskuse o tom, zda pro samosprávu oboru zeměměřictví využijeme nabídky vedení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) skončila jednoznačně: ČÚZK v návrhu novely zákona o zeměměřictví s příslušnou právní úpravou nepočítá. Důvody tohoto rozhodnutí ČÚZK osobně vidím:

  1. v nedostatečně velké a názorovou shodou jednoznačné podpoře ze strany ÚOZI a odborné veřejnosti (výsledky ankety a doprovodné názory byly zveřejněny v časopisu Zeměměřič č. 4/2003),
  2. v Prohlášení představenstva KGK ke vstupu UOZI do ČKAIT ze dne 24. 3. 2003, s nímž byl seznámen předseda ČÚZK; text prohlášení si mohou zájemci přečíst na internetové adrese KGK - www.kgk.cz.

  Redakce Zeměměřiče v citovaném čísle přiléhavě vložila mezi jednotlivé názory notový zápis úvodu Beethovenovy 5. symfonie zvané "Osudová". Uvidíme tedy, jaký bude další osud vzniku profesní samosprávy našeho oboru.

  Průběh veřejné diskuse o možnosti vstupu UOZI do ČKAIT byl rozhodně poučením pro každého, koho současnost a budoucnost našeho oboru zajímá. Byla sebereflexí geodetů o jejich postavení ve společnosti, (na trhu, na stavbách, na úřadech, v soutěži s jinými profesemi...), o vzájemných vztazích, o vztahu k resortu ČÚZK, o nedostatečné sebedůvěře hraničící s frustrací, o znalosti nebo neznalosti právního prostředí a možnostech prosazení profesních a veřejných zájmů atd. atd. Jedno je jisté: Vznik samosprávy prostřednictvím komory - zeměměřické nebo jiné - ustavené podle samostatného zákona se zdá být zatím v nedohlednu a je to jen a jen naše volba. Zda dobrá nebo špatná ukáže budoucnost.

  Při četbě zveřejněných názorů mne napadlo mnohé, co by snad mohlo být ještě diskutováno, ale psát cokoli na dané téma již nechci. Na rozdíl od některých účastníků ankety jsem ale přesvědčen o tom, že další debaty nikam nepovedou a má-li se současný stav změnit, je třeba konat. Otázky znějí: Kdo, co, vůči komu, s jakou podporou, s jakou vírou, vůlí a nadějí na možný úspěch, a zda o to většina zeměměřičů vůbec stojí. Odpověď neznám, i když asi tuším. Co mne mrzí, je fakt, že se sami o sebe (jako profesní společenstvo) zatím nedokážeme postarat. A tak se o nás postarají jiní, nechme se překvapit. To ovšem je ale dost špatná rada - tak se raději snažme každý samostatně další vývoj včas předvídat, ledaže bychom chtěli hledat obživu a sebeuspokojení v jiné profesi.

  Petr Polák, předseda ČSGK

  vyvěšeno: 06.06.2003
  poslední aktualizace: 02.10.2003
  ID článku: 926              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník