[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2003

Resort ČÚZK

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
 • Výsledky připomínkového řízení
 • Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Změna ve správě ISKN
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Geodézie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  Kartografie

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Separát Úvodní studie GIS krajů je na webu
 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Mobilni a internetove technologie
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • Změna ve správě ISKN
 • Současnost a budoucnost krizového řízení 2003
 • GIS pomocníkem v boji proti viru západonilské horečky
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  GPS

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá...
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  DPZ

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Fotogrammetrie

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Software

  Různé

 • Obecné právní, technické a obchodní podmínky zhotovení a využití zeměměřického díla
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Školství

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • Časopis Zeměměřič na stáncích

  Internet

 • Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky

  Historie

 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřič, který republiku objel na kole za 11 dní
 • Časopis Zeměměřič na stáncích
 • Zeměměřické planetky (2. díl)

  Z domova

 • Výstava Mapy z počítače v Praze
 • „Gis Night“ neboli z jiné kapsy
 • V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský
 • DEN GIS 2003 v ČR
 • Badatelé v muzeu již po čtyřiadvacaté
 • GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení
 • Tvorba Atlasu krajiny České republiky završuje první rok řešení
 • IMPA 2004 - Informační management ve veřejné správě
 • GEODIS BRNO nabízí k prohlížení digitální družicovou ortofotomapu České republiky
 • 5. česko-polsko-slovenský seminář o recentní geodynamice Sudet a přilehlých oblastí

  Ze zahraničí

 • Na slovinském katastrálním úřadu poběží GIS ESRI
 • Zeměměřičem ve Švédsku / Control AB

  ČSGK

 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  KGK

  NZK

 • GIS v projektu WEELS: Větrná eroze na evropských lehkých půdách

  Úvodník

 • Konečně, ale »jedesedál«

  Katalog

  Vševědna

 • Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
 • Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
 • Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (2. část)
 • Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout

  Dne 6.11.2003 byl na serveru Zeměměřiče zveřejněn příspěvek pana Jana Tošnera "Rozbor šlendriánu na KÚ "na severu". Pan Jan Tošner jím reaguje na můj článek Zjištěná fakta o "čarovném" katastru z 13.10.2003. Rád bych panu Janu Tošnerovi poděkoval za laskavá slova, jakými zhodnotil kvalifikovanost šetření provedeného odborem kontroly a dohledu ČÚZK. Nejsme na taková slova ve státní správě zvyklí. Budu zřejmě muset překonat frustraci z toho, že mi pan Jan Tošner použitím časového příslovce "nikdy", neponechal ani do budoucna už žádnou naději, že bych ho někdy mohl přesvědčit o tom, že mi není známa konkrétní osoba, která označení parcel opravila. Kontrolní orgán ČÚZK nedisponuje středověkými vyšetřovacími metodami a nemůže zaměstnance katastrálního úřadu blížeji seznamovat se žhavým železem. Nedisponuje ani prostředky orgánů činných v trestním řízení, nemá kriminalistickou laboratoř a nemůže podezřelé svlékat do tepláků a ponechávat je "na rozmyšlenou" po 48 hodin ve střežené cele. Pro úplnost podotýkám, že šetření nevyloučilo možnost, že změnu provedla osoba, která zaměstnancem katastrálního úřadu není. Zcela se ztotožňuji s názorem pana Jana Tošnera, že každý vedoucí zaměstnanec nese míru odpovědnosti za práci svých podřízených. Lze to ostatně snadno dovodit ze znění § 74 zákoníku práce. V daném případu vypadá vertikální struktura nadřízenosti a podřízenosti takto: zaměstnanec katastrálního úřadu, vedoucí oddělení katastrálního úřadu, ředitel katastrálního úřadu, předseda ČÚZK, vláda České republiky. Jako ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK v této přímé řídící vertikální struktuře nefiguruji, žádným zaměstnancům v této linii nejsem přímým nadřízeným, není v mé pravomoci vyvozovat vůči nim pracovněprávní důsledky a nečiním si tedy ambice na jejich publikování. Domníval jsem se, že širší zeměměřickou veřejnost by mohl po odborné stránce zaujmout článek o jednom z výsledků práce odboru, který řídím tj. podrobnější popis věcné stránky prošetřovaného případu, doplněný navíc i o faksimile dokumentů, které měly při jeho posuzování podstatnější význam. Pokud podle slov pana Jana Tošnera ho můj článek nadzvednul tak, jako už dlouho nic, je to dle mého názoru tím, co v článku nebylo a nikoliv tím, co v něm bylo. Moc mne to mrzí a takových aktivit se po dobu, po kterou na sobě ponesu onen "cejch" zaměstnance ČÚZK vystříhám. Netuším z čeho pan Jan Tošner  soudí, jaké principy řízení ve státní správě sdílím či odmítám. V posledním odstavci svého článku jsem předeslal, že jde o poznámku osobní a tato poznámka se ani v nejmenším netýkala oblasti řízení a vztahů pracovněprávních, ale oblasti vzájemných vztahů mezilidských. Ty si vytváříme jen sami mezi sebou, nenařídí a nenarovná je žádný soud, žádný úřad ani žádný zákon. Já ve svém věku si již vnitřní síly člověka, který se dokáže omluvit, vážím a za takový mravní princip se nestydím. Panu Janu Tošnerovi i všem těm, kterých se můj článek obdobně dotknul, se proto omlouvám.


  7.11.2003

  ing. Lumír Nedvídek

  vyvěšeno: 10.11.2003
  ID článku: 965              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=961...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel ing. Lumír Nedvídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019