[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Šíma Jiří, Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy, 1. vydání, Praha, VÚGTK, 2003, 94 stran, cena 100 Kč.

  Díky komputerizaci a elektronizaci mnoha činností koncem 20. století se podstatně změnily náplň a způsoby práce zeměměřiče - geodeta a kartografa, který se ve stále větší míře zabývá získáváním a zpracováním prostorových geoinformací. Ty jsou pak počítačově analyzovány, manipulovány, integrovány, přenášeny pomocí Internetu a poskytovány koncovým uživatelům, což je předmětem činnosti vědního a technického oboru geoinformatika.

  Aby se geodeti a kartografové mohli přesně dohovořit o předmětu, rozsahu a způsobu spolupráce s geoinformatiky, potřebují k tomu základní znalosti geoinformační terminologie. Autor publikace proto zpracoval čtyřjazyčný překladový a výkladový slovník 200 základních termínů, které jsou v souladu s příslušnými normami ČSN, CEN a ISO, a takto jej předkládá odborné veřejnosti.

  Kniha je rozdělena do 7 kapitol: Úvod, Teoretický a metodický aparát využitý při sestavení návrhu odborného slovníku - části Geografická informace, Základní seznam termínů z oboru geografické informace určených k výkladu a stanovení jinojazyčných ekvivalentů, Výklad a jinojazyčné ekvivalenty termínů z oboru geografické informace, Rejstřík anglických termínů, Rejstřík německých termínů, Rejstřík ruských termínů. Kniha obsahuje také dvě přílohy: České státní normy 97 98 - Elektronická výměna geografických dat a Mezinárodní normy ISO z oboru geografické informace a etapy jejich přípravy.

  Autor této monografie je znám jako člověk dlouhodobě činný v oblasti geodezie, kartografie a katastru nemovitostí, a to nejen na poli domácím, ale i mezinárodním. Toto pozadí je velice užitečné z pohledu zpracování posuzovaného díla. Výklad termínů je zpracováván jako nedílná součást velkého terminologického slovníku pro oblast geodezie, kartografie a katastru nemovitostí, zpracovávaného v rámci resortu ČÚZK, pod patronací VÚGTK a pod vedením Terminologické komise ČÚZK.

  Tento text lze hodnotit tak, jak byl zamýšlen: jako první podnět do diskuse výkladu termínů z předmětné oblasti. Z tohoto pohledu lze velice ocenit autorův přístup ke zpracování díla: nejprve je vyložen teoretický a metodický aparát používaný při sestavování odborných slovníků a teprve potom následuje vlastní slovníková část. Autor se v ní pokusil jednak termíny jistým způsobem uspořádat (zde však byl omezen obecnou metodikou přijatou pro tvorbu celého terminologického slovníku), jednak navrhnout v případě synonym preferované termíny a jednak shromáždit různé definice těchto pojmů tak jak se objevily v některých českých i zahraničních publikacích. Velké ocenění si zaslouží i skutečnost, že autor využil svých zahraničních zkušeností i kontaktů a k českým termínům připojil i ekvivalenty ve třech světových jazycích. To může výrazně přispět ke sjednocení překladů zahraničních materiálů do češtiny i naopak.

  Závěrem lze konstatovat, že autor v tomto díle plně zúročil své dlouholeté zkušenosti a zpracoval kvalitní publikaci, která představuje dobré východisko pro zpracování finální verze příslušné části rezortního terminologického slovníku.

  Nejslabším místem této zdařilé publikace, kterou vydalo VÚGTK k 50. výročí svého vzniku, je nejspíše jen velice nízký náklad. Přehlednosti publikace by snad ještě více napomohla »slovníková« úprava s písmenovou indexací na každé stránce.

  Tuto i další publikace lze objednat v redakci i na internetové adrese www.zememeric.cz/objednavky.

  Zdroj: recenze Doc. ing. Petra Rapanta, CSc.,
  VŠB Ostrava

  vyvěšeno: 25.10.2003
  ID článku: 958              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/objednavky...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  GIS

  Fotogrammetrie